DZIEN JUDAIZMU - KIELCE 2006

Dzień Judaizmu

DZIEN JUDAIZMU - KIELCE 2006

"Jeden drugiego brzemiona noście" (Ga 6,2)

Centralnym miejscem Dnia Judaizmu w Polsce są Kielce. Hasłem tegorocznych obchodów stały się słowa kard. J. Ratzingera: „Na drodze ku Temu, który nadchodzi".

Program obchodów IX Dnia Judaizmu:

Patronat Honorowy: Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki - wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Arcybiskup Stanisław Dziwisz - metropolita krakowski, Prof. dr hab. Władysław Bartoszewski - przewodniczący Rady Pamięci Walk i Męczeństwa.

Mecenat: Prezydent Miasta Kielc Wojciech Lubawski.

Organizator: Konferencja Episkopatu Polski.

Współorganizatorzy: Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. bp prof. dr hab. Kazimierz Ryczan, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

Komitet Organizacyjny: ks. bp Kazimierz Gurda (przewodniczący), ks. Paweł Borto, red. Bogdan Białek

Sekretariat: Andrzej Białek, Krzysztof Tworogowski.

Współpraca: Kieleckie Centrum Kultury - dyr. Magdalena Kusztal, Dom Środowisk Twórczych - dyr. Ryszard Pomorski, Muzeum Diecezjalne - dyr. ks. Paweł Tkaczyk., Kielecka Rada Ekumeniczna - pastor Janusz Daszuta

Główni Sponsorzy: Urząd Miasta Kielce, Wydawnictwo „Jedność".

Patronat medialny: I Program TVP.

To wielkie szczęście, że główne obchody Dnia Judaizmu, ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku, przypadły w roku bieżącym Kielcom. Wyrażam ogromną wdzięczność Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu i Biskupowi Kieleckiemu Kazimierzowi Ryczanowi za te szczególne w historii naszego miasta wydarzenie. Kielce mają wyjątkowe miejsce we wspólnej polsko-żydowskiej historii, chociaż nie jest ona zbyt długa. Rozpoczęta w drugiej połowie XIX wieku, kiedy ukazem carskim zezwolono oficjalnie na osiedlanie się Żydom w naszym mieście, urwała się nagle pod koniec pierwszej połowy XX wieku - najpierw zagładą kieleckiego getta przez niemieckich nazistów w 1942 roku, a potem haniebnym pogromem 1946 roku. Do dzisiaj trwają spory o przyczyny i przebieg dramatycznych zdarzeń sprzed 60. lat. Owszem, odcisnęły one swoje piętno na polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich stosunkach, zaważyły także na odbiorze naszego miasta nie tylko we wspólnocie żydowskiej rozsianej po całym świecie. Od wielu lat robimy w Kielcach wiele na rzecz pojednania polsko-żydowskiego w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Dziesięć lat temu piętnastu kieleckich obywateli opublikowało akt skruchy i prośbę o przebaczenie skierowaną do społeczności żydowskiej, od wielu lat organizujemy w dniu rocznicy pogromu Marsz Pamięci i Modlitwy. Stąd zaangażowanie Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w tegoroczne obchody Dnia Judaizmu. Prof. Stanisław Krajewski powiedział kiedyś o Dniu Judaizmu: „Życzę nam wszystkim, by kolejne Dni Judaizmu były ważnym i dobrym wydarzeniem dla Kościoła katolickiego. Jeśli przyniosą katolikom lepsze zrozumienie nieprzemijającej wartości judaizmu, który zawiera odniesienie do najgłębszej prawdy o świecie, to i my, Żydzi, będziemy usatysfakcjonowani. Jeśli przyniosą szersze zrozumienie, dlaczego Jan Paweł II powiedział, że „antysemityzm jest grzechem", będziemy po prostu wdzięczni." Niech wystawa „Nasi Bracia Starsi" temu celowi służy.

Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

(md (C) Biuro Prasowe KEP 2006)