XI DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE - ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 2008

Tora

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1,27)

Program

Czwartek 17 stycznia, godz. 18.00 Kościół p.w. Wszystkich Świętych (plac Grzybowski)

Msza Święta - przewodniczy Arcybiskup Kazimierz Nycz

po Mszy Św. - Ekumeniczne spotkanie wokół Słowa Bożego (z żydowskim, prawosławnym, ewangelickim i katolickim komentarzem biblijnym) Werset biblijny Rdz 1,27 komentują: Bella Szwarcman-Czarnota, Krzysztof Dorosz, Piotr Kowalik, Jerzy Ostapczuk, rabin Burt Schuman, ks. Jerzy Seremak SJ. Prowadzi ks. Grzegorz Michalczyk

Sobota, 19 stycznia, godz. 17.30 Synagoga im. Małżonków Nożyków (ul.Twarda 6) Hawdala - modlitwa na zakończenie szabatu pod przewodnictwem Rabina Michaela Schudricha. Gość honorowy: Biskup Tadeusz Pikus

Po modlitwie - dyskusja o książce Stanisława Krajewskiego "Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła" (wyd. Biblioteka "WIĘZI") z udziałem Krzysztofa Dorosza, Piotra Kowalika, o. Marka Nowaka OP i Autora. Prowadzi Zbigniew Nosowski

Niedziela, 20 stycznia, godz. 9.30-16.00 Synagoga im. Małżonków Nożyków (ul.Twarda 6) Dzień Otwarty w Synagodze - zwiedzanie i oprowadzanie chętnych

Organizator: Archidiecezja Warszawska Współpraca: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Towarzystwo WIĘź