SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2001 ROKU

PRCHiŻ - logo

Dnia 14 października 2001 roku już 10 raz spotkaliśmy się w kościele p.w. Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu by świętować wspólnie z okazji żydowskiego święta Simchat Tora. Gospodarzem uroczystości był proboszcz - ks. Roman Indrzejczyk, a także Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Inspiracją dla wspólnej modlitwy było poszukiwanie tego, co najbardziej łączy Żydów i chrześcijan czyli rozważanie Tory.

Na wstępie Gospodarz witając zebranych przypomniał właśnie ten fakt mówiąc, że zebraliśmy się by wspólnie czytać i rozważać natchnione słowo, bo Tora dla Żydów i chrześcijan jest Księgą Świętą i źródłem życia. Zakończył swoje słowo kierując naszą uwagę na rzeczywistego Autora radosnego spotkania: "Powodowała nami przyjaźń boża rozlana w naszych sercach".

Obydwoje współprzewodniczący przywitali przybyłych gości, m.in. honorowego prezesa Związku Gmin Żydowskich pana Pawła Wildsteina, prof. Lindenbauma z Izraela, grupę katolików - przyjaciół Izraela z Holandii, panią Beth-Eden Kite, radcę Ambasady Izraela w Polsce, panią Helenę Datner, byłą przewodniczącą Gminy Warszawskiej.

Ks. Michał Czajkowski z okazji przypadającego właśnie Dnia Papieskiego [ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 roku] podkreślił zasługi Jana Pawła II na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Fakt, że "zebraliśmy się w kościele katolickim by świętować żydowskie święto jest właśnie próbą realizacji papieskiego orędzia".

Następnie odśpiewaniem przez Tovę ben-Cvi Psalmu 133 Jak dobrze gdy bracia w zgodzie żyją rozpoczęło się nabożeństwo modlitewne.

Po błogosławieństwie odczytano fragment Tory po hebrajsku i po polsku. Po hebrajsku czytał Yale Reisner, historyk, pracownik Fundacji Laudera, po polsku przeczytał parafianin goszczącej nas parafii. Tegoroczne czytanie z Księgi Kapłańskiej (Kpł 19, 13-18; 32-37) dotyczyło obowiązków względem bliźniego i sprawiedliwości społecznej. Obydwa komentarze, żydowski i chrześcijański przypomniały, że człowiek w potrzebie jest rzeczą świętą (Res sacra miser). W komentarzu żydowskim, które wygłosił p. Piotr Kowalik, nauczyciel ze szkoły Lauder-Morasha, powiedział, że słowo kadosh (świętość) jest kluczem do zrozumienia tekstu. Jest to wezwanie Boga, by być świętym jak On jest święty poprzez życie w określony sposób. Uzasadnieniem były słowa z Traktatu Talmudycznego, mówiące by "cześć twojego bliźniego była dla ciebie tak ważna jak twoja". Komentarz chrześcijański wygłoszony przez Marka Górskiego, członka PRChiŻ, podkreślił ekumeniczność tekstu, który dotyczy serca ludzkiego. "Jeśli Biblia i to co boże ma wpływ na nasze życie, to wszelkie różnice schodzą na plan dalszy". Podkreślono także, że świętość może się realizować tylko dzięki Bogu, a miłość do bliźniego weryfikuje ją. Modlitwy przeplatały wspólne śpiewy Psalmów 122 i 150. Uroczystość uświetniła także obecność gościa z Izraela, śpiewaczki Elish bat Israel.

Na zakończenie odśpiewaliśmy wspólnie świąteczną pieśń hebrajską sisu wesimchu besimchat tora utnu kawod latora (weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze). Obyśmy zechcieli w codziennej miłości bliźniego oddawać wspólnie cześć Torze.

Marta Titaniec Sekretarz PRCHiŻ