Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu (2021)

Kalendarium

Kalendarz

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Maj 2021

Czerwiec 2021

Lipiec 2021

Sierpień 2021

Wrzesień 2021 (posty zamieszczone we wrześniu 2021)

.

Październik 2021 (posty zamieszczone w październiku 2021)

Listopad 2021 (posty zamieszczone w listopadzie 2021)

Grudzień 2021 (posty zamieszczone wgrudniu 2021)

Zdarzenia wokół określonej sprawy lub na określony temat

Instytucje - prezentacja

 • International Council of Christians and Jews (ICCJ)
 • Institute Saint Pierre de Sion, known as Ratisbonne The goal of the Institute was to put into practice the recommendations of the Conciliar Declaration Nostra Aetate, 24/03/2021.
 • Forum Dialogu. Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie. 27/04/2021.
 • Kluby “Tygodnika Powszechnego”. Kluby „Tygodnika Powszechnego” wywodzące się ze środowiska czytelników „Tygodnika Powszechnego” oraz czerpiące z duchowego i społecznego dorobku tego pisma, zwracają się ze swoim przesłaniem do wszystkich, bez względu na różnice wieku, zawodu, sytuacji społecznej czy światopoglądu.
  "Działają w 30 miejscach w Polsce i na świecie. Za zadanie stawiamy sobie tworzenie przestrzeni spotkania i dialogu. Zapraszamy Wszystkich do udziału w tej wielkiej przygodzie, w której każdy z Was, mamy nadzieję, znajdzie coś dla siebie!"
 • Muzeum KL Plaszow - 13/05/2021
 • Projekt „Ludzie, nie liczby”
  Bo każdy miał imię....
  Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym. Jako członkowie i członkinie Fundacji chcemy inspirować i wspierać działania na rzecz rozwoju tolerancji i poszanowania godności ludzkiej.
 • Fundacja zapomniane "Zabrania się przenoszenia zmarłych i kości ich z miejsca, w którym spoczywają." Talmud Jerozolimski Moed Katan 2:4. Fundacja Zapomniane jest partnerem przy projekcie „Ludzie, nie liczby”. Korzystamy z wiedzy ekspertów w poszukiwaniu masowych grobów oraz odpowiedniego upamiętnienia, tak by zasady prawa wyznaniowego zostały w pełni zachowane. Mamy także zaszczyt współpracować z Fundacją Zapomniane w ramach projektu „Drewniane Macewy”.W roku 2018 na południu Polski oznaczyliśmy 3 miejsca anonimowych pochówków ofiar Zagłady, a w roku 2019 planujemy dalsze wspólne działania w ramach projektu w Małopolsce.
 • Pamięć Treblinki. "Treblinka jest największym cmentarzem polskich Żydów. Jest jednym z największym cmentarzy polskich obywateli. Szacuje się, że zginęło tu około 900 000 osób. Nie znamy dokładnej ich liczby, nie znamy imion i nazwisk tych, których tu przywieziono i zabito w komorach gazowych. Transporty przybywały z Warszawy, Polski centralnej, białostockiego, z grodzieńszczyzny, ale również z Macedonii i Czechosłowacji. Ta fabryka śmierci zaczęła działać 23 lipca 1942 roku. Po 14 miesiącach, jesienią 1943 r., wysadzono w powietrze komory gazowe i baraki – Niemcy próbowali zacierać ślady swej zbrodni.
  Tę przestrzeń dzisiaj wypełnia cisza. To miejsce domaga się nie tylko modlitwy i skupienia, ale również troskliwej pamięci oraz wiedzy." Jest partnerem przy projekcie „Ludzie, nie liczby”.
 • Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach