Korzenie chrześcijaństwa i podstawy judaizmu. Spotkania on-line

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu - Notre Dame de Sion: nowy cykl spotkań w roku akademickim 2020-2021.

Notre Dame de Sion: nowy cykl spotkań w roku akademickim 2020-2021.

Źródło: Notre Dame de Sion

„Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.” Jan Paweł II

Cykl spotkań o korzeniach chrześcijaństwa i podstawach judaizmu

poprowadzi siostra Anna Bodzińska NDS

W roku akademickim 2020/2021 spotkania odbywać się będą raz w miesiącu we czwartki, o godzinie 18.00-19.00, tylko w formie on-line, na platformie internetowej ZOOM, w dniach:

  • 22.10.2020 (czwartek), godz. 18.00-19.30
  • 12.11.2020 (czwartek), godz. 18.00-19.30
  • 17.12.2020 (czwartek), godz. 18.00-19.30
  • 28.01.2021 (czwartek), godz. 18.00-19.30
  • 25.02.2021 (czwartek), godz. 18.00-19.30
  • 25.03.2021 (czwartek), godz. 18.00-19.30
  • 22.04.2021 (czwartek), godz.18.00-19.30
  • 20.05.2021 (czwartek), godz.18.00-19.30
    kolejne terminy będą dodane w późniejszym czasie

Aby otrzymać link do spotkania lub uzyskać więcej informacji napisz do: sion.siostry@gmail.com

Z przemówienia Jana Pawła II w Synagodze Większej (Rzym, 13 kwietnia 1986):

” (…) wgłębiając się we własną tajemnicę, Kościół Chrystusowy odkrywa więź łączącą go z judaizmem (Nostra aetate, 4). Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkólwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi. Po drugie, Sobór podkreślił, że nie można Żydom jako narodowi przypisywać żadnej dziedzicznej ani zbiorowej winy za to, co popełniono podczas męki Jezusa (por. Nostra aetate, tamże). Nie można jej przypisać wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym ani Żydom dzisiejszym. Nie ma więc żadnych podstaw do jakiejkolwiek, rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji czy – co gorsza – prześladowań Żydów. Pan osądzi każdego “wedle własnych czynów”, tak Żydów, jak i chrześcijan (por. Rz 2, 6). Trzeci punkt, który w soborowej deklaracji chciałbym podkreślić, wypływa z drugiego. Niezależnie od tego, jaka jest świadomość Kościoła co do własnej tożsamości, “nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych, rzekomo na podstawie świętych Ksiąg” Starego czy Nowego Testamentu (por. Nostra aetate, tamże). Faktycznie Kościół powiedział już w tym samym tekście Nostra aetate, jak również w konstytucji Lumen gentium (par. 6), cytując tekst świętego Pawła z Listu do Rzymian (11, 28-29), że Żydzi “pozostają przedmiotem miłości Boga”, który powołał ich “wezwaniem nieodwracalnym”.