Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu chrześcijańsko-żydowskiego - 1990-2006

Kalendarium

  • 10-11.XII.2005. wykłady o. Michała Adamskiego na temat żydowskich korzeni chrześcijaństwa: ( I), ( II), ( III) i ( IV).

[![](/storage/