Najważniejsze wydarzenia, okoliczności i kontekst dialogu chrześcijańsko-żydowskiego - 2008

Kalendarium

Kalendarium

 • Chrześcijanie obchodzą Święta Bożego Narodzenia:
  prawosławni: Boże Narodzenie w tradycji wschodniej, protestanci: Wigilijny barszczyk u pastora. Czyli: jak Boże Narodzenie obchodzą gliwiccy ewangelicy i teologia katolicka - Joseph Ratzinger: Trzy rozważania na Boże Narodzenie
 • Chanuka 5769 21 grudnia 2008:
  Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie ma przyjemność zaprosić na obchody święta Chanuka 5769. W tym roku święto Chanuka rozpoczyna się w niedzielę 21 grudnia. Chanuka trwa osiem dni i zaczyna się 25 dnia miesiąca Kislew. Święto upamiętnia zwycięstwo Machabeuszy nad Grekami i ponowne wyświęcenie Świątyni.
  Nazywana jest Świętem Świateł - wystarczająca normalnie na jeden dzień miarka świątynnej oliwy paliła się wtedy przez osiem dni. Dzięki temu, powstańcy pod wodzą Judy Machabeusza mogli zebrać siłę do dalszej walki.
  Na pamiątkę Cudu Chanukowego w żydowskich domach co dzień zapala się świeczki na ośmioramiennej chanukiji. Dzieci każdego dnia otrzymują prezenty, m.in. drejdel - tradycyjny bączek chanukowy. Spożywa się też tłuste potrawy, takie jak pączki i placki, przypominające o cudownej oliwie.
 • Chrześcijanie przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. "Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym (2008: 30 XI - 24 XII), który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym." Tradycja wschodnia: [ Post Filipowy.]https://pl.aleteia.org/2016/11/29/u-nas-adwent-a-u-prawoslawnych-zaczal-sie-40-dniowy-post-filipowy-skad-te-rozne-tradycje/){.target_blank}
 • 9-10 grudnia 2008
  Międzynarodowa konferencja "Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań". Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Lublin, Jesziwa Mędrców Lublina.
 • 8 grudnia 2008
  zmarł w Jerozolimie rabin dr Michael Rosen (Shmuel Meir ben ha'rav Jaakov Kopul), założyciel jesziwy Yakar w Jerozolimie. Modlitwa w jego intencji odbędzie się w warszawskiej Synagodze im. Nożyków w najbliższą sobotę o godz. 15.00
 • 5 - 7 grudnia 2008
  Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zaprasza na rekolekcje adwentowe, które będą zatytułowane "Szema Izrael" - słuchać i wierzyć. Rekolekcje poprowadzą Siostry Matki Bożej Syjonu i ks. Manfred Deselaers.
 • 5 -7 grudnia w Krakowie Uroczyste obchody pierwszej rocznicy istnienia odrodzonego po 70 latach Żydowskiego Stowarzyszenia B'nai B'rit w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4 grudnia 2008
  Dziś mija 66 rocznica powstania Rady Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj. Ta organizacja podziemna działająca w latach 1942-1945, została utworzona dla organizowania pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi.
 • 30.XI - 1.XII.2008
  Jerozolima:
  "
  .... publiczna debata zatytułowana "Wyzwania... Kościół w Polsce i Żydzi - ... Perspektywy Religijne" wieńczyła seminarium "Wobec nowej rzeczywistości: Kościół Katolicki w Polsce, Żydzi i Izrael" (Confronting a New Reality: "The Polish Catholic Church, the Jews and Israel") zorganizowane wspólnie przez kilka podmiotów, choć najpierw wymienić trzeba dwóch pomysłodawców, prof. Stanisława Krajewskiego z Polski i rabina Rona Kronisha z Izraela, obu zaangażowanych od dawna w dialog chrześcijańsko-żydowski na świecie." / realacje:Barbary Sułek-Kowalskiej i Zbigniewa Nosowskiego/ Ks. Henryk Romanik:Jerozolimskie kwiaty [improwizacje modlitewne na progu Adwentu 2008]; Jerozolimskie dialogi Polska, katolicyzm, Żydzi, Izrael, spotkanie; podsumowanie: "Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano..." O. Wiesław Dawidowski Jak biskup uczył się od rabina.
 • Znak 12 (643), grudzień 2008, s. 77-85.
  Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Antysemityzm bez Żydów,
 • Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008
  Abraham Joshua Heschel, Człowiek nie jest sam.
 • Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008
  Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena, przeł. Barbara Nowak, Dariusz Misiuna,
 • 2008-11-19:
  Emerytowany główny rabin Mediolanu Giuseppe Laras: W przyszłym roku nie będzie we Włoszech "Dnia dialogu z judaizmem"
 • /Z Radia Watykańskiego/ Włochy:
 • Żydzi podzieleni w sprawie bojkotu dnia dialogu
 • 5 listopada 2008
  Pan Szymon Rudnicki, jeden z czlonkow zalozycieli Rady zostal laureatem nagrody Jana Karskiego i Poli Nirenskiej za rok 2008.
 • 2008-11-03
  Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów Obradująca we Fryburgu szwajcarskim Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) opracowała nowe tezy programowe dla przyszłych rozmów chrześcijańsko- żydowskich. Tezy, zaproponowane przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu, zostaną zaprezentowane latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpią obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.
 • 30 X 2008:
  Trwające od ponad 30 lat regularne kontakty Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych ze Stolicą Apostolską przypomniał Papież, przyjmując w Watykanie jego delegację. Przy tej okazji potwierdził zaangażowanie Kościoła w wypełnianie zasad historycznej soborowej Deklaracji "Nostra aetate". Potępiła ona wszelkie formy antysemityzmu, stanowiąc kamień milowy w dziejach relacji katolicko-żydowskich. Benedykt XVI wskazał, że chrześcijanie są dziś coraz bardziej świadomi duchowego dziedzictwa wspólnego z narodem wybranym. Również Żydzi są wezwani do odkrywania tego, co ich łączy ze wszystkimi wierzącymi w Boga Izraela, który objawił się w swej mocy i życiodajnym Słowie.
 • 23.X.2008:
  Wspólna Radość Tory. Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów z okazji żydowskiego święta Simchat Tora, organizowane tradycyjnie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, oraz sympozjum teologiczne "Czym jest modlitwa". Warszawa, ul. Rakowiecka 61 dolny kościół św. Andrzeja Boboli, a następnie aula Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum".
 • Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008
  Abraham Joshua Heschel, Człowiek nie jest sam.
 • Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2008
  Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena, przeł. Barbara Nowak, Dariusz Misiuna,
 • Czwartek, 23.X.2008, godz. 17.00:
  Wspólna Radość Tory. Zapraszamy serdecznie do udziału w modlitewnym spotkaniu chrześcijan i Żydów z okazji żydowskiego święta Simchat Tora, organizowanym tradycyjnie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, oraz w sympozjum teologicznym "Czym jest modlitwa". Warszawa, ul. Rakowiecka 61 dolny kościół św. Andrzeja Boboli, a następnie aula Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum".
 • 2008-10-01
  Żydzi mesjańscy chcą całkowicie zintegrować się z chrześcijaństwem (KAI/kath.net/idea)/Hünfelden
 • Główny rabin Hajfy weźmie udział w Synodzie Biskupów
  Papież zaprosił głównego rabina Hajfy jako "bratniego delegata" na zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.
  Szear Jaszuw Kohen (Shear Yashuv Cohen) od wielu lat czynnie uczestniczy w dialogu żydowsko-katolickim. Jak zwróciło uwagę watykańskie biuro prasowe, będzie to pierwszy rabin na Synodzie Biskupów. Jego wystąpienie planuje się na drugi dzień Synodu, a właściwie pierwszy dzień obrad synodalnych, po inauguracji Mszą w bazylice św. Pawła w niedzielę 5 października.
  Izraelski rabin zabierze głos 6 października po południu. W wywiadzie dla amerykańskiej agencji katolickiej CNS Szear Jaszuw Kohen stwierdził, że zaproszenie go na Synod odczytał jako przesłanie miłości, współistnienia i pokoju. Jego zdaniem jest to swoista deklaracja kontynuowania przez Kościół linii wytyczonej przez Jana XXIII i Jana Pawła II. Rabin z Hajfy zapowiedział, że mówić będzie o centralnym miejscu Pisma Świętego w żydowskiej tradycji i codziennym życiu, o jego znaczeniu w wychowaniu dzieci, a także we współczesnym państwie Izrael. Kohen powiedział, że jego przodkowie od 18 pokoleń byli rabinami i on sam mając 8 lat znał już prawie cały Pięcioksiąg Mojżesza na pamięć. Przypomniał wspólne korzenie judaizmu i chrześcijaństwa mimo dzielących je różnic, których jego zdaniem w dialogu nie należy przemilczać. Zwrócił ponadto uwagę na wzrost zainteresowania wśród katolików hebrajską literaturą biblijną po ukazaniu się w 2001 r. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej".
  Również główny rabin Rzymu wyraził zadowolenie z zaproszenia Szeara Jaszuwa Kohena na Synod Biskupów. Riccardo di Segni stwierdził, że dobrze zna rabina Hajfy i ceni jego zaangażowanie w dialog z chrześcijanami. ak/ rv
 • USA: katolicy i Żydzi za tradycyjną definicją małżeństwa
  Katolicy i ortodoksyjni Żydzi w USA wydali wspólny dokument w obronie tradycyjnej definicji małżeństwa.
 • 25 -27 września 2008
  Perspektywy Teologii po Auschwitz IV Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • 2008-09-12 19:00 Benedykt XVI: być antysemitą to być antychrześcijaninem
  W paryskiej nuncjaturze apostolskiej Benedykt XVI przyjął po południu delegację francuskich środowisk żydowskich. Zapewnił przybyłych, że "Kościół przeciwstawia się każdej formie antysemityzmu, który nie ma w teologii żadnego możliwego do zaakceptowania uzasadnienia". W trakcie krótkiego przemówienia apelował o umacnianie wzajemnego braterstwa i dialogu.
 • PRZEZ USZANOWANIE DLA BOGA
  Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Francis Arinze przesłał do przewodniczących wszystkich konferencji episkopatu rozporządzenie, zgodnie z którym na polecenie Ojca Świętego przy sprawowaniu liturgii, w kościelnych pieśniach i modlitwach należy unikać biblijnego imienia Boga:[ ].
  Podobnie jak w tradycji żydowskiej, przez uszanowanie dla Boga, ma ono pozostać niewypowiedziane. Zamiast niego, zgodnie z biblijną tradycją, w liturgii należy używać odpowiednika żydowskiego słowa Adonai, czyli Pan, które z czasem zastąpiło w Starym Testamencie tetragram JHWH. Takie tłumaczenie jest też niezbędne dla zrozumienia boskiej tożsamości Chrystusa, który w Nowym Testamencie jest ukazany właśnie jako Adonai, Kyrios, czyli Pan. /Radio watykańskie, 08 09 2008/
 • Jak zwykle, 19 sierpnia o godz. 19.00, w Otwocku rozpocznie się marsz pamięci i modlitwy w kolejną, 66. rocznicę likwidacji otwockiego getta.
  W programie m.in.: - przejście z zapalonymi światłami z rampy do miejsca rozstrzeliwań otwockich Żydów - Psalmy, modlitwa Żydów i chrześcijan, przy kamieniu pamięci Żydów otwockich przy ul. Reymonta - modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego, Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest pamięć o żydowskich współobywatelach Otwocka. Organizatorzy: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Wydział Kultury Urzędu Miasta, Otwockie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Rozpoczęcie na bocznicy kolejowej - w pobliżu dworca PKP, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej - w miejscu otwockiego Umschlagplatz. Zakończenie marszu - w miejscu pamięci otwockich Żydów, przy ul. Reymonta. Bezpośrednio po marszu, w Klubie "Smok", ul. Warszawska 11/13: Prezentacja fotografii Lidii i Katarzyny Dańko "Świdermajer".
 • 9 sierpnia 2008
 • Rocznica śmierci Edyty Stein, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy zamordowanej w Auschwitz-Birkenau 9 sierpnia 1942r. Tradycyjnie dzień ten stanowi dla różnych środowisk, którym bliska jest postać Edyty Stein, okazję do spotkania, refleksji i modlitwy. W tym roku przypominamy przy tej okazji pierwszą rocznicę śmierci Ks. Kard. Jean-Marie Lustigera, któremu Edyta Stein była bliska. Zapraszają Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ul. M. Kolbego 1; 32-602 Oświęcim tel (033) 8431000; fax (033) 8431001_biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl i Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych ul Z. Glogera 5, 31-222 Kraków tel (012) 416 85 41, fax (012) 416 85 42 kuria@karmel.pl
 • We wtorek 5 sierpnia 2008
  Rocznica śmierci Ks. Kard. Jean-Marie Lustigera, modlimy się o 16:00 w byłym obozie zagłady Birkenau za Jego matkę i wszystkich tam zamordowanych. Żydowską modlitwę za zmarłych poprowadzi Rabin Boaz Pasz z Krakowa. O 17:00 odprawiana będzie Msza św. w jego intencji w kaplicy Sióstr Karmelitanek pod przewodnictwem Ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Zapraszają Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ul. M. Kolbego 1; 32-602 Oświęcim tel (033) 8431000; fax (033) 8431001_biuro@centrum-dialogu.oswiecim.pl i Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych ul Z. Glogera 5, 31-222 Kraków tel (012) 416 85 41, fax (012) 416 85 42 kuria@karmel.pl
 • 10 lipca 2008
 • W Jedwabnem, w 67. rocznicę mordu Żydów w tej miejscowości spotkali się przedstawiciele Warszawskiej Wyznaniowej Gminy Żydowskiej, reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej i Kancelarii Prezydenta RP
 • 4 lipca 2008
 • W rocznicę pogromu kieleckiego, w piątek 4 lipca w Kielcach o 16.00 rozpocznie się Marsz Pamięci i Modlitwy: od pomnika "Menora" (ul. IX Wieków Kielc) do miejsca pogromu - pod dom przy ul. Planty 7, stamtąd pod pomnik Jana Karskiego i dalej na cmentarz żydowski do zbiorowego grobu zamordowanych 4 lipca 1946 roku. Wezmą w nim udział przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich z Kielc oraz młodzież kielecka. Współorganizator marszu, Bogdan Białek, wyjaśnia: "Marsz jest inicjatywą społeczną, odbywa się corocznie od 10 lat. Wspominając ofiary zbrodni będziemy manifestować swój sprzeciw przeciwko rozlicznym aktom antysemityzmu, które nadal mają miejsce w naszej Ojczyznie".
 • 03.07.2008
  Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (International Council of Christians and Jews - ICCJ) na swoim zgromadzeniu generalnym w Jerozolimie wybrała nowy zarząd. Następcą amerykańskiego teologa katolickiego ks. prof. Johna Pawlikowskiego SJ na stanowisku przewodniczącego została żydowska teolog z Izraela, Deborah Weissman.
  Ks. prof. Pawlikowski, wykładowca w „Catholic Theological Union Graduate School" w Chicago, jest autorem opublikowanego w 2002 r. oświadczenia Konferencji Biskupów USA "Reflections on Covenant and Mission" (Refleksje o przymierzu i misji). W tym dokumencie Kościół katolicki odpowiada na wielokrotne prośby strony żydowskiej i wyraźnie sprzeciwia się prowadzeniu misji wśród Żydów.
  Deborah Weissmann, podobnie jak ks. Pawlikowski, pochodzi z USA. Od 1972 r. mieszka w Jerozolimie, jest m.in. członkiem Rady Koordynacyjnej Państwa Izrael.
  Wiceprzewodniczącymi ICCJ zostali wybrani rabin Ehud Bandel z Melbourne w Australii oraz katolicki teolog Phil Cunningham z Filadelfii (USA).
  ICCJ skupia 38 ośrodków dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Swoją siedzibę ma w Domu Martina Bubera w Heppenheim (Niemcy). (KAI)
 • 24-26 czerwca 2008
  Zakład Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Littman Library of Jewish Civilization zapraszają na V Wrocławską Konferencję Judaistyczną: "Nowoczesna kultura zydowska: różnorodnośc i uniwersalizm"
 • 22 - 25 czerwca 2008 Jerozolima:
  Konferencja ICCJ - The contribution of Jewish-Christian-Muslim dialogue to Peace Building in the Middle East. Program
 • 19 czerwca czwartek o godz. 19.00
  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja "Bobolanum" zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Duchowośc wielkich religii świata". Tematem obecnego wykładu będzie duchowośc judaizmu, a wygłosi go p. Miriam Gonczarska z Synagogi Ortodoksyjnej. Wykład odbędzie się w Auli Wielkiej Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na
 • 16-18 czerwca 2008
  Uniwersytet Warszawski - Warszawski Kongres Judaistyczny, organizatorzy: Instytut Historyczny, Zakład Hebraistyki oraz Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale m.in. Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN
 • 10 czerwca 2008 Klub Inteligencji Katolickiej spotkanie pt. "Jaka modlitwa za Żydow?". W spotkaniu udział wzięli: ks. Roman Indrzejczyk, Grzegorz Górny oraz Zbigniew Nosowski.
 • Watykan 11 maja 2008
  "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" Instrumentum Laboris, XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, fragment "Słowo Boże zródłem dialogu między chrześcijanami i Żydami".
 • 18 kwietnia 2008: Papież do Żydów:
  łączą nas Pesach i Pascha:
 • 15 kwietnia 2008: Ks. Wojciech Lemański
  wśród "kustoszy pamięci" odznaczonych przez prezydenta Kaczyńskiego: Relację z uroczystości można przeczytać na stronie internetowej prezydenta RP:
 • Niedziela, 13 kwietnia 2008 - godz. 16.00 Marsz modlitwy
  "Szlakiem pomników Getta Warszawskiego" Rozpoczęcie przy Pomniku Bohaterów Getta -
 • 10 kwietnia 2008 - Warszawa: w kościołach nie ma miejsca na antysemityzm
  Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu i stan dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce to główne tematy spotkania Komitetu ds. Judaizmu przy Radzie ds. Dialogu Religijnego KEP. Obrady Komitetu, którym przewodniczył bp Mieczysław Cisło, odbyły się wczoraj w parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Bp Cisło poinformował, że podczas zebrania Komitetu poruszono sprawę wykorzystywania kościołów do głoszenia wykładów. "Nie można nadużywać świątyń katolickich dla prowadzenia prelekcji historycznych, mających jako "podkontekst" treści, które mogą wspierać antysemityzm. Nie może być do takich celów użyta świątynia katolicka. Tym bardziej, że powinna tam mieć miejsce modlitwa o pojednanie, dialog i zgodę między Polakami i Żydami" - powiedział bp Cisło. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem jest jednym z trzech zespołów stałych Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. /R. Łączny, KAI/
 • 1 kwietnia 2008 r.
  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja Św. Andrzeja Boboli BOBOLANUM we współpracy z Laboratorium WIĘZI Sesja naukowa: Dzieci Abrahama Koncepcje Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.
 • 20.03.2008
  List współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Zbigniewa Nosowskiego w imieniu chrześcijańskich członków Rady do proboszcza ks. Marka Białkowskiego przeciwko wykładowi Jerzego Roberta Nowaka w kościele św. Krzyża w Warszawie.
 • Nowe sformułowanie modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według przedsoborowego Mszału Rzymskiego Watykan/ Warszawa, 05.02.2008 (BP KEP)
  W nawiązaniu do Motu Proprio Summorum Pontificium w sprawie możliwości używania ostatniego przedsoborowego wydania Mszału Rzymskiego (z 1962 r.) Ojciec Święty Benedykt XVI zaaprobował nową wersję wezwania modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według tegoż Mszału.
  To nowe wezwanie winno być używane począwszy od najbliższego Wielkiego Piątku przez tych, którzy będą - zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wspomnianym dokumencie - celebrować tę liturgię według Mszału z 1962 r.

  Nowa formuła modlitwy:
  Oremus et pro Iudaeis
  Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum.
  Oremus.
  Flectamus genua. Levate.
  Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum.
  Amen.


  Polskie tłumaczenie:
  Módlmy się także za Żydów
  Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by uznali w Jezusie Chrystusie zbawiciela wszystkich ludzi.
  Módlmy się.
  Klęknijmy.
  Powstańcie.
  Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby z wejściem wszystkich narodów do Twego Kościoła, cały Izrael został zbawiony.


  Kontrowersja w sprawie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów

  • Odwrotu od dialogu nie będzie Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (TP 7/2008)
  • Rabini protestują, a katoliccy tradycjonaliści zbierają podpisy.
  • Jews Continue Seeking Dialogue With ChurchROME, FEB. 26, 2008 (Zenit.org).- Jewish representatives have shown their willingness to continue dialogue with theCatholic Church, going beyond interpretations sparked by the new Good Friday prayer to be used by those communities that celebrate the liturgy according to the 1962 missal.
  • ks Romuald Jakub Weksler-Waszkinel Odwrotu od dialogu nie będzie. (TP 7/2008)
  • 15.02.2008 Abp Ravasi Modlitwa za Żydów nie wyraża strategii nawracania. (za serwisem Radia Watykańskiego).
  • 04.03.2008
   Rabin Jacob Neusner, profesor historii i teologii judaizmu w Bard Colleg w Nowym Jorku, broni papieża przed krytyką ze strony żydowskiej.
  • 2008-03-05 Kard. Kasper: będą rozmowy na temat modlitwy za Żydów w mszale przedsoborowym.
   W przyszłym tygodniu odwiedzi Watykan delegacja żydowska z Jerozolimy, aby przedstawić swoje zastrzeżenia do nowej formuły modlitwy wielkopiątkowej za naród żydowski w mszale przedsoborowym. Poinformował o tym kardynał Walter Kasper, który stoi na czele Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Delegacja spotka się m. in. z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Tarcisio Bertone, który następnie wyda specjalne oświadczenie w sprawie kontrowersyjnej modlitwy. "Mam nadzieję, że po tym oświadczeniu wszystko będzie jasne, może nie rozwiązane, ale jasne i uda się przezwyciężyć irytację strony żydowskiej" - powiedział kardynał Kasper w czasie prezentacji nowego wydania jego książki "Bóg Jezusa Chrystusa" w siedzibie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, której jest przewodniczącym. (KAI Rzym) / Watykan
 • 12 marca o godz. 17.00
  ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY i JURY NAGRODY im. Prof. ŁUKASZA HIRSZOWICZA zapraszają na wręczenie dorocznej nagrody ustanowionej przez Prof. dr Marię Hirszowicz dla uczczenia pamięci Jej Męża za działalność i prace poświęcone tematyce żydowskiej Decyzją Jury nagrody otrzymują: za rok 2007 - p. dr hab. Marcin Wodziński (Wrocław) za rok 2008 - p. red. Bogdan Białek (Kielce) Uroczystość odbędzie się w gmachu Żydowskiego Instytutu Historycznego ul. Tłomackie 3/5, Galeria Sztuki na II piętrze (winda) w środę 12 marca o godz. 17.00
 • 10 marca o godz. 18.00
  Redakcje miesięczników "Jednota" i "Więź" zapraszają do budynku parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie przy Al. Solidarności 76a na kolejne spotkanie z cyklu "Drogi wiary i niewiary". Gościem spotkania będzie Miriam Gonczarska.
 • 5 marca 2008
  Mija czwarta rocznica śmierci ks. Stanisława Musiała SJ (1938-2004) - filozofa, teologa, publicysty, rzecznika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
 • 27.02.2008
  Środowisko skupione wokół miesięcznika "Wieź" obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia.
 • 20.01-2.02.2008
  Seminarium w Jerozolimie/Yad Vashem- "Druga już grupa księży katolickich z Polski została zaproszona do Jerozolimy na seminarium naukowo-dydaktyczne wokół tematyki Holokaustu. Gospodarzem programu jest Instytut Yad Vashem, a współorganizatorami z Polski Muzeum Auschwitz-Birkenau (dr Jacek Lachendro, Paweł Sawicki - tłumacz) i Komisja KEP ds. Dialogu z Judaizmem (Bp Mieczysław Cisło, ks. dr Tomasz Adamczyk, KUL)".
 • 28 stycznia 2008 r.
  (poniedziałek) o godz. 17.00 w otwockim klasztorze sióstr elżbietanek przy ul. Kołłątaja 13 odbędzie się uroczystość pośmiertnego wręczenia medalu Sprawiedliwej wśród Narodów Świata s. Gertrudzie Marciniak, przełożonej klasztoru w latach II wojny światowej, która przygarnęła pod dach zakonnego domu dziecka liczną grupę dzieci żydowskich. /Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich/
 • 17 stycznia 2008
  XI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim "jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy. Refleksja ta, w oparciu o teksty biblijne i wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat dialogu katolicko-judaistycznego, winna pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec naszej religii "rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym", oraz że nasz "stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii" (Jan Paweł II); że można mówić ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać "starszymi braćmi w wierze" (Jan Paweł II). Budowanie wzajemnego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej pomocy, dlatego tak bardzo potrzeba modlitwy." /Komitet ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski/ ABC Dnia Judaizmu Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
 • 11 stycznia (piątek) o godzinie 18.00
  Wystawa "ŻYDZI OTWOCCY. KRAINA DZIWNYCH SNÓW..." zawita w tym tygodniu do Klubu Kultury "ANIN", ul. V Poprzeczna 33, Warszawa. /Otwockie Centrum Kultury - Muzeum Ziemi Otwockiej Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich/ Więcej informacji: www.muzeum.ock.com.pl/news.php?idNews=24.
  Więcej: Żydzi Otwoccy.