Shalom/Pokój - Dar Boga

XXVII Dzień Judaizmu w Warszawie

XXVII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Źródło: Strona internetowa Mniszek Benedyktynek Sakramentek

Polska Rada Chrześcijan i Żydów zaprasza

Niedziela, 14 stycznia 2024 r. o godz. 17:00

Kościół Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pod wezwaniem Kazimierza Królewicza
Rynek Nowego Miasta 2, Warszawa

o godz. 17:00 – MSZA ŚW. „o uproszenie miłości” pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego
o godz. 18:00 - Refleksje na temat pokoju: rabin Stas Wojciechowicz i siostra Katarzyna Kowalska NDS