60 rocznica pogromu kieleckiego w Kielcach

pogrom kielecki

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWYCH 60. ROCZNICY POGROMU KIELECKIEGO

24 czerwca, godz.17.00, aula Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach "Pogrom - debata" - premiera książki o pogromie kieleckim wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej

Udział biorą:

Wprowadzenie: Prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka

Referenci:

 • Dr. Hab. Jan Żaryn
 • Prof. Bożena Szaynok
 • Dr. Śmietanka-Kruszelnicki

Koreferenci:

 • Dr. Andrzej Żbikowski
 • Prof. Feliks Tych

Organizatorzy

 • Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Debata zostanie powtórzona 5 lipca w Krakowie w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej

Program

30 czerwca,
17.30 mała scena Kieleckiego Centrum Kultury "Wina i odpowiedzialność: czy rzeczywiście jesteśmy winni i za co naprawdę odpowiadamy. 60 lat po pogromie kieleckim" - debata z udziałem m. in. prof. Barbary Skargi, prof. Mirosława Sawickiego, prof. Stanisława Żaka, ks. prof. Śledzianowskiego, Macieja Kozłowskiego, prok. Krzysztofa Falkiewicza

Moderatorzy:

 • Paula Sawicka,
 • Bogdan Białek

Organizatorzy:

 • Prezydent Kielc
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
 • Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita"
 • Polska Rada Chrześcijan i Żydów

3 lipca,
18.30 mała scena Kieleckiego Centrum Kultury

"Tora - dar Boga" Wykład rabina dr Sachy Pecarica, przekazanie 39 kompletów spolszczonej Tory dedykowanych poszczególnym ofiarom pogromu kieleckim wybranym osobistościom polskim
Gość: rabin dr Sacha Pecaric
Prowadzenie: Bogdan Białek
Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Stowarzyszenie Pardes

4 lipca
16.00 - plac przy ul. Piotrkowskiej, szczyt ulicy Planty

 • dźwięk syren alarmowych w całym mieście
 • psalm 22
 • przywitanie gości
 • przemówienie prezydenta Kielc Pana Wojciecha Lubawskiego
 • przemówienie Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego lub Jego przedstawiciela
 • przemówienie Pana Warrena Millera, przewodniczącego US Commission for The Preservation America's Heritage Abroad (fundator pomnika)
 • przemówienie Pana Dawida Pelega - ambasadora Izraela
 • odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary pogromu
 • zasadzenie przez Prezydenta Kielc i Naczelnego Rabina Polski dr Michela Schudricha Drzewa Pokoju przywiezionego z Izraela.

16.35 - przemarsz pod dom przy ulicy Planty 7, miejsce zbrodni Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa prowadzona przez przedstawicieli Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (dr Stanisław Krajewski, o. Marek Nowak)

 • 16. 55 - przemarsz pod pomnik Jana Karskiego, złożenie kwiatów
 • 17. 10 - przemarsz na cmentarz żydowski
 • 17. 40 cmentarz żydowski, zbiorowa mogiła pomordowanych. Odczytanie nazwisk pomordowanych, krótka modlitwa chrześcijan i Żydów, którą poprowadzi rabin dr Schudrich (psalm czytany po hebrajsku i polsku)
 • 18. 00 dzwony kościelne, przejście do amfiteatru na Kadzielni
 • 18. 30 - Amfiteatr Kadzielnia
 • Modlitwa Jana Pawła II włożona w szczelinę Zachodniego Muru w Jerozolimie (język polski, angielski i hebrajski - czytają przedstawiciele mieszkańców Kielc)
 • Jorcajt Czytanie Miszny i komentarz rabina dr Michaela Schudrich
 • Modlitwy żydowskie - rabin dr Schudrich, kantor Benzion Miller, przedstawiciele rodzin ofiar pogromu

Koncert kantorów:

 • Benzion Miller
 • Alberto Mizrahi
 • Yaakov Stark
  oraz chóru z Jerozolimy Voices from Haeven Choir

20:00 - zakończenie uroczystości

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego,
 • Prezydent Kielc