Wokół Jedwabnego - książka

Wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku

Jedwabne - pomnik

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Wokół Jedwabnego, pod red. Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka

t.1 Studia, s. 525, t. 2 Dokumenty, s. 1034, Warszawa 2002

Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.

Na tom pierwszy składają się studia, które przedstawiają te wydarzenia na szerokim tle historycznym, poczynając od rysu stosunków polsko-żydowskich na tym terenie w okresie przedwojennym, poprzez opis niemieckiej polityki zagłady Żydów i antyżydowskich wystąpień miejscowej ludności, kończąc na analizie powojennych postępowań karnych w sprawie mordu w Jedwabnem oraz dotyczącego go piśmiennictwa. W tomie drugim opublikowano dokumenty polskie, sowieckie i niemieckie, w tym raporty NKWD, relacje Polaków represjonowanych przez sowieckiego okupanta, raporty wywiadowcze Polskiego Państwa Podziemnego, sprawozdania niemieckich formacji wojskowych i policyjnych, świadectwa ocalałych Żydów, akta śledztw oraz procesów karnych w sprawie zbrodni w Jedwabnem i Radziłowie.

Tom pierwszy obejmuje:

 • Leon Kieres - Przedmowa
 • Paweł Machcewicz - Wokół Jedwabnego
 • Jan J. Milewski - Polacy i Żydzi w Jedwabnem i okolicy przed 22 czerwca 1941 roku
 • Marcin Urynowicz -Ludność żydowska w Jedwabnem. Zmiany demograficzne od końca XIX wieku do 1941 roku na tle regionu łomżyńskiego
 • Dariusz Libionka - Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej wobec antysemityzmu i zagłady Żydów
 • Marek Wierzbicki - Stosunki polsko-żydowskie na Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941
 • Andrzej Żbikowski - Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżynskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych
 • Edmund Dmitrów - Oddziały operacyjne niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa a początek zagłady Żydów w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku
 • Andrzej Rzepliński - Ten jest z ojczyzny mojej? Sprawy karne oskarżonych o wymordowanie Żydów w Jedwabnem w świetle zasady rzetelnego procesu
 • Tomasz Szarota - Mord w Jedwabnem. Dokumenty, publikacje i interpretacje z lat 1941-2000. Kalendarium

Tom drugi obejmuje:

 • Michał Gnatowski - Dokumenty radzieckie o postawach ludności i polskim podziemiu niepodległościowym w rejonie jedwabieńskim w latach 1939-1941
 • Marek Wierzbicki - Relacje represjonowanych obywateli polskich o sytuacji społecznej i stosunkach polsko-żydowskich pod okupacją sowiecką w obwodzie białostockim
 • Waldemar Grabowski - Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego o sytuacji na Białostocczyźnie po 22 czerwca 1941 roku
 • Edmund Dmitrów - Dokumenty niemieckie dotyczące działań oddziałów operacyjnych niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku
 • Sylwia Szymańska, Andrzej Żbikowski - Relacje ocalałych Żydów o losach ludności Żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie po 22 czerwca 1941 roku
 • Krzysztof Persak - Akta postępowań cywilnych z lat 1947-1949 w sprawach dotyczących zmarłych żydowskim mieszkańców Jedwabnego
 • Krzysztof Persak - Akta procesu z 1949 roku dwudziestu dwóch oskarżonych o udział w zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem
 • Krzysztof Persak - Akta procesu z 1953 roku Józefa Sobuty oskarżonego o udział w zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem
 • Krzysztof Persak - Akta śledztwa z lat 1967-1974 prowadzonego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku w sprawie zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem
 • Jan J. Milewski - wybrane akta procesów karnych z lat 1945-1958 w sprawach o udział w zbrodni na ludności żydowskiej w Radziłowie