K - bibliografia dialogu

K

Kamykowski Ł.

 • Cały Izrael, Kraków 1996.
 • An Overview of Auschwitz from the Polish Perspective w Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz . Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Teologia dialogu w świetle relacji chrześcijańsko-żydowskich, w: Dialog po Auschwitz, t. 1, pod red. M. Deselaersa, Kraków 2003
 • Biblia jako dialog.

Kaplan Martin S.

Karski Michał

 • Biblia ich motywowała. Jak reformowany pastor wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy we Francji uratowali przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich.
  " Nie wiem, kim są Żydzi, wiem tylko, kim są ludzie – powiedział francuski pastor reformowany André Trocmé, gdy starano się go zmusić do zaprzestania niesienia pomocy Żydom w czasie drugiej wojny światowej. Wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy w Górnej Loarze uratował przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich."

Karski K. Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności, Warszawa 2001, s. 378.

Kasimow Harold, Merkle John.

 • The shared vision of Rabbi Heschel and Pope Francis. Harold Kasimow is the emeritus George A. Drake Professor of Religious Studies at Grinnell College in Grinnell, Iowa. John Merkle is a professor of theology at the College of Saint Benedict, St. Joseph, Minn., and Saint John s University, Collegeville, Minn.

Kasimow Harold, Sherwin Byron L.

 • Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. Numer katalogowy: 040-1731 "Marzec 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."
 • Jan Paweł II i dialog międzyreligijny."Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

Kasimow Harold

 • Poszukiwanie was wyzwoli. Judaizm w dialogu z religiami świata. Wydawnictwo: WAM , Czerwiec 2006 ISBN: 83-7318-773-1 "Jestem żydowskim pluralistą i jako taki z całym oddaniem kroczę ścieżką judaizmu nie dlatego, że uważam ją za lepszą od innych, ale po prostu dlatego, że to jest moja ścieżka. Ideę narodu wybranego interpretuję następująco: Bóg wybrał Żydów i nakazał im podążać drogą Tory; jednocześnie Bóg wybrał hinduistów, by żyli zgodnie z nauką Wed; buddystów - by szli drogą Dharmy; muzułmanów - by występowali według zasad Koranu; i wreszcie chrześcijanin - by w swym życiu naśladowali Jezusa Chrystusa. Taki punkt widzenia wydaje mi się zgodny z poglądami mojego wielkiego nauczyciela, Abrahama Joshuy Heschela, który powiedział kiedyś: Różnorodność religii jest wolą Boga." (Harold Kasimow)

Kasper W. (kard.)

 • The Commission for Religious Relations with the Jews: A Crucial Endeavour of Catholic Church, Boston College, November 6, 2002.
 • Relationship of the Old and the New Covenant as One of the Central Issues in Jewish-Christian Dialogue, Delivered at the Centre for Study of Jewish-Christian Relations, Cambridge, December 6, 2004.

Katechizm Kościoła Katolickiego.

Pallottinum 1994.

Katz Steven T.

 • Interpreters of Judaism in the Late Twentieth Century

Karczewski S.

 • Drogi i bezdroża dialogu, Nasz Dziennik", 4-5 IV 2009.

Kaucha Krzysztof

 • Perspectives of Polish Fundamental Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Kaufmann Thomas

 • Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Khoury A. T.

 • Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998

Kienzler Klaus

 • "Theology after Auschwitz" in the Federal Republic of Germany after 1945 w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Kijek Kamil

 • Pogrom, którego nie było. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pogromy Żydów na zimiach polskich w XIX i XX wieku, tom 2 STUDIA PRZYPADKÓW (DO 1939 ROKU), redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. (ss. 391-408).

Klappert B.

 • Israel ist das Licht der Völlker, "Lutherische Monatshefte" nr 1 z 1993 r.

Klar Yechiel & Bilewicz Michał

 • From socially motivated lay historians to lay censors: Epistemic conformity and defensive group identification. Abstract: This article examines why people cooperate with the silencing and censorship efforts of authorities that deprive them of historical knowledge. We analyze two motivational factors that account for people’s adherence to the “official” historical narrative and their willingness to serve as lay censors silencing and suppressing alternative historical narratives of the group. The first factor is epistemic conformity which is the motivation to believe in the veridicality of the consensual ingroup’s historical narrative. The second factor is a defensive form of identification with the group in glorifying and narcissistic ways. Polish and Israeli examples are discussed to illustrate societal backlash to historical discoveries that present the national ingroup in a negative manner.
  Yechiel Klar is an associate professor at the School of Psychological Sciences at Tel Aviv University. His main research interests include intergroup relations, individual differences in relating to outgroup members, group-based emotion, the impact of historical victimization, conceptions of the national group as regards cur-rent intergroup behavior, social cognition and judgment, and decision-making.

KLAUSNER J.

 • Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin 1930.
 • Jesus of Nazareth. His Life, Times, and Teaching, New York 1925 (oryg. hebr. 1922).

Klein Halevi Yossi

Knitter Paul F.

 • Popular attitudes toward religious pluralism, No Other Name?, SCM Press 1985, 1-72.
 • Doing before knowing - the challenge of interreligious dialogue, SCM Press 1985, 205-232.
 • An autobiographical introduction + A correlational, globally responsible theology of religions, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 1-22 oraz 23-45.
 • A correlational, globally responsible Christology + Mission as dialogue, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 61-83 oraz 136-164.

Knox John

Koch Kurt (cardinal)

 • In the Service of Jewish-Catholic Understanding.{target_blank} Cardinal Koch, president of Commission for Religious Relations with the Jews, delivered this opening address at the Commission's conference with its consultors and delegates of individual Episcopal Conferences for Catholic-Jewish dialogue held in Rome on 29 October 2012. Posted with his permission with slight editing.1
 • Building on “Nostra aetate”: 50 Years of Christian–Jewish Dialogue (more: Lecture at the Pontifical University of St Thomas Aquinas, John Paul II Center, Rome, 16 May 2012.)
 • Theological Questions and Perspectives in Jewish-Catholic Dialogue. The following remarks, with a few minor refinements made later, were delivered at Seton Hall University in South Orange, NJ as its eighteenth Annual Msgr. John M. Oesterreicher Memorial Lecture and also as the keynote address for the tenth annual meeting of the Council of Centers on Jewish-Christian Relations. (2011.)

KOCHEL J.

 • Wychowanie po Auschwitz, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (OBT 44), red. R. CHAŁUPNIAK - J. KOSTORZ, Opole 2001, s. 25-31.

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

 • „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29) - 10.XII.2015. Watykan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" Dokumentu Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan z okazji 50. rocznicy Nostra aetate:

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem

Komisja Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem

 • Wyzwanie tamtego czasu Oświadczenie Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem na 50 rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu 27-01-1995

KOMISJA STOLICY APOSTOLSKIEJ DS. STOSUNKÓW RELIGIJNYCH Z JUDAIZMEM.

 • Nota na temat właściwego przedstawiania Żydów i judaizmu w przepowiadaniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Rzym 24.VI.1985), w: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II.

Konferencjia Episkopatu Polski

Konferencja sztokholmska 26-28 stycznia 2000

Korczago Adrian (Bp)

Kordowicz Małgorzata (rabinka)

Korn Eugene

Kornacka Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej)

Koszewska Julia Maria

 • Phantom-pains of Poland: A Post-traumatic Reaction To The Lost of Jews Caused by Holocaust. Julia Maria Koszewska - PhD, DocSocSci. Degree earned at University of Warsaw, Poland. Her doctoral research explored the relation between the Holocaust education, collective memory and identity in Poland and Israel in practices of state-owned museums. More: "The post-traumatic stress disorder have been studied from several perspectives: historical and psychological aspect of transmission of trauma. However in all studies it has been presented in relation to the direct victims and their descendants. The authors present new perspective of post-Holocaust trauma.The trauma of Polish society who because of Holocaust has lost its Jews. Usually the researches don't realise that the lost of the Jewish part of polish society is not only a lost for the history of Jewish nation but also a lost for Polish society."

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kozłowska Dominika

 • Dominika Kozłowska: Niech nie będzie miło! (21.05.2020). "Po nowym filmie braci Sekielskich mam w głowie jedną myśl: Kościół w Polsce stanie się naprawdę wolny od nadużyć dopiero wtedy, gdy podzieli się władzą z osobami świeckimi i gdy dopuści do sprawowania ważnych funkcji kobiety. W przeciwnym razie będziemy trwać w zaklętym kręgu klerykalizmu i chronienia „swoich”."
 • Jako brat nas łączy, ZNAK, X.2013. nr 701
  "Nie ma dziś w Polsce dobrego klimatu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To zastanawiające, zważywszy, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich dekadach. Miniony wiek był dla Kościoła czasem intensywnego pogłębiania własnej tożsamości. Wysiłek ten zaowocował m.in. zmianą stosunku do Żydów. Po wielu wiekach separacji i wrogości Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości, jaka łączy chrześcijaństwo i judaizm. Dialogiczny imperatyw nie wynika, jak chcą niektórzy, z politycznej poprawności wobec Żydów, lecz z pełniejszego zrozumienia tożsamości chrześcijańskiej."
 • Paradoks? Niekoniecznie,
  "Polski Kościół jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Uroczystości każdego roku odbywają się w innej diecezji. Uczestniczą w nich biskupi, reprezentanci Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Jednocześnie to właśnie w Polsce działa stacja radiowa, która w raporcie Departamentu Stanu USA określona została jako jedna z najbardziej antysemickich w Europie. I pomimo wrogiej Żydom postawy i głoszenia treści niezgodnych z posoborowym nauczaniem Kościoła odnośnie do judaizmu cieszy się ona poparciem niemałej części episkopatu." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Krajewski Stanisław

 • Teksty Stanisława Krajewskiego publikowane na łamach "Więzi"
 • Prawie wszyscy katolicy w Polsce przywłaszczają sobie papieża Wojtyłę - Wystąpienie wygłoszone 9 października 2020 roku na konferencji „Kościół św. Jana Pawła II – niepodległość ducha” w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie. ( Więź.pl)
 • Nieustająca aktualność Tory (Chukat) (2020-06-28)
 • Nieustająca aktualność Tory (Korach) (2020-06-21)
 • Nieustająca aktualność Tory (Szlach lecha) (2020-06-14)
 • Nieustajaca aktualnosc Tory (Behaalotcha) (07-06-2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Naso) (31-05-2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Bemidbar) (24.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Behar – Bechukotaj), (10-16.05.2020)
 • 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Częścią nauczania Jana Pawła II o wielkich religiach jest nauczanie szacunku dla judaizmu. (14.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Emor), (3-9.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Acharei mot – Kedoszim)(26.04-2.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Tazrija-Mecora) (19-25.04.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Szemini) (12-18.04.2020)
 • Pope John Paul II’s Encounters with Polish Jews. An examination of the official encounters in Poland of Pope John Paul II with representatives of the Polish Jewish community. This study includes a first-hand account of the atmosphere of the meetings and their backgrounds. This article also offers an analysis of the Pope’s addresses. Publication Date: 2020. (Academia.edu) Publication Name: John Paul II’s Encounters with Polish Jews, Studies in Jewish Christian Relations 15, no. 1 (2020), 1-18. "Currently, the general public as well as scholars are reassessing the pontificate of Pope John Paul II. One of its significant weaknesses was his toleration of sexual abuses within the Church, which took place in dioceses throughout the world, in-cluding his native Poland. By contrast, many individuals praise how he left the traditional confines of Vatican walls and traveled to countries throughout the world. Likewise, many people appreciate his successful outreach to Jews that is seen as a significant change in Catholic-Jewish relations. John Paul met with Jews on many occasions during his visits to various countries. Wherever he visited, he always attempted to meet with representatives of the local Jewish communities. This resolve reveals his unique outlook toward Jews in comparison with previous popes, which ensued, at least in part, from his personal contacts with Jews over the years. The Polish Pope welcomed Jewish delegations to the Vatican. One of the first meetings he had as a Pope was with his schoolmate, Jerzy Kluger, the son of the head of the Jewish community in Wadowice, the native town of the Pope"
 • Żydowskie interpretacje Zagłady. Jednota NR 1/2020, s. 20–23. "Czy religijne podejście do Zagłady, które by nie uwłaczało pamięci ofiar, jest w ogóle możliwe? Nie jest łatwe, co najlepiej ilustruje kryterium zaproponowane przez rabina Irvinga Greenberga: „Nie można formułować żadnych takich interpretacji Zagłady, których nie dałoby się wypowiedzieć w obecności palących się dzieci”."
 • Ważniejsze publikacje Stanisława Krajewskiego (stan na koniec 2019 r.)
 • Żydzi i?, Wydawnictwo: Austeria. Objetosc: 228 stron ISBN: 9788378660293. Rok wydania: 2014 "Wedle mojego rozumienia judaizmu z żydowskiej perspektywy wiara nie jest najważniejsza. Ważniejsze są ludzkie zachowania. Wiara bywa chwiejna, bunt przeciw Bogu jest częścią relacji z Bogiem. Deklarowany ateizm nie określa ? i tym bardziej nie skreśla ? człowieka. Najważniejsze, by pozostał człowiekiem porządnym. Kryterium jest to, jak się zachowuje. Owszem, wedle tradycji, ma sprostać i wymaganiom moralnym, i rytualnym: Żydów obowiązuje nie 10, ale 613 przykazań. (Wiele z nich nie jest jednak aktualnych, bo mówi np. o królu lub Świątyni). Ale życie jest bardziej skomplikowane".
 • Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej) ZNAK Listopad 2013, nr 702
 • Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 317-324.
 • Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijanstwu, "What I owe to interreligious dialogue and Christianity." This is the English part of the bilingual, Polish-English, little book "What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity," based on the 2014 Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture. [The book was published in 2017 by The Judaica Foundation in Cracow](www.judaica.pl/index1.php?zmien_jezyk=EN&podstrona=publikacje&podmenu=&id= (NB. The printed version is on pages 71-127; the present pagination has nothing to do with it.)){.taarget-blank}
 • Nasza żydowskość.
  "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".
 • Kim był dla mnie Jan Paweł II, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009
 • Tajemnica Izraela a tajemnica kościoła. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2007
 • Żydowskie studiowanie Tory, w Dlaczego w Słowie, Verbum vitae nr 7 styczeń-czerwiec 2005, Verbum Instytut Teologii Biblijnej.
 • 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, (Austeria), Kraków 2004.
 • Wspólne psalmy, "Tygodnik Powszechny" nr 4, 2001, s 11.
 • Wyjść by stać się błogosławieństwiem, "Więź" nr 3 (545), 2004
 • Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze, "Więź" nr 4 (582), 2007
 • Teszuwa, "Więź" nr 2 (508), 2001
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, "Dabru emet" i my, w: Słowo pojednania, red. ks. J. Warzecha, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2004 s. 546-560.
 • Biblia - Łączy nas czy dzieli?, w: Księgi święte płaszczyzną dialogu?, red J.J Stefanow i A. Wąs, Verbinum, Warszawa 2006, s. 33-38.
 • Sprawa Edyty Stein, "Midrasz" nr 10, 2006, s. 20-23
 • W czym Żydzi widzą obecnie kwestionowanie swej egzystencji i tożsamości? Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Warszawa, 18.4.1997
 • Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)
 • Co mnie uwiera,
  "Nie twierdzę, że chrześcijanie muszą być antysemitami, choć są Żydzi, którzy tak sądzą. Braterstwo Żydów i chrześcijan jest możliwe. Uważam jednak, że za żydowską nieufnością wobec chrześcijaństwa stoją głębokie racje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Głos Rady jest głosem ważnym i słyszalnym. Rozmowa z Magdaleną Czyż, Kwartalnik PRChiZ Nr1
 • 50 rocznica Nostra aetate. Rozmowa z Magdaleną Czyż, Kwartalnik PRChiŻ Nr1
 • Dzieci Abrahama Epoka po "Nostra aetate" W 50. rocznicę soborowej deklaracji. Więz (661) 2015 (rozmowa z Magdaleną Czyż)

Krajewski Stanisław , Czajkowski Ks. Michał:

 • Świadek sąsiedztwa z Żydami i dialogu z judaizmem, Martyres tu Logu, red C. Korzec, Szczecin 2006

Kremers H.

 • Judenmission heute? Von der Judenmission zur brüderlichen Solidarität und zum ökumenischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1979

Kremers H., Siegele-Wenschkewitz L., Klappert B. (red.),

 • Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden.Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

Król Zbigniew

Kronish Ron

Кронштадский Иоанн (Сергиев) (Святой)

 • Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе (1903), Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353. Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353.

Krüger H.

 • Kalwin a Żydzi, w: „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na łamach JEDNOTY”, Warszawa 2009, s. 108–115.

Kubacki Z.

 • Misja Kościoła: nawracanie czy dialog?, Studia Oecumenica 6, Opole 2006.

Kubátová Hana, Jan Láníček

Kursa Magdalena

 • "Ks. Musiał. Odepchnięty" /GW 13 IX 2013./. "Gdy Kościół wróci do swoich korzeni, ks. Musiał zostanie świętym" (...) "Listopadowy wieczór. Pada deszcz. Niebo przecinają błyskawice. Do drzwi prawnika pracującego dla jednego z krakowskich wydawnictw stuka tajemnicza czarna postać w kapturze. Niespodziewany gość wchodzi i ściąga kaptur. To wysłannik zakonu jezuitów. Pyta: Co zrobić, by rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem nigdy nie ukazały się drukiem?"

Kuśmierek Anna (oracowanie)

 • Pięcioksiąg, Hebrajsko-polski Stary Testament, Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Opracowanie i wstęp: Anna Kuśmierek, Oficyna Wydawnicza "Vocatio" Warszawa;

Jóźwiak Ewa, Kuśmirek Anna

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski. Wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964–1989, „Collectanea Theologica” 3 (1990), s. 113–118