Rabin Jacob Neusner, profesor historii i teologii judaizmu w Bard Colleg w Nowym Jorku, broni papieża przed krytyką ze strony żydowskiej.

04.03.2008

Środowiska żydowskie, zarówno konserwatywne, jak i liberalne, uważają, że nowy tekst wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w liturgii trydenckiej, ogłoszony 6 lutego w Watykanie, jest również nie do przyjęcia w kontekście dotychczasowego dialogu z katolicyzmem, gdyż wzywa, by Żydzi uznali Jezusa za Zbawiciela.

Rabin Neusner stał się znaną postacią, gdyż cytował go często Benedykt XVI w swojej ostatniej książce „Jezus z Nazaretu”. To właśnie jego książka „Rabin rozmawia z Jezusem”, poświęcona dialogowi żydowsko-chrześcijańskiemu, zainspirowała papieża do napisania „Jezusa z Nazaretu”. Zdaniem Benedykta XVI, „jest to niewątpliwie najważniejsza książka dotycząca dialogu chrześcijańsko- żydowskiego, jaka ukazała się w ostatnich latach”.

Według rabina, ponieważ również i Żydzi modlą się codziennie o nawrócenie wszystkich narodów, nikt nie ma prawa żądać od Kościoła katolickiego, aby zmienił teologicznie taką samą modlitwę. Swoją obronę papieża Neusner opublikował na łamach wychodzącej w Würzburgu gazety katolickiej „Die Tagespost”. Podkreśla w niej, że rewizja modlitwy jest zgodna z logiką monoteizmu. Również Izrael modli się w swoich codziennych nabożeństwach, aby Bóg oświecił narody i wprowadził je do swego Królestwa.

„Katolicka modlitwa Wielkiego Piątku daje wyraz tej samej wielkodusznej postawie, jaka jest charakterystyczna dla modlitwy judaizmu” - konstatuje rabin. "Na tyle, na ile chrześcijaństwo i islam nie gorszą się modlitwą Izraelitów, również święty Izrael nie powinien wnosić sprzeciwu przeciwko modlitwie katolickiej" - napisał rabin Neusner.

Z kolei na znak protestu przeciwko obowiązującej formie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, jeden z czołowych przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w Niemczech, rabin Walter Homolka, odmówił udziału w mającym się odbyć w maju w Osnabrück „Katholikentagu” zjeździe katolików niemieckich. Jako rektor Instytutu Adama Geigera w Poczdamie, jedynej w Niemczech wyższej szkoły rabinów, Homolka zrezygnował 1 marca z udziału w „Katholikentagu” twierdząc, że watykańska decyzja negatywnie wpłynęła na stosunki chrześcijańsko- żydowskie. Rabin Homolka jest jedną z czołowych postaci światowego judaizmu liberalnego, członkiem „World Union for Progressive Judaism”.

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej ogłosił 6 lutego notę, zmieniającą dotychczasowy tekst modlitwy za Żydów według liturgii trydenckiej z 1962 r. na Wielki Piątek. Wiele środowisk żydowskich dostrzega w nowym tekście pośrednie wezwanie do nawracania Żydów. (KAI za: Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie)