60 rocznica pogromu kierleckiego w Kielcach

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWYCH 60. ROCZNICY POGROMU KIELECKIEGO

24 czerwca, godz.17.00, aula Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach "Pogrom - debata" - premiera książki o pogromie kieleckim wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Udział biorą: Wprowadzenie: Prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka Referenci: Dr. Hab. Jan Żaryn Prof. Bożena Szaynok Dr. Śmietanka-Kruszelnicki Koreferenci: Dr. Andrzej Żbikowski Prof. Feliks Tych Organizatorzy - Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Debata zostanie powtórzona 5 lipca w Krakowie w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej

30 czerwca, godz. 17.30 mała scena Kieleckiego Centrum Kultury "Wina i odpowiedzialność: czy rzeczywiście jesteśmy winni i za co naprawdę odpowiadamy. 60 lat po pogromie kieleckim" - debata z udziałem m. in. prof. Barbary Skargi, prof. Mirosława Sawickiego, prof. Stanisława Żaka, ks. prof. Śledzianowskiego, Macieja Kozłowskiego, prok. Krzysztofa Falkiewicza Moderatorzy: Paula Sawicka, Bogdan Białek Organizatorzy: Prezydent Kielc Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" Polska Rada Chrześcijan i Żydów

3 lipca, godz, 18.30 mała scena Kieleckiego Centrum Kultury "Tora - dar Boga" Wykład rabina dr Sachy Pecarica, przekazanie 39 kompletów spolszczonej Tory dedykowanych poszczególnym ofiarom pogromu kieleckim wybranym osobistościom polskim Gość - rabin dr Sacha Pecaric Prowadzenie: Bogdan Białek Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Stowarzyszenie Pardes

4 lipca Godz. 16.00 - plac przy ul. Piotrkowskiej, szczyt ulicy Planty - dźwięk syren alarmowych w całym mieście - psalm 22 - przywitanie gości - przemówienie prezydenta Kielc Pana Wojciecha Lubawskiego - przemówienie Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego lub Jego przedstawiciela - przemówienie Pana Warrena Millera, przewodniczącego US Commission for The Preservation America's Heritage Abroad (fundator pomnika) - przemówienie Pana Dawida Pelega - ambasadora Izraela - odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary pogromu - zasadzenie przez Prezydenta Kielc i Naczelnego Rabina Polski dr Michela Schudricha Drzewa Pokoju przywiezionego z Izraela.

16.35 - przemarsz pod dom przy ulicy Planty 7, miejsce zbrodni Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa prowadzona przez przedstawicieli Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (dr Stanisław Krajewski, o. Marek Nowak) 16. 55 - przemarsz pod pomnik Jana Karskiego, złożenie kwiatów 17. 10 - przemarsz na cmentarz żydowski 17. 40 cmentarz żydowski, zbiorowa mogiła pomordowanych Odczytanie nazwisk pomordowanych, krótka modlitwa chrześcijan i Żydów, którą poprowadzi rabin dr Schudrich (psalm czytany po hebrajsku i polsku) 18. 00 dzwony kościelne, przejście do amfiteatru na Kadzielni 18. 30 - Amfiteatr Kadzielnia Modlitwa Jana Pawła II włożona w szczelinę Zachodniego Muru w Jerozolimie (język polski, angielski i hebrajski - czytają przedstawiciele mieszkańców Kielc) Jorcajt Czytanie Miszny i komentarz rabina dr Michaela Schudrich Modlitwy żydowskie - rabin dr Schudrich, kantor Benzion Miller, przedstawiciele rodzin ofiar pogromu Koncert kantorów: Benzion Miller Alberto Mizrahi Yaakov Stark oraz chóru z Jerozolimy Voices from Haeven Choir godz. 20 - zakończenie uroczystości Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Prezydent Kielc