Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił powództwo p. Filomeny Leszczyńskiej w sprawie wymierzonej przeciwko nam

Barbara Engelking i Jan Grabowski

Fot. Adrian Grycuk/Wikimedia Commons. Ed. KP

Źródło:Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Oświadczenie

Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił powództwo p. Filomeny Leszczyńskiej w sprawie wymierzonej przeciwko nam.

Sąd Apelacyjny zgodził się z argumentami podniesionymi przez nas w apelacji i w całości oddalił wyrok sądu pierwszej instancji.

Wyrok przyjmujemy z wielką radością i satysfakcją, tym bardziej, że wynik naszego procesu ma zasadnicze znaczenie dla całej społeczności polskich badaczy, a szczególnie dla historyków zajmujących się historią Zagłady.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni mecenasowi Michałowi Jabłońskiemu oraz dr. Aleksandrze Gliszczyńskiej-Grabias za podjęcie się naszej obrony. Jesteśmy również głęboko wdzięczni wszystkim tym, którzy udzielili nam wsparcia na przestrzeni ostatnich dwóch trudnych lat.

Barbara Engelking i Jan Grabowski


Statement

The Warsaw Appellate Court rejected today the lawsuit filed against us by Mrs. Filomena Leszczynska.

The Court of Appeals upheld the arguments raised by us in our appeal and roundly rejected the verdict of the Warsaw District Court.

We greet the verdict with great joy and satisfaction - even more because this decision has a direct impact on all Polish scholars, and especially on historians of the Holocaust.

We are deeply grateful to our attorneys, Mr. Michal Jablonski and Dr. Aleksandra Gliszczynska-Grabias, who agreed to represent us. We are also indebted to all those who gave us their support over the last two difficult years.

Barbara Engelking and Jan Grabowski

O Centrum

Centrum prowadzi badania naukowe, wydaje książki, publikuje rocznik Zagłada Żydów. Studia i Materiały, organizuje seminaria i konferencje, prowadzi działalność edukacyjną.

Zagłada Żydów, która wydarzyła się na polskiej ziemi i w polskiej obecności, w świadomości historycznej przeważającej części Polaków nie należy jak dotąd ani do historii Polski, ani też nie stanowi części polskiego losu. Uważamy, że należy to zmieniać. Dlatego chcemy łączyć pracę badawczą z działalnością edukacyjną, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie postaw.

W polskich archiwach wciąż znajduje się wiele nieznanych dokumentów, niewykorzystanych świadectw i relacji, które warto poznać, opracować i wprowadzić do światowego obiegu naukowego. Współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się problematyką Zagłady utrudnia brak polskiego środka akademickiego, który zajmowałby się wyłącznie tą tematyką. Stąd inicjatywa powołania Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

Centrum skupia badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych: historyków, literaturoznawców, socjologów, psychologów. Chcemy prowadzić badania interdyscyplinarne, łączyć odmienne metodologie, przełamywać dotychczasowe schematy opisywania Zagłady, odsłaniać różne perspektywy poznawcze i punkty widzenia, pokazywać niejednorodność i niejednoznaczność historycznej materii, szukać nowych – nieznanych, ale także niekonwencjonalnych – źródeł.

Lektura uzupełniająca: