Kronika Wydarzeń Bieżących

Jesteśmy zbawieni przez Mądrość

Na stronie od 2022-09-05

04/09/2022 r.

Jesteśmy zbawieni przez Mądrość

Tak właśnie Bóg prowadził Abrahama i patriarchów, Mojżesza, proroków i mędrców. Objawiał im mądrość niezwykłą, która nie jest „czymś”, lecz „kimś”, trwając w tajemniczej jedności ze Stwórcą. Komentarz do czytań niedzielnych ks. Grzegorza Michalczyka.

Viktor Frankl, 1965. Fot. Franz Vesely / Wikimedia Commons

Na stronie od 2022-09-02

02/09/2022 r.

„Człowiek nie jest stworzony do szczęścia, ale do sensu”. 25 lat temu zmarł Viktor Frankl

Jeśli życie ma w ogóle sens, to cierpienie również musi mieć sens – ta świadomość towarzyszyła Viktorowi Franklowi w samym środku piekła Auschwitz. Powiedzenie życiu „tak” stało się jedną z jego zasad. Dla wiedeńskiego psychiatry i twórcy logoterapii było jasne, że życie ma sens w każdych okolicznościach. Z jego ust brzmi to tym bardziej wiarygodnie: przeżył cztery obozy koncentracyjne. Zmarł w wieku 92 lat dokładnie 25 lat temu, 2 września 1997 roku.

Nansen Center for Peace and Dialogue - logo

Na stronie od 2022-09-02

02/09/2022 r.

Nansen Center for Peace and Dialogue

The center is implementing a variety of projects focused on dialogue, reconciliation in divided communities, transforming conflicts and peace building around the world.

Na stronie od 2022-09-02

08/09/2022 r.

Żydzi Szydłowa. Spotkanie z ks. Pawłem Mazanką

Ks. Mazanka podzieli się swoimi refleksjami na temat tego, jak przywracanie pamięci o polskich Żydach wpisuje się w dialog chrześcijańsko-żydowski, a także jak poznawanie historii i kultury Żydów wpłynęło na niego osobiście jako na księdza rzymskokatolickiego.
Spotkanie poprowadzi Zuzanna Radzik, teolożka i wiceprezeska Forum Dialogu.

Elijah Interfaith Institute - logo

Na stronie od 2022-09-01

01/09/2022 r.

The Concept of “Return”. Idea of Exile and Return

When it became possible to return to Jerusalem for our summer school, after two years on Zoom, the theme “Return to Jerusalem” seemed natural. After the opening session, in which participants shared sources and ideas from their diverse traditions on multiple dimensions of Return, we devoted each afternoon to one particular dimension. Scholars from the Elijah Board of World Religious Leaders and the Elijah Academy presented their distinct approaches. In our first conversation between scholars, we focused on the idea of Exile and Return. Elijah Interfaith Institute

Pamięć - inicjatywy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Na stronie od 2022-09-01

01/09/2022 r.

Pamięć - inicjatywy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

1. Marsz modlitwy Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego
2. Modlitewne spotkania w Treblince
3. Otwock corocznie 19. sierpnia
4. Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem.

Becoming Elijah

Na stronie od 2022-09-01

01/09/2022 r.

Praying Together in Jerusalem - Becoming Elijah

As part of the September meeting of Praying Together in Jerusalem, we will hold a **special session dedicated to the person of Elijah**. Often we are asked why the Elijah Instituted has taken the name of this prophet, especially as the biblical Elijah was a zealot. The time has come to discuss this. Elijah Interfaith Institute, Jerusalem.

Miesięcznik "Memoria" Nr 59

Na stronie od 2022-08-31

31/08/2022 r.

Miesięcznik "Memoria" Nr 59

78. rocznica likwidacji obozu Romów w Auschwitz
"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci."
Paweł Sawicki Redaktor Naczelny Miesięcznika "Memoria" Muzeum Auschwitz.

Na stronie od 2022-08-30

30/08/2022 r.

Co może znaczyć „brak potrzeby religijnej” Polaków?

Ostatnie raporty CBOS – „Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła?” (sierpień 2022), „Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu” (lipiec 2022) oraz „Zmiany religijności Polaków po pandemii” (czerwiec 2022) – potwierdzają galopującą sekularyzację, zwłaszcza młodego pokolenia. Dla wielu czytelników ostatniego raportu, podobnie jak dla prof. Mirosławy Grabowskiej, kierującej CBOS, rzeczą uderzającą jest wyraźny brak potrzeby religijnej.

Forum Dialogu - logo

Na stronie od 2022-08-30

31/08/2022 r.

„Polska 80 lat po Zagładzie Żydów: diagnozy i wyzwania”

Głównym tematem dyskusji była praca z pamięcią na lokalnym poziomie: jak dbać o miejsca pamięci w najbliższym otoczeniu, jakie mamy moralne zobowiązania wobec zapomnianych sąsiadów naszej lokalnej społeczności, jak odbudowywać relacje z potomkami Ocalałych z Zagłady.

World Zionist Organization - logo

Na stronie od 2022-08-29

29/08/1897 r.

Światowe Kongresy Syjonistyczne

Światowe Kongresy Syjonistyczne – periodyczne (początkowo doroczne) zgromadzenia przedstawicieli krajowych organizacji syjonistycznych, ustalające zasady ruchu, jego strategie i taktykę.

Łódź, Zagłada  i Wielka Szpera, upamietnienie - plakat

Na stronie od 2022-08-29

29/08/2022 r.

Wielka Szpera wstrząsnęła gettem łódzkim.

Pomiędzy 5 a 12 września 1942 roku Niemcy wywieźli z getta do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem około 20 tysięcy dzieci, starców, chorych i niezdolnych do pracy.
W 80. rocznicę tych wydarzeń dwie Ocalałe: Irena Szczurek oraz Zofia Rosset podzielą się swoimi historiami z młodzieżą z łódzkich szkół średnich.

Uroczyste Otwarcie Skweru Pamięci Ofiar Zagłady - plakat

Na stronie od 2022-08-29

28/08/2022 r.

Nowy Sącz. Uroczyste Otwarcie Skweru Pamięci Ofiar Zagłady

Ludzie, Nie Liczby-People, Not Numbers, Sądecki sztetl i Dariusz Popiela:
Zapraszamy na uroczystość Otwarcia Skweru Pamięci Ofiar Zagłady. W Nowym Sączu powstało wyjątkowe miejsce pamięci. Upamiętniliśmy 12 000 ofiar Zagłady z imienia i nazwiska. Podczas uroczystości 28.08 o godzinie 16 odczytamy wszystkich by symbolicznie przywrócić ich pamięci w rodzinnym mieście. Po 80 latach od ludobójczej akcji Reinhardt przeprowadzonej przez nimieckich nazistów na ulicach miasta wybrzmią imiona i nazwiska tych po, których miał nie pozostać żaden ślad. Bądź z Nimi pokażny, że „Nigdy Więcej” to nie pusty slogan. Zapraszamy serdecznie