Rabin Jacob Neusner, profesor historii i teologii judaizmu w Bard Colleg w Nowym Jorku, broni papieża przed krytyką ze strony żydowskiej.

Jacob Neusner in 2008 (Emily Darrow, courtesy Bard College)

Jacob Neusner in 2008 (Emily Darrow, courtesy Bard College)

04.03.2008

Środowiska żydowskie, zarówno konserwatywne, jak i liberalne, uważają, że nowy tekst wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w liturgii trydenckiej, ogłoszony 6 lutego w Watykanie, jest również nie do przyjęcia w kontekście dotychczasowego dialogu z katolicyzmem, gdyż wzywa, by Żydzi uznali Jezusa za Zbawiciela.

Rabin Neusner stał się znaną postacią, gdyż cytował go często Benedykt XVI w swojej ostatniej książce „Jezus z Nazaretu”. To właśnie jego książka „Rabin rozmawia z Jezusem”, poświęcona dialogowi żydowsko-chrześcijańskiemu, zainspirowała papieża do napisania „Jezusa z Nazaretu”. Zdaniem Benedykta XVI, „jest to niewątpliwie najważniejsza książka dotycząca dialogu chrześcijańsko- żydowskiego, jaka ukazała się w ostatnich latach”.

Według rabina, ponieważ również i Żydzi modlą się codziennie o nawrócenie wszystkich narodów, nikt nie ma prawa żądać od Kościoła katolickiego, aby zmienił teologicznie taką samą modlitwę. Swoją obronę papieża Neusner opublikował na łamach wychodzącej w Würzburgu gazety katolickiej „Die Tagespost”. Podkreśla w niej, że rewizja modlitwy jest zgodna z logiką monoteizmu. Również Izrael modli się w swoich codziennych nabożeństwach, aby Bóg oświecił narody i wprowadził je do swego Królestwa.

„Katolicka modlitwa Wielkiego Piątku daje wyraz tej samej wielkodusznej postawie, jaka jest charakterystyczna dla modlitwy judaizmu” - konstatuje rabin. "Na tyle, na ile chrześcijaństwo i islam nie gorszą się modlitwą Izraelitów, również święty Izrael nie powinien wnosić sprzeciwu przeciwko modlitwie katolickiej" - napisał rabin Neusner.

Z kolei na znak protestu przeciwko obowiązującej formie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, jeden z czołowych przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w Niemczech, rabin Walter Homolka, odmówił udziału w mającym się odbyć w maju w Osnabrück „Katholikentagu” zjeździe katolików niemieckich. Jako rektor Instytutu Adama Geigera w Poczdamie, jedynej w Niemczech wyższej szkoły rabinów, Homolka zrezygnował 1 marca z udziału w „Katholikentagu” twierdząc, że watykańska decyzja negatywnie wpłynęła na stosunki chrześcijańsko- żydowskie. Rabin Homolka jest jedną z czołowych postaci światowego judaizmu liberalnego, członkiem „World Union for Progressive Judaism”.

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej ogłosił 6 lutego notę, zmieniającą dotychczasowy tekst modlitwy za Żydów według liturgii trydenckiej z 1962 r. na Wielki Piątek. Wiele środowisk żydowskich dostrzega w nowym tekście pośrednie wezwanie do nawracania Żydów. (KAI za: Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie)