Kronika Wydarzeń Bieżących

coronaspection

Na stronie od 2020-09-25

26/09/2020 r.

Coronaspection: Addressing COVID-19 Through the Collaborative Wisdom of Religious Leaders

"This article is part of a series in which OECD experts and thought leaders — from around the world and all parts of society — address the COVID-19 crisis, discussing and developing solutions now and for the future. Aiming to foster the fruitful exchange of expertise and perspectives across fields to help us rise to this critical challenge, opinions expressed do not necessarily represent the views of the OECD."

Książka „Holokaust, pamięć, powielaczta - fragment obwoluty

Na stronie od 2020-09-25

26/09/2020 r.

Holokaust, pamięć, powielacz

Martyna Grądzka‐Rejak i Jan Olaszek analizują, w jaki sposób podziemie wydawnicze mierzyło się z tematem zagłady Żydów i postawami Polaków wobec tej zbrodni.

Kiedy Rebe śpiewa - piesniobranie w Kielcach (plakat)

Na stronie od 2020-09-24

03/10/2020 r.

Kiedy Rebe śpiewa

Pieśniobranie w Kielcach, wspólne śpiewanie w ogrodzie pałacyku Zielińskiego. 3.10.2020, 17:00

Zbigniew Nosowski

Na stronie od 2020-09-24

22/09/2020 r.

Dialog w: u katolików. O kryzysach naszego Kościoła

Coraz częściej porzucają praktyki religijne ludzie prawi, dla których Kościół był bardzo ważny i z których mógłby być dumny, ale w jakiś przedziwny sposób ich od siebie odpycha. I nie chodzi tu bynajmniej o inteligenckie poczucie wyższości wobec mniej rozgarniętego proboszcza. Zbigniew Nosowski "Więź".

Getto wileńskie

Na stronie od 2020-09-23

23/09/2020 r.

Litwinom trudno było przyznać, że Żydzi ginęli także z rąk Litwinów

W 77. rocznicę zagłady wileńskiego getta w środę w Wilnie odbył się Marsz Żywych. W obchodach w Ponarach, w miejscu zbrodni, uczestniczyli m.in. przedstawiciele społeczności żydowskiej, najwyższych władz Litwy oraz wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski.

Aleksander Gierymski na obrazie zatytułowanym „Święto Trąbek” z roku 1880 pokazuje Taszlich nad brzegiem Wisły w Warszawie.

Na stronie od 2020-09-17

18/09/2020 r.

U Żydów Rosz ha-Szana 5781

W tym roku (2020) święto Rosz ha-Szana zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 18 września i kończy wieczorem w niedzielę 20 września. Rozpoczyna się 5781 rok żydowskiego kalendarza.

Rosz ha-Szana 5781- życzenia

Na stronie od 2020-09-17

18/09/2020 r.

Rosz ha-Szana 5781- życzenia

Wszystkim znajomym, dla których zaczyna się rok 5781 życzymy dobrego, słodkiego i zdrowego roku.
Holiday greeting from the ICCJ President Rev. Dr Bo Sandahl.
Dr. Alon Goshen-Gottstein would like to greet all friends of Elijah for Rosh Hashana, the Jewish New Year:

Ubój rytualny

Na stronie od 2020-09-17

17/09/2020 r.

Uwagi o uboju rytualnym

Stanisław Krajewski - ponieważ znowu odbywa się dyskusja publiczna o uboju rytualnym, pozwalam sobie zamieścić rozdzialik z mojej książki "Żydzi i..." (Austeria, Kraków 2014), s. 134-139.

Pilgrimage

Na stronie od 2020-09-17

06/10/2020 r.

Pilgrimage and Spirituality

On October 6, 1 p.m. UTC ICCJ's International Abrahamic Forum is going to offer a workshop entitled "Where There is a Will, There is a Way: A Conversation on Pilgrimage and Spirituality". Registration for participants is open!

Na stronie od 2020-09-16

16/09/2020 r.

Debata o Sprawiedliwych

Kim byli Sprawiedliwi przed i w trakcie drugiej wojny światowej? Jaką musieli przejść drogę, żeby przeciwstawić się własnemu lękowi, okupantowi, sąsiadom, a często nawet rodzinie? Co ich motywowało do pomocy drugiemu człowiekowi? Czy faktycznie było tak, jak twierdził Otto Springer, Sprawiedliwy z Pragi, że „ręka współczucia była szybsza, niż kalkulacje rozumu”? Co formowało ich charakter: wiara, postawa obywatelska, poglądy polityczne, a może społeczne?

FBK - Fundacja Bente Kahan

Na stronie od 2020-09-16

16/09/2020 r.

Fundacja Bente Kahan

Tragiczne doświadczenia Żydów europejskich są dla Fundacji Bente Kahan zobowiązaniem do pracy na rzecz idei wzajemnego szacunku i poszanowania praw człowieka. Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.