N - bibliografia dialogu

N

Nathan Emmanuel

Dr Emmanuel Nathan (Australia) is a senior lecturer in biblical studies and comparative theology at the Faculty of Theology and Philosophy, Australian Catholic University in Sydney, he is also the Director of its newly established Research Centre for Studies of the Second Vatican Council, involved with the Australian Council of Christians and Jews, and the Sydney Roman Catholic Archdiocese Commission for Ecumenical and Inter-Religious Relations. Since the beginning of 2020 he has been actively working with Sydney Catholic schools and representatives of the Jewish community to raise awareness on Catholic-Jewish relations and the merits of interreligious learning. Equally interested in theological responses to our ecological crises, he was named in 2020 the inaugural Monsignor Professor Denis Edwards Visiting Scholar to the

Neher André

Neuhaus David M.

Neuhaus Richard John

(1936–2009) was a prominent Christian cleric (first in the Lutheran Church–Missouri Synod, then ELCA pastor and later as a Catholic priest) and writer. Born in Canada, Neuhaus moved to the United States where he became a naturalized United States citizen. He was the longtime editor of the Lutheran Forum magazine newsletter and later founder and editor of the monthly journal First Things and the author of numerous books. A staunch defender of the Roman Catholic Church's teachings on abortion and other life issues, he served as an unofficial adviser to 43rd President George W. Bush on bioethical issues.

Никольская Татьяна

Nolte Ernst

 • Vergangenheit, die nicht vergehen will, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Juni 1986. "Der vorliegende gekürzte Text war dazu bestimmt, bei den diesjährigen Frankfurter Römerberggesprächen zum Thema "Politische Kultur – heute?" vorgetragen zu werden. Aus unbekannten Gründen wurde die Einladung nicht aufrechterhalten. Wir meinen, daß diese Überlegungen der Diskussion nicht entzogen werden sollten."
  "Die Zeit" vom 11. Juli 1986, In seinem Beitrag beleuchtet Klaus Große Kracht den sogenannten „Historikerstreit“ als wichtigen Kristallisationspunkt innerhalb der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland in den 1980er-Jahren. Zuerst werden dafür die Vorgeschichte und Hintergründe, daraufhin der Verlauf, Lagerbildungen und Schauplätze und abschließend das Nachspiel dieser sowohl öffentlich als auch fachwissenschaftlich geführten Debatte aufgeschlüsselt, die Große Kracht als letzte öffentlich-intellektuelle Großkontroverse der alten Bundesrepublik bezeichnet. - Debatte: Der Historikerstreit, von Klaus Große Kracht. Docupedia

Nosowski Zbigniew

Krajewski Stranisław, Nosowski Zbigniew (red.)

 • Książka "Wspólna Radosć Tory", Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009. Zapis spotkań modlitewnych i sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w 2007 i 2008 roku.

Novak David

Nowak Marek OP,

 • Bibliografia.
 • Wincentego Lutosławskiego religia narodu. Edukacja Filozoficzna 68/2019, Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin.
 • Ja jestem Józef brat wasz. Więcej: Księga pamiątkowa ku czci Henryka J. Muszyńskiego , metropolity gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin. Zebrał i opracował ks. Waldemar Chrostowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1998
 • Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. Benedykt XVI w Izraelu Referat wygłoszony na konferencji naukowej Od filozofii do teologii. Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, w Poznaniu, w dniach 17-18 czerwca 2009 r.
 • Holokaust i duchowe towarzyszenie polskich księży katolickich. Referat wygłoszony w trakcie II Kolokwium "Żydzi i Chrześcijanie w Dialogu", Sztokholm 8-10 marca 2000
 • Dialog u podstaw. Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, "Dialogue & Universalism" no. 1-2/2001, p. 69-74
 • Dialog międzyreligijny jako problem filozoficzny. Opublikowano w: Filozofia dialogu, t. I: Drogi i formy dialogu, pod red. Józefa Baniaka, UAM, Poznań 2003, s. 159-166.
 • Doświadczenie dialogu w Polsce. Studium prehistorii. Opublikowano w: Dialog u progu Auschwitz, t. I, pod red. Manfreda Deselaersa, UNUM, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Kraków 2003, s. 235-245.
 • Poznańskie spotkania dotyczące filozofii dialogu. Artykuł opublikowany w wersji angielskiej w: "Dialogue and Universalism" 2007, nr 7-8. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej przy Wydziale Teologicznym UAM zorganizował konferencję na temat Człowiek przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2001 r. Prof. Józef Baniak, główny organizator konferencji, rozesłał do przyszłych uczestników list, w którym tak scharakteryzował profil oczekiwanych referatów: "Organizatorzy [...] pragną rozpocząąć szeroką dyskusję oraz pogłębioną refleksję nad problemami skupionymi wokół dwóch zasadniczych pytań: jaki jest naprawdę współczesny człowiek jako "byt pojedyńczy" i "byt zbiorowy" [...] widziany w perspektywie głębokiej refleksji [...] w filozofii spotkania i dialogu? [...] Czy i jak reaguje filozofia dialogu na problemy nurtujące człowieka żyjącego na pograniczu XX i XXI wieku? Jaka będzie dialogika w nowym wieku? Do dyskusji na ten temat zapraszamy filozofów, teologów, socjologów, psychologów, pedagogów, religiologów i specjalistów z innych dyscyplin, którym są znane problemy egzystencjalne człowieka przełomu wieków"."
 • Społeczny i kulturowy wymiar dialogu Referat wygłoszony na piątej Ogólnopolskej Konferencji Naukowej Społeczny i kulturowy wymiar dialogu, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 28-29 VI 2006.
 • Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm, Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)
 • "Starsi bracia" czyli trwanie przymierza. Referat wygłoszony podczas konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150-lecie urodzin Szymona Dubnowa, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15-17 VI 2010 r. "Na łamach tygodnika "Idziemy" rozpoczęła się jesienią 2009 r. polemika dotycząca prawomocności stosowania określenia "starsi bracia" w odniesieniu do Żydów. Zaczęła się ona od wywiadu z ks. Chrostowskim, którego pierwsze słowa brzmią następująco: "Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego L'Osservatore Romano Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi "starszymi braćmi" jest już nieaktualne? - Z satysfakcją i wielką ulgą"[1] - odpowiedział znany biblista."
 • Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Niedziela Warszawska" [dodatek do tygodn. "Niedziela"] 23 I 2000. Rozmawia Lidia Molak. (Co Kościół katolicki naprawdę naucza na temat Żydów i judaizmu)
 • Experience of Dialogue in Poland - A Study in Prehistory w Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Nowak Wojciech (prof., rektor UW)

Nycz Kazimierz (abp)