Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu

Spotkania on-line prowadzi siostra Anna Bodzińska NDS

Notre Dame de Sion - spotkania

Źródło: Notre Dame de Sion

Nowy cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu

Prowadzi siostra Anna Bodzińska NDS.

„ Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” Jan Paweł II

W roku akademickim 2021/2022 spotkania odbywać się będą w dwóch grupach, tylko on-line, na platformie internetowej ZOOM

1. Grupa zaawansowana, spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, we czwartki, o godz. 18.00-19.30

21.10.2021
11.11.2021
17.12.2021
27.01.2022
24.02.2022
31.03.2022
28.04.2022
26.05.2022 (zakończenie roku)

2. Grupa początkująca, spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w piątki, o godz. 18.00-19.30

22.10.2021
12.11.2021
16.12.2021
28.01.2022
25.02.2022
1.04.2022
29.04.2022
27.05.2022 (zakończenie roku)

Dalsze terminy spotkań będą podane w późniejszym czasie.
Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do:
sion.siostry@gmail.com
Zapraszamy!

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986):

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii.

Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym.

Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego „wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6).

Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, „nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi „pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich „wezwaniem nieodwracalnym”.

« Grupy Biblijne 2021/2022-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym.

Notre Dame de Sion

„ Jako wspólnota powołane jesteśmy, by świadczyć w Kościele i w świecie o wiernej miłości Boga do narodu żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości ” (Konst.13).

Zgromadzenie Notre Dame de Sion zostało założone w Paryżu, w roku 1843, przez o. Theodora Ratisbonne’a, pochodzącego z żydowskiej rodziny ze Strasburga. Rok wcześniej, 20 stycznia 1842 roku, jego młodszy brat, Alphonse-Marie Ratisbonne, miał mistyczne przeżycie – spotkanie z Matką Bożą w rzymskim kościele S.Andrea delle Fratte. Wydarzenie to było bezpośrednią inspiracją powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Zatwierdzone ono zostało jako Instytut na Prawie Papieskim w roku 1863.

Po Soborze Watykańskim II, w 1984 roku, odnowione konstytucje zakonne zostały zaaprobowane przez Stolicę Apostolską.

Słowo Boże znajduje centralne miejsce w liturgii wspólnotowej oraz w życiu każdej z sióstr. Jest ono zawsze rozważane w świetle chrześcijańskiej i żydowskiej Tradycji.

Siostry żyją trzema wymiarami posłannictwa: wobec Kościoła, wobec narodu żydowskiego oraz wobec świata, by stał się światem sprawiedliwości, miłości i pokoju.