Tora jako… Sześć spotkań poświęconych Torze

Tora jako....

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkania były okazją do przybliżenia Tory i żydowskiej wizji żywych studiów nad nią. Podkreśliliśmy rolę Tory w przestrzeni rytualnej i ukazaliśmy, dlaczego obowiązek jej studiowania jest kluczowy dla judaizmu.

Wykłady z założenia nie wymagają specjalistycznej wiedzy, choć staraliśmy się stronić od rozmowy o podstawach. Unikaliśmy także przyjęcia perspektywy czysto akademickiej teorii czy religioznawstwa porównawczego, zamiast tego dążyliśmy do przyjrzenia się Torze oczami Żydów i przekazania tego oglądu w otwartej formie wszystkim zainteresowanym.

Tora jako Tora Pisana (Pięcioksiąg)

Tora jako Prorocy (Newiim)

Tora jako Pisma (Ktuwim)

Tora jako Tora Ustna (Talmud)

Tora jako Prawo (Halacha)

Tora jako Tajemnica (Kabała)

Dr Arje Josef Krawczyk – członek kolelu rabinicznego Or Jonatan w Hamburgu, absolwent religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktor literaturoznawstwa hebrajskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy MCAS w Hamburgu, współpracuje z ŻIH. Autor książki Sefer ha-Ot – Księga Znaku autorstwa Abrahama Abulafii wydanej przez ŻIH w 2018 r. oraz innych publikacji na temat judaizmu.