NDS: Grupy Biblijne 2020/2021-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym

Tora

Źródło: Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu

Spotkania otwarte są dla tych wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.

Spotykamy się w środy, dwa razy w miesiącu, modląc się, czytając i studiując teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

Przed spotkaniem, zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych z liturgii najbliższej niedzieli.

W roku akademickim 2020/2021, za względu na pandemię, spotkania prowadzone są on-line, w środy, godz. 18.00 – 19.00,

  • 14 oraz 21 października 2020
  • 4 oraz 11 listopada 2020
  • 9 oraz 16 grudnia 2020
  • 13 oraz 27 stycznia 2021 spotkania odwołane
  • 17 oraz 24 lutego 2021
  • 10 oraz 24 marca
  • 14 oraz 28 kwietnia
  • 5 oraz 19 maja
    kolejne terminy będą dodane w późniejszym czasie

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do: sion.siostry@gmail.com

JAK CZYTAĆ BIBLIĘ – METODY DOBRE NIE TYLKO W CZASIE IZOLACJI

Czas pandemii pokazuje, jak bardzo potrzebujemy wspólnoty. Ksiądz Tomasz Halik napisał niedawno o tym trudnym czasie… “W okresie zamkniętych kościołów dobrze jest otworzyć Biblię i otworzyć swoje myśli i serce. “Spróbujemy to zrobić z tymi, którzy w przestrzeni wirtualnej budują biblijne wspólnoty.

Gośćmi audycji są: siostra Anna Bodzińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu i Anna Urbańczyk – osoba konsekrowana, pianistka.

www.radiokrakow.pl