Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu chrześcijańsko-żydowskiego: 1947-2006

Kalendarium

2006

2005

2004

2003

2002

 • 17/01/2002: Nasi starsi bracia
  Na marginesie pewnej rozmowy, Więź 2002. KS. GRZEGORZ IGNATOWSKI: do napisania tych kilku uwag skłoniła mnie rozmowa, w jakiej niedawno uczestniczyłem, na temat wizyty Jana Pawła II na Ukrainie, w Kazachstanie i Armenii. Organizatorzy spotkania pragnęli i dołożyli wszelkich starań, aby była to niczym nie skrępowana wymiana poglądów w studenckim gronie. Po pewnym jednak czasie sam włączyłem się do dyskusji i zasygnalizowałem, że Jan Paweł II spotykał się wówczas nie tylko z chrześcijanami innych wyznań, muzułmanami, lecz także, o czym nie wspominano, z Żydami.
 • 17/01/2002: Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na V Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
 • 17/01/2002: DZIEŃ JUDAIZMU - LUBLIN 2002
 • 21/01/2002: Alexandria Declaration of the Religious Leaders of the Holy Land January 21, 2002
  The following is a declaration which was signed by Jewish, Muslim and Christian leaders during a historic two-day interfaith conference in Alexandria, Egypt.
 • 16/03/2002: Manfred Deselaers - Dialog u progu Auschwitz
 • 06/10/2002: Żydzi, chrześcijanie, przymierze s. Violetta Reder CHR.
  „Jednym z najlepiej zachowanych sekretów drugiej połowy XX wieku jest dla wielu ludzi radykalna i narastająca zmiana w relacjach między chrześcijanami a Żydami” – pisał w „National Post” we wrześniu 2000 roku rabin David Novak. Zapewne zbyt dyskretny charakter tego, co dobre między chrześcijanami i Żydami, zadecydował, że redakcja miesięcznika „Więź” wraz z Polską Radą Chrześcijan i Żydów zorganizowały konferencję na temat żydowskiej deklaracji o chrześcijaństwie, zapraszając do udziału dwóch słynnych uczonych żydowskich z kręgu „Dabru emet” – rabinów Davida Novaka, jednego z czterech autorów deklaracji, oraz Irvinga Greenberga, jednego z jej sygnatariuszy.
 • 06/10/2002: Violetta Reder - Wspólne korzenie
  "Grupa 21 amerykańskich uczonych – biblistów, historyków i teologów – wydała 1 września w Bostonie oświadczenie, w którym nazwała rewizję chrześcijańskiego nauczania o Żydach i judaizmie głównym i nieodzownym obowiązkiem teologii w naszych czasach. Opublikowany w sześciu językach dokument "Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu” jest dziełem ekumenicznej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich."
 • 27/10/2002: Ks. John T Pawlikowski - Przemiana w Kościele Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?
 • 27/10/2002: Piotr Sikora - Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?
 • 27/10/2002: Niech teologowie myślą
  Ks. Michał Czajkowski - Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?
 • 10/11/2002: Co się zmieniło w Kościele? Piotr Sikora - Sporu o Oświadczenie amerykańskich teologów o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu ciąg dalszy.
 • 10/11/2002: Wokół Jedwabnego - książka
  Wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.
 • 10/11/2002: Nie tylko Jedwabne
  KRZYSZTOF PERSAK: Latem 1941 roku, po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR, wzdłuż linii frontu – od Litwy po Besarabię – przetoczyła się fala pogromów Żydów. Brali w nich udział mieszkańcy terytoriów, które po roku 1939 okupowane były przez Sowietów: Litwini, Ukraińcy, Rumuni. W Łomżyńskiem i na Białostoczyźnie aktów przemocy wobec Żydów dopuszczali się także Polacy. Głośne zbrodnie na Żydach w Jedwabnem i pobliskim Radziłowie, choć największe pod względem liczby ofiar, nie były niestety jedyne.
 • 17/11/2002: Ks. John T Pawlikowski - Misja do Żydów
  Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu, misja do Żydów.
 • 27/11/2002: Bez gniewu i podejrzeń
  Z rabinem Davidem Novakiem rozmawiają Barbara Krasowska i Jarosław Makowski.
 • 28/11/2002: List pasterski Episkopatu Polski na uroczystość Objawienia Pańskiego 2003. Konferencja Episkopatu Polski.
 • 15/12/2002: Manfred Deselaers – Perspektywa sprawców. Przykład komendanta Rudolfa Hössa

2001

 • 17/01/2001: Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na IV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem (Rz 15,7).
 • 30/01/2001: Dialog u podstaw
  Marek Nowak Uniwersytet Warszawski — Wydział Filozofii i Socjologii Klasztor św. Józefa — ul. Dominikańska 2 – 02-741 Warszawa, opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, “Dialogue & Universalism” no. 1-2/2001, p. 69-74.
  "Ogłoszenie listu Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego z 25 sierpnia 2000 r.1 było w naszym kraju wydarzeniem do tego stopnia wielkim, że chyba do dziś nie potrafimy dostatecznie ocenić jego rangi. "
 • 22/04/2001: Karta Ekumeniczna Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie. Przekład wspólny Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).
  Z Karty Ekumenicznej - wytycznych dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie. (Przekład wspólny Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).)
  10. Pogłębiać więź z judaizmem
 • 04/05/2001: Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology
  Relations between the Catholic Church and the Jewish People have improved significantly in the last half-century. The education of future clergy and lay leaders in both our communities is crucial if coming generations are to sustain and further this progress.
 • 16/05/2001: THE JEWISH PEOPLE AND THEIR SACRED SCRIPTURES IN THE CHRISTIAN BIBLE, THE PONTIFICAL BIBLICAL COMMISSION
 • 14/10/2001: SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2001 ROKU
  Dnia 14 października 2001 roku już 10 raz spotkaliśmy się w kościele p.w. Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu by świętować wspólnie z okazji żydowskiego święta Simchat Tora. Gospodarzem uroczystości był proboszcz - ks. Roman Indrzejczyk, a także Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Inspiracją dla wspólnej modlitwy było poszukiwanie tego, co najbardziej łączy Żydów i chrześcijan czyli rozważanie Tory.

2000

 • 16/01/2000: III Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
  Na prośbę Rady Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Religijnego Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu PAT byt głównym organizatorem centralnych obchodow III Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim W Polsce przy współudziale Żydowskiej Gminy Wyznaniowej m. Krakowa, ojców Franciszkanów oraz Księży Jezuitów w dniu 16.01.2000.
 • 23/01/2000: Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
  Opublikowano w: "Niedziela Warszawska" - dodatek do tygodn. "Niedziela" 23 I 2000. - Rozmawia Lidia Molak
 • 28/01/2000: Deklaracja sztokholmska
  W dniach 26-28 stycznia 2000 roku odbyła się w Sztokholmie międzynarodowa konferencja poświęcona kształceniu, upamiętnianiu i badaniom nad Holokaustem. Konferencję gościł rząd Szwecji. Do udziału zaproszono 45 państw.
 • 10/03/2000: Holokaust i duchowe towarzyszenie polskich księży katolickich
  Referat wygłoszony w trakcie II Kolokwium "Żydzi i Chrześcijanie w Dialogu", Sztokholm 8-10 marca 2000.
  W lecie 1999 r. uczestniczyłem w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem w Yad Vashem.
 • 14/03/2000: Central Conference of American Rabbis and the Rabbinical Assembly Statement.
  New York – The Central Conference of American Rabbis (Reform) and the Rabbinical Assembly (Conservative), representing 3,000 rabbis, wish to recognize and acknowledge the growing bonds between the Jewish and Catholic communities.
 • 14/03/2000: Rabbinic Committee for Interreligious Dialogue News Release March 14, 2000.
  The Rabbinic Committee for Interreligious Dialogue is concerned that the Catholic community in the United States and throughout the world should not gain a false impression from some of the Jewish responses to the revolutionary and epic-making confession of the Pope, which asks forgiveness for past sins on the part of the sons and daughters of the Church for failure to act consistent with Catholic teaching during the past millennium, and most specifically relating to the Jewish people.
 • 06/06/2000: Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności - historia, porażki i sukcesy
  Grzegorz Ignatowski: W roku 2000 mija trzydzieści lat od powstania Międzynarodowego Katolicko- Żydowskiego Komitetu Łączności [1]. Pierwsze lata pracy Komitetu, choć nacechowane systematycznością i dynamiką, nie były też wolne od zaskakujących niespodzianek, a nawet potknięć, które wynikały z braku doświadczenia w prowadzeniu dialogu. Po pierwszych piętnastu latach działalności, której miarowy rytm wyznaczały odbywające się niemal każdego roku spotkania, Komitet Łączności nagle przestał pracować regularnie. Wydaje się, że obecnie trudno będzie mu powrócić do pierwszych lat wzmożonej aktywności. Komitet, który nie obraduje już systematycznie, zmienił styl swojej pracy. Po zakończeniu każdego posiedzenia publikuje się teraz opracowane wcześniej dokumenty. Mając na uwadze jubileusz, jaki obchodzi Komitet Łączności, spójrzmy na sukcesy i porażki tego mało znanego gremium.
 • 16/06/2000: KS. MANFRED DESELAERS – CZŁOWIEK POJEDNANIA 2000
  POJEDNANIE U PROGU AUSCHWITZ. Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przyznania tytułu Człowieka Pojednania 2000 przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 16 czerwca 2000 w Warszawie.
 • 25/08/2000: List Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zaakceptowany przez 307. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

1999

 • 16/01/1999: II Dzień Judaizmu, Wrocław 1999
  Stansław Krajewski Na drodze do normalności
 • 17/01/1999: II Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 25 stycznia 1999, Kraków
 • 27/01/1999: Jerzy Turowicz
  Marek Skwarnicki WSPOMNIENIE O JERZYM TUROWICZU
 • 26/05/1999: The Reform Movement's ‘Statement of Principles’
  The Reform Movement's ‘Statement of Principles’ This statement does not directly address the Jewish-Christian relationship. It is, however, highly relevant because most Jewish participants in the Christian-Jewish dialogue are members of the Reform movement. The following is the "Statement of Principles for Reform Judaism” approved by the Central Conference of American Rabbis at their meeting on May 26, 1999, in Pittsburgh, as provided by the CCAR
 • 29/10/1999: PYTANIA PRZEWODNIE DOTYCZĄCE STRUKTURY STUDIUM LEUENBERSKIEGO PT: “KOŚCIÓŁ I IZRAEL”
 • 31/12/1999: Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie dyskusja
  Agnieszka Magdziak-Miszewska: Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?
 • 29/10/1999: KOŚCIÓŁ i IZRAEL. Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami. Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej “Kościół i Izrael” (1996 – 1999)

1998

1997

1996

 • 25/06/1996: Two Different Statements on “Jewish Evangelism”
  In June of 1996 the Southern Baptist Convention adopted a resolution affirming the Convention's commitment to evangelization of the Jewish people. In response, New York bishops of the Lutheran, Episcopal, and Roman Catholic Churches issued a statement affirming the commitment of their communions to Jewish-Christian Dialogue.

1995

1992

1991

1990

1988

1986

1985

1975

1947