dzienkrak1999

II Dzień Judaizmu w Kościele katolickim,

25 stycznia 1999, Kraków

II Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Krakowie przygotowany został wspólnie przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dia|ogu PAT oraz Księży Jezuitów na dzień 25.01.1999r. Przybrał on formę spotkania nt.: "Wartość modlitwy" widzianej z perspektywy judaizmu oraz Kościoła Kato|ickiego a przedstawionej przez rabina Sachę Pecarica (Fundacja Laudera w Krakowie) oraz ks. Łukasza Kamykowskiego (Prorektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie). Słowo powitania wygłosił ojciec prowincjał Adam Żak SJ, gdyż spotkanie miało miejsce w Domu Prowincjalnym Xx. JezuitÓw. Wśród uczestników obecni by|i także członkowie innych Kościołów chrześcijaskich m.in. prezes Krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. pastor Roman Mikler.

Psalmy w wykonaniu chóru Cantores Cracovienses pod kierunkiem p.mgr Macieja Tworka przyczyniły się do stworzenia serdecznej atmosfery. Natomiast pytania stawiane przez uczestników, które przerodziły się na koniec spotkania W długą rozmowę, ukazały potrzebę i pragnienie kontynuacji inicjatyw zmierzających do wzajemnego poznawania się i budowania płaszczyzny dialogu.