Kronika Wydarzeń Bieżących

Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej - ogłoszenie o spotkaniu w ŻIH

Na stronie od 2021-02-04

04/02/2021 r.

Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej

Spotkanie online w ramach cyklu Czwartki na Tłomackiem, podczas którego prof. Jan Doktór (ŻIH) porozmawia z dr Darią Boniecką-Stępień o jej książce "Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej". Początek wydarzenia w czwartek 4 lutego o godz. 18:00.

Flagi Polski i Izraela. (Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta)

Na stronie od 2021-02-04

02/02/2021 r.

Polska i Żydzi: czy jesteśmy współautorami historii?

"Jako syn rodziców, którzy ucierpieli zarówno ze strony Berlina, jak i Moskwy, uważam, że to, co nas, Żydów i Polaków, łączy, znacznie przeważa nad tym, co nas dzieli." - David Harris

IGNACY SCHWARZBART

Na stronie od 2021-02-04

31/12/1995 r.

Dariusz Stola: NADZIEJA i ZAGŁADA

IGNACY SCHWARZBART -ŻYDOWSKI PRZEDSTAWICIEL W RADZIE NARODOWEJ RP (1940 –1945)
"Należy tu podkreślić, że historia Ignacego Schwarzbarta jako żydowskiego reprezentanta w RN jest integralną częścią historii Polski. Ani Schwarzbart ani Szmul Zygielbojm nie byli żydowskimi ambasadorami przy polskim rządzie na uchodźstwie ale członkami Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, częścią państwa polskiego na wygnaniu. Co nie znaczy, że nie jest to fragment historii Żydów. Schwarzbart chciał należeć i należy do obydwu historii. Jest to jeden z wielu dowodów, że ułomna jest historia Polski pomijająca jej mniejszości narodowe, zarazem dowód niedoskonałości podziału historii na narodowe segmenty. " Dariusz Stola
"Tworzyliście reprezentację dla ułożenia programów pro futuro, a te stały się bezprzedmiotowe... Obiektu bowiem nie będzie!" List z kraju do I. Schwarzbarta, 2 XI 1942

Płot z drutem kolczastym

Na stronie od 2021-02-04

04/02/2021 r.

Zlepek pomyłek i bzdur, jeśli nie celowych kłamstw, zmieszanych z prawdziwymi informacjami

"Pomijając oczywiste błędy faktograficzne, świadczące o tym, że autor nie ma pojęcia o historii II wojny i rządu na uchodźstwie, zdanie takie jak "Gen. Sikorski reserved his particular distaste for Jews, and was eager to lock up as many as he could in the brutal prison network he was building" świadczą po prostu o złej woli albo dyskwalifikujących uprzedzeniach." - prof. Dariusz Stola

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich - plakat, fragment

Na stronie od 2021-02-04

31/12/2020 r.

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich

Projekt to cykl dyskusji, oraz powiązanych z nimi materiałów edukacyjnych, poprzez które chcemy przeciwdziałać stereotypom, dementować półprawdy i tzw. fake-news, powtarzane w mediach podczas ostatnich kryzysów w relacjach polsko-żydowskich. Projekt, angażujący wybitnych ekspertów i ekspertki, jest też próbą nauczania o skomplikowanej polsko-żydowskiej historii poprzez przekazanie opinii publicznej rzetelnej wiedzy.

Żydowska Służba Porządkowa w getcie warszawskim

Na stronie od 2021-02-03

02/02/2021 r.

Żydowska Służba Porządkowa w getcie warszawskim

Tematem wykładu będzie miejsce policji żydowskiej w strukturze społecznej getta warszawskiego, to jak wraz z kolejnymi etapami Zagłady zmieniał się do niej stosunek i jak jej członkowie postrzegali swoje role w tej formacji.

Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech

Na stronie od 2021-02-03

26/01/2021 r.

Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech

„Pytania o zadania policji i o granice jej uzasadnionych działań są aktualne również dzisiaj. Rozważania na temat roli policji w państwie nazistowskim powinny zwiększyć świadomość nie tylko w policji, ale także wśród opinii publicznej na temat tego, że przemoc policyjna wymaga surowych ograniczeń ze strony praworządnego państwa w celu trwałego zagwarantowania wolności jednostki i wolności społeczeństwa” Żydowskie Muzeum Galicja

Enabling Dialogue about the Land

Na stronie od 2021-02-03

21/02/2021 r.

Interreligious Dialogue about the Land

Themes in Enabling Dialogue about the Land: A Resource Book for Jews and Christians.
Anette Adelmann; ICCJ General Secretary | 02.02.2021 On February 21, 6 p.m. UTC the ICCJ is going to hold a webinar on its new book "Enabling Dialogue about the Land". Registration for participants is open!

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Na stronie od 2021-02-02

02/02/2021 r.

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

"Chronić pamięć i kształtować przyszłość" – to misja edukacyjna Muzeum POLIN, a zarazem misja projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe". Spaja je wiara, że poznanie historii Żydów polskich wzmacnia świadomość historyczną Polaków, Żydów i Europejczyków, ponieważ jest ona częścią historii Polski, Europy i żydowskiej diaspory

Na stronie od 2021-02-02

02/02/2021 r.

Maryja jest Niepokalana – dlaczego obchodzimy święto jej oczyszczenia?

Święto Ofiarowania Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich. Znane było już w IV wieku w Jerozolimie, natomiast w liturgii rzymskiej zadomowiło się w wieku VII. Przed 1969 rokiem na Zachodzie znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości. W Polsce od gromnic święconych tego dnia przyjęła się nazwa „Matki Bożej Gromnicznej”. Dawid Gospodarek

Na stronie od 2021-02-02

02/02/2021 r.

The Legacy of Auschwitz

Webinar z udziałem Moniki Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Rozmowa online w języku angielskim poświęcona pamięci o Holokauście rozpocznie się we wtorek 2 lutego o godz. 10:00

Rabinka Małgorzaa Kordowicz

Na stronie od 2021-02-01

01/02/2021 r.

Pierworodni

Uprzywilejowana pozycja pierworodnego syna nie jest niczym wyjątkowym w tradycyjnych kulturach. Oczywiście dzieci urodzone jako pierwsze nie są w niczym lepsze. Pierworodnym synem był Abraham, ale ani Mojżesz, ani Dawid, ani Salomon już nie. Abraham chce zatrzymać przy sobie Izmaela, Izaak woli Ezawa, a Ruben – pierworodny Jakuba – traci pierworództwo ze względu na romans z Bilhą.