Na czym polega klasyczna etyka życia seksualnego w judaizmie

Żydowskie ABC online – Czy każda miłość jest koszerna?

Muzeum POLIN - logo

Źródło: POLIN

Gospodarz cyklu "Żydowskie ABC online" - Piotr Kowalik z Działu Edukacji Muzeum POLIN - opowie Wam, na czym polega klasyczna etyka życia seksualnego w judaizmie i jakie są ważne współczesne pytania i dylematy z nią związane. Inspiracją dla tematu spotkania jest książka Shmuleya Boteacha "Koszerny seks" (Wydawnictwo Pardes).

Księgarnia ZNAK: Shmuley Boteach, "Koszerny seks". Wspaniały seks sprawia, że krzyczysz z rozkoszy. Koszerny seks – że pamiętasz później imię partnera. Wspaniały seks to zaspokajanie się. Koszerny seks to kochanie się. Wspaniały seks nie zostawia po sobie śladu. Koszerny seks nie zna rozdzielenia. We wspaniałym seksie wciąż jesteśmy pełni zahamowań. W koszernym seksie dwoje ludzi pozbywa się blokad i otwiera serce. Wspaniały seks to forma zmysłowego spełnienia. Koszerny seks to najwyższa forma poznania.
Książka z jednej strony przedstawia seks jako fundament i najważniejsze spoiwo związku, z drugiej – trwały związek jako jedyny kontekst, w którym ta ludzka aktywność może wybrzmieć w całej swej skali.

Premiera na kanale YouTube Muzeum POLIN: 16 czerwca, godz. 18.00

W klasycznym judaizmie seks to bardzo ważna część więzi małżeńskiej, wpływająca w dużej mierze na trwałość związku i zadowolenie małżonków. Inaczej widziany jest raczej jako zjawisko niepożądane, seks pozamałżeński. Tematami gorącymi, najbardziej dyskutowanymi, są związki mieszane między Żydami/Żydówkami i nieżydami oraz stosunek do środowisk LGBTQ.

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach cyklu w lipcu i sierpniu. Program na te miesiące ogłosimy w drugiej połowie czerwca.

Żydowskie ABC to cykl dyskusji wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej z udziałem ekspertów organizowany od listopada 2017 roku w Muzeum POLIN. Obecnie cykl ten funkcjonuje w wirtualnym wydaniu. Gospodarzem spotkań, jak do tej pory, jest Piotr Kowalik z Działu Edukacji, który tym razem zaprasza Was do swojego domu.

Lektura uzupełniająca:

  • Rozmnażajcie się, bądźcie płodni, seksu unikajcie, Katarzyna Andersz, Chdusz 7/2019
    Ger, Słonim i Toldot Aharon to trzy chasydzkie grupy, w których kładzie się wyjątkowy nacisk na ideał świętości osiągany poprzez praktykowanie daleko idącej wstrzemięźliwości seksualnej. Koncept ten nazywa się kedusza, a badaniem jego teologicznych podstaw i powodów, dla których został on przyjęty w poszczególnych chasydzkich społecznościach, zajmuje się prof. Benjamin Brown z Wydziału Myśli Żydowskiej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.
  • Erotyczny charakter poznania w kabale, Dorota Brylla, STUDIA WARMIŃSKIE 51 (2014), ISSN 0137-6624 Wydział Humanistyczny Uniwersytet Zielonogórski
  • Pieśń nad Pieśniami, Wirtualny Sztetl, Muzeum Polin.