Kronika Wydarzeń Bieżących

Michał Wójcik, Treblinka'43

Na stronie od 2021-07-30

30/07/2018 r.

Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci

Książka Michała Wójcika to wciągająca rekonstrukcja tego mało znanego i niewiarygodnego buntu. Opowieść o niezwykłym bohaterstwie, wierze, nadziei i o tym, że nawet w największym piekle może zdarzyć się cud.

Museum Galicja logo

Na stronie od 2021-07-29

29/07/2021 r.

Hannah project

Challenging and Debunking Antisemitic Myths. Żydowskie Muzeum Galicja

Uroczystość otwarcia Jesziwas Chachmej Lublin, 1930 rok, fot. autor nieznany, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na stronie od 2021-07-27

27/07/2021 r.

Lublin był jednym z najznamienitszych żydowskich ośrodków życia duchowego i religijnego w Europie Środkowowschodniej.

Centrum tego życia na miejskiej mapie znajdowało się w okolicach ulic Szerokiej i Jatecznej, gdzie usytuowany był największy budynek sakralny przedwojennego Lublina – Synagoga Maharszala. W XVI w. w tym miejscu powstała akademia talmudyczna. Do jej tradycji nawiązywała Jesziwa Chachmej Lublin. Lubelska gmina żydowska w XVI w. była trzecią co do wielkości (po Warszawie i Lwowie), a w połowie XIX w. drugą w kraju po Warszawie.

Menora

Na stronie od 2021-07-26

26/01/2021 r.

Kontekst nauczania o Holokauście

Od 2010 roku organizujemy seminaria dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i kultury Żydów, antysemityzmu i Holokaustu oraz nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia z innymi pedagogami zajmującymi się tą tematyką. Od 2014 roku organizujemy seminaria podstawowe oraz dla zaawansowanych.

Marsz Pamięci 22 lipca 2021

Na stronie od 2021-07-25

22/07/2021 r.

Doroczny Marsz Pamięci 22 lipca

"Po raz dziesiąty w Marszu Pamięci 22 Lipca wspominamy blisko 300 tysięcy żydowskich mieszkańców Warszawy, którzy w lecie 1942 roku zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. (...) "Szczególnie przywołamy pamięć o nauczycielach związanych z grupą Oneg Szabat, takich jak: Abraham Lewin, Emanuel Ringelblum, Eliasz Gutkowski, Izrael Lichtensztajn, czy też o Stefanii Szwajgier, kierowniczce gimnazjum dla dziewcząt przy ul. Długiej 55, a także polskich nauczycielach, którzy udzielali pomocy przyjaciołom z drugiej strony muru."
Transmisja - ŻIH, fotorelacja Marii Tajchman z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Żydzi pojmani przez SS w trakcie tłumienia powstania w getcie warszawskim. Fot. Wikimedia commons

Na stronie od 2021-07-23

23/07/2021 r.

Morderstwo na Żydach stanowiło zastępczą egzekucję Boga

To morderstwo stawało się powinnością i nakazem. Ono wydawało się logiczne i oczywiste w świetle diagnozy zawartej w „Mein Kampf”, było konieczne dla postępu dziejowego. Paląc Żydów, niszcząc tych, którzy zrodzili judaizm i chrześcijaństwo, zaprzeczając wszelkim znakom znanej dotąd moralności, naziści wyzwalali się od zobowiązań Bożych. Odrzucali Stare i Nowe Przymierze. Nie tylko rzucali wyzwanie Bogu, ale odrzucali Jego istnienie.

Obraz Karola de Prevot w katolickiej katedrze w Sandomierzu, przedstawiający rzekomy żydowski „mord rytualny”

Na stronie od 2021-07-23

30/06/2021 r.

Aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc

„Komisja Dyscyplinarna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (…) aprobując de facto wypowiadanie przez ks. Guza absurdalnych oskarżeń wobec Żydów, nadaje antysemickiemu zmyśleniu pozór wiarygodności” – pisze w najnowszej JEDNOCIE Joanna Auron-Górska.

Jan Tomasz Gross, Sąsiedzi i inni. Prace zebrane na temat Zagłady

Na stronie od 2021-07-23

23/07/2021 r.

Sąsiedzi i inni

W tomie pomieszczono książki: „Upiorna dekada. Eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców, komunistów i kolaboracji 1939–1948”, „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka”, „Wokół «Sąsiadów». Polemiki i wyjaśnienia”, „Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści”, „Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów” oraz eseje i artykuły: „Sprawcy, ofiary i inni”, „Żydzi jako polski problem? A dlaczego nie część polskiej historii?”, „Czy Zagłada jest ich historią czy naszą? «Plaidoyer» w przedmiocie ustanowienia w Polsce «miejsca pamięci» poświęconego Zagładzie”.

Interreligious Perspectives on Global Solidarity and Caring for the Other

Na stronie od 2021-07-23

01/08/2021 r.

Interreligious Perspectives on Global Solidarity and Caring for the Other

To learn with Karma Lekshe Tsomo, Rabbi Jonathan Wittenberg, Dr. Katherine Marshall, Archbishop Sahak Mashalian II, Imam Yahya Pallavicini, Prof. Myriam Renaud, Prof. Neelima Shukla-Bhatt, Imam Feisal Abdul Rauf, Swamini Adityananda Saraswati, Rabbi Art Green, Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh, Prof. Jose Casanova, Imam Plemon al-Amin, Prof. Anantand Rambachan, Rabbi Micha Odenheimer, and Fr. Prof. James Puglisi register to the summer school .

Wielka akcja likwidacyjna getta wrszawskiego

Na stronie od 2021-07-22

22/07/2021 r.

79. rocznica wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego

22 lipca 1942 r. Niemcy poinformowali o rozpoczęciu przesiedlenia "na Wschód" Żydów zamkniętych w warszawskim getcie. W rzeczywistości transporty kierowali do nowo utworzonego obozu zagłady w Treblince, gdzie ofiary zabijali w komorach gazowych. Likwidacja getta warszawskiego była częścią rozpoczętej wiosną tego roku operacji "Reinhardt" mającej na celu wymordowanie wszystkich Żydów zamieszkałych w Generalnym Gubernatorstwie.