ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE w: Jednota 2/2021

Jednota - logo

Źródło: Jednota 2/2021

W numrze między innymi:

  • Joanna Auron-Górska: Aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc.
    Aprobując wypowiadanie przez ks. Guza absurdalnych oskarżeń wobec Żydów, nadaje się antysemickiemu zmyśleniu pozór wiarygodności.
  • Monika Polkowska: Kennedy i ja.
    Nagle słyszę siebie jak mówię: „Przepraszam, ale ja też jestem Żydówką”.

Czytaj więcej w "Jednocie"

Oraz: prof. Jerzy Sojka, Reformacja mityczna? Kilka uwag na marginesie kolejnego 500-lecia:

(...)

"Trafna wydaje się teza, że najbardziej przełomowe dokonania badawcze z okazji jubileuszu roku 2017 to właśnie analiza historii pamięci reformacyjnej, pokazanie jej mitów i rządzących nią mechanizmów."

"Kwestia pamięci stała się także, nieco mimowolnie, jednym z tematów polskiej dyskusji. Powodem ku temu stały się wysiłki, by wśród Polaków rozprzestrzeniać „czarną legendę reformacji” jako źródła wszelkiego zła. Do tego nurtu wpisuje się książkowa publikacja Pawła Lisickiego, film Grzegorza Brauna, czy też wcześniejsze wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza. Spór ten zyskał kuriozalną postać na forum sejmowym, gdy przyszło do debaty o upamiętnieniu w uchwale dokonań reformacyjnych."

"To, że narracja o reformacyjnej pamięci ma także nad Wisłą swoją wagę, potwierdziło także samo protestanckie środowisko. Spotkać w nim było można kuriozalne próby obrony mitów reformacyjnych. Wśród nich na przykład starano się zdyskredytować dyskusję historyków o tym, czy Luter faktycznie przybił „95 tez” na drzwiach kościoła zamkowego."

(...)