System gettowy

Muzeum POLIN. Żydowskie ABC: System gettowy, próba opisu.

fot. Getto warszawskie: ulica Chłodna (widok w kierunku zachodnim) przy skrzyżowaniu z ulicą Żelazną. Ulica była aryjska a ponad ulicą jest widoczny most łączący Małe i Duże Getto/Wikipedia

fot. Getto warszawskie: ulica Chłodna (widok w kierunku zachodnim) przy skrzyżowaniu z ulicą Żelazną. Ulica była aryjska a ponad ulicą jest widoczny most łączący Małe i Duże Getto/Wikipedia.
Bundesarchiv_Bild_101I270-0298-14,_Polen,_Ghetto_Warschau,_Brücke

Źródła: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Czytaj więcej o akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile >> oraz jeszcze więcej:

W nawiązaniu do 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przyjrzymy się procesowi tworzenia i funkcjonowania gett na ziemiach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Setki gett na ziemiach polskich i poza nimi posiadało cechy wspólne, ale także różniły się między sobą. Spróbujemy opisać to zjawisko wraz zaproszonym gościem dr Michałem Trębaczem - kierownikiem Działu Naukowego w Muzeum POLIN. Prowadzenie Piotr Kowalik.

22 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
Transmisja na Facebooku Muzeum POLIN>>

"Izolowane getto miało być doprowadzone do takiego stanu, aby Żydom zabrakło powietrza do oddychania i by zginęli z głodu" – pisał Emanuel Ringelblum.

Czy wszystkie getta działały tak samo? Świadectwa historyczne mówią o gettach zamkniętych, częściowo lub całkowicie otwartych, o gettach tranzytowych… Podczas rozmowy zastanowimy się, jak wyglądały różne typy getta, na jakich zasadach funkcjonowały i jaki to miało wpływ na życie ich mieszkańców. Wyjaśnimy też, co rozumiemy pod pojęciem systemu gettowego i jaką rolę pełnił w procesie Zagłady Żydów.

Dr Michał Trębacz - kierownik Działu Naukowego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, adiunkt naukowy w Centrum Badań Żydowskich. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów oraz biografistyki.

Wydarzenie organizowane z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.


I inna wrażliwość.

Problem z warsztatem, empatią czy jednym i drugim - dr. Ewa Kurek

Skuteczność dr. Ewy Kurek

  • „Polacy i Żydzi: problemy z historią” – E. Kurek – recenzja: "Naiwnie sądziłem, że znam historię II wojny światowej. Ale ta książka wywraca moje dotychczasowe wyobrażenie o Żydach, żydowskich gettach i holokauście w ogóle. Najciekawsze jest to, że przez lata Żydzi skutecznie zaszczepili na całym świecie swój punkt widzenia wojny i zagłady, częstokroć niezgodny z tym, jak rzeczywiście wyglądała prawda historyczna."