80 lat po Jedwabnem


Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie online z cyklu Czwartki na Tłomackiem. O pogromie w Jedwabnem dwa dni przed jego 80. rocznicą Monika Krawczyk, dyrektor ŻIH, porozmawia z prof. Andrzejem Żbikowskim (ŻIH), dr hab. Grzegorzem Berendtem (UG) i dr Zuzanną Bogumił (PAN). Początek wydarzenia 8 lipca o 18:00.

Zobacz wydarzenie na Facebooku

"W Jedwabnem 10 lipca 1941 r. miejscowi Polacy spalili w stodole oraz zamordowali w jej okolicy prawie wszystkich tutejszych Żydów, łącznie ponad tysiąc osób. Spośród wielu innych mordów popełnionych na Białostocczyźnie i w Łomżyńskiem latem 1941 r. ten wyróżnia liczba ofiar oraz liczba osób postawionych po wojnie przed sądem, uznanych za współwinnych śmierci Żydów lub od tego zarzutu uwolnionych. W całym materiale dowodowym wspomina się aż o 102 mieszkańcach Jedwabnego i najbliższych okolic, którzy albo brali udział w zbrodni albo byli jej bezpośrednimi świadkami" – pisze prof. Andrzej Żbikowski.

Czytaj Więcej:

O genezie, przebiegu zbrodni i o pamięci tych wydarzeń rozmawiać będą goście Moniki Krawczyk, dyrektor ŻIH:

prof. Andrzej Żbikowski, historyk i politolog, kierownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej. Obecnie bada relacje polsko-żydowskie w okresie Zagłady.

dr Zuzanna Bogumił, socjolożka i antropolożka zajmująca się problematyką pamięci, badająca wystawy historyczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Związana z Ośrodkiem Etnologii i Antropologii Współczesności PAN

Wydarzenie będzie transmitowane online na Facebooku z tłumaczeniem na polski język migowy.

Czwartki na Tłomackiem to cykl otwartych spotkań odbywających się w co tydzień. Dotyczą one szeroko ujętej tematyki żydowskiej i mają zróżnicowaną formę – od prezentacji najnowszych publikacji, poprzez projekcie filmowe, wykłady o dziełach sztuki ze zbiorów ŻIH, po debaty wokół zagadnień współczesnych relacji polsko-żydowskich.