B - bibliografia dialogu

B

BAGROWICZ J.

 • Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła katolickiego
  w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji. Kraków 21-23 XI 1995, red. K. Pilarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 123-141 [por. Znak 48 (1996) nr 490/3, s. 68-84]. - Przesłanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego konsekwencje dla katechezy i nauczania o Żydach i judaizmie, CTh 65 (1995) nr 2, s. 61-92.

Baghajati Tarafa

Balić S.

 • Maria
  w: Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998, k. 479-480.

Banchoff Thomas

Barańczak Stanisław

 • Prosze pokazać język, pierwodruk w “Teksty” 1975 rok; cyt. za: P. Stasiński, Estetyka “wydarzeń”, [w:] Res Publica, 1988

Barbarin Philippe, Bernheim Gilles

 • Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj
  Paryż 2008. "... Szansy, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." [z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.) ](/2009-03-kardynal-w-jesziwie-rabin-na-ambonie)

Barcik Joanna

 • O myśleniu, które wyrasta z wstrząsu i milczenia.. Jednota - NR 1/2020, s. 24–28 "Katastrofa Auschwitz odsłoniła dramatyczną niewystarczalność tradycyjnego języka religijnego - choć należałoby przyznać, że ten aspekt daje o sobie znać na gruncie żydowskim mocniej niż na chrześcijańskim. Dla wielu myślicieli żydowskich podstawowym problemem stanie się kwestia, jak i czy w ogóle po Szoa można jeszcze myśleć o sensie kluczowego dla wiary żydowskiej fenomenu przymierza. Wydawałoby się, że dla chrześcijan naturalną odpowiedzią będzie osoba Jezusa Chrystusa, a jednak odwołanie do niej będzie dość subtelne."

Bardecki A.

 • Kościół epoki dialogu Kraków 1966.

Bargár Pavol:

Barnett Victoria J. (USA)

Bartłomiej I, Patriarcha

Bartoszewski Władysław i Lewinówna Zofia (red)

 • TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. POLACY Z POMOCą ŻYDOM 1939-1945 Red.: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna Opr. graf.: Ewa Frysztak Wstęp Władysław Bartoszewski Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 1966 s. 636, Pierwsza w naszym piśmiennictwie tak obszerna publikacja dokumentarna o pomocy udzielanej w latach okupacji przez społeczeństwo polskie prześladowanym Żydom i osobom narodowości lub pochodzenia żydowskiego. Przeszło 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie pisanych przez Żydów, około 100 dokumentów. Indeksy. (oprac. wspólnie z Zofią Lewinówną)
  Znak, Kraków 1967 i 1969.

Bartoszewski Władysław

 • o pogromie kieleckim. - video
 • 1859 dni Warszawy
  (szkic wstępny Aleksander Gieysztor, bibliografia prac Władysława Bartoszewskiego - Zofia Steczowicz-Sajderowa, indeks Zofia Bartoszewska)
  Znak, Kraków 1974
  wydanie 2 uzupełnione: Znak, Kraków 1984, ISBN 83-7006-152-4
  wydanie 3 poprawione i poszerzone: Znak, Kraków 2008, ISBN 978-83-240-1057-8
 • Polskie Państwo Podziemne 1939-1945
  (inauguracyjny wykład TKN wygłoszony w Warszawie 2 listopada 1979, drugi obieg)
  Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa Warszawa 1979 i 1980
  OW „Solidarność" MKZ, Wrocław 1981
  Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, Lublin 1985 i inne
 • Doświadczenia lat wojny 1939-1945. Fakty, postawy, refleksje
  Znak, Kraków 1982 i 2009, ISBN 978-83-240-1217-6
 • Los Żydów Warszawy 1939-1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim
  Puls, Londyn 1983
  Bez Cięć, Kraków 1985 (drugi obieg)
  Międzyzakładowa Struktura „Solidarności", Warszawa 1985 (drugi obieg)
  wydanie 2 poprawione i rozszerzone:
  Puls, Londyn 1988, ISBN 0-907587-38-0
  Fakt, Łódź 1989 (drugi obieg)
 • Polen und Juden in der Zeit der „Endlösung, Informationszentrum im Dienste der christlich-jüdischen Verständigung Wiedeń 1990, ISBN 0-919581-32-3
 • Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika
  Warszawa, CDN 1988 (drugi obieg)
 • Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste (polskie tłumaczenie książki Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein)
  W Drodze, Poznań 1990, ISBN 83-7033-104-1
  wydanie 2 zmienione: W Drodze, Poznań 2005, ISBN 83-7033-545-4
 • Ponad podziałami. Wybrane przemówienia i wywiady - lipiec-grudzień 2000
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ISBN 83-907665-7-4
 • Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ISBN 83-915698-1-0
 • Moja Jerozolima, mój Izrael. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską
  (posłowie Andrzej Paczkowski)
  Rosner i Wspólnicy Warszawa 2005, ISBN 83-89217-66-X
 • Und reiß uns den Hass aus der Seele
  Deutsch-Polnischer Verlag, Warszawa 2005, ISBN 83-86653-18-3,
 • Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka (rozmowy z Michałem Komarem)
  Świat Książki, Warszawa 2006, ISBN 83-247-0441-8
 • Powstanie Warszawskie
  Świat Książki, Warszawa 2009, ISBN 978-83-247-1699-9,
 • O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, ISBN 978-83-08-04422-3
 • Środowisko naturalne. Korzenie
  Świat Książki, Warszawa 2010, ISBN 978-83-247-1293-9
 • Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku (rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke)
  Znak, Kraków 2010, ISBN 978-83-240-0942-8
 • Mój Auschwitz (rozmowa z Piotrem Cywińskim i Markiem Zającem oraz antologia pierwszych relacji poobozowych)
  Znak, Kraków 2010, ISBN 978-83-240-1415-6
 • Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16657-1
 • Pod prąd. Moje środowisko niepokorne 1945-55. Wspomnienia dziennikarza i więźnia (opracował Michał Komar)
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16510-9
 • Wiosna jesienią. Październik '56. Moje środowisko niepokorne 1955-63. Marzenia, nadzieje, rzeczywistość (opracował Michał Komar)
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ISBN 978-83-01-16900-8
 • Mój PEN Club
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7705-268-6
 • Mimo wszystko (opracował Michał Komar; wybór z wydanych wcześniej książek: Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka i ...mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga)
  Dom Wydawniczy PWN i Agora, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7705-412-3
 • Bóg, honor, obczyzna. Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy (opracował Michał Komar)
  Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7705-543-4
 • Kryptonim Bonza: życie jednoznacznie podwójne (opracował Michał Komar)
  Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7705-444-4
 • Prawda leży tam, gdzie leży (opracował Michał Komar)
  Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18502-2

Bartov Omer

 • Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019 ISBN 978-83--8049-937-9

Bar-Yosef Hamutal (1940)

 • The Jewish Reception of Vladimir Solovyov, (Vladimir Solovyov: Reconciler and Polemicist) ed. Ewert von Zweerde, Peeters, Lewen, 2000

Batig Lidiia

Batorski Przemysław

Bätzing Georg (Bischof Dr)

Bauer Yehuda

 • Przemyśleć Zagładę
  Jedna z najważniejszych książek historyka światowej sławy - wreszcie, z wieloletnim opóźnieniem, trafia do rąk polskiego czytelnika. To elementarz dla wszystkich próbujących lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy
  Warszawa, ŻIH, 2016

Bauerlein Mark

 • The latest installment in an ongoing interview series with contributing editor Mark Bauerlein. On this episode, Mark Pulliam explains why religion is disappearing from Religious Studies departments. First Things podcasts (21-05-21)

Baumol Avi, Rabin

Bea A.

 • La Chiesa e il popolo ebraico
  Morcelliana-Brescia, 1966
  angielski przekład: The Church and the Jewish People. A Commentary on the Second Vatican Council's Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions
  London-Dublin-Melbourne 1966.
 • Le peuple juif et le plan divin de salut
  w: "La Documentation Catholique" 1965, nr 1459, s. 1972-1974
 • L'attitude de L'Eglise envers les religions non chretiennes
  w: "La Documentation Catholique" 1966, nr 1468, s.654-664

Belerski Tadeusz

Bemporad Jack

Żydzi w Europie: współgospodarze czy goście?. Tekst został wygłoszony podczas VI Zjazdu gnieźnieńskiego. Ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 11/2005.

Benedykt XVI

 • Benedykt XVI: II Sobór Watykański był sensowny i konieczny Najnowszy list Benedykta XVI. Papież-senior napisał w nim co myśli o Soborze Watykańskim II 21/10/2022
 • Gnade und Berufung ohne Reue
 • Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania Papież senior ponownie chwycił za pióro i opublikował na łamach Communio rozprawę na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
 • Kościół jako gmina oraz Izrael jako miejsce realizacji Królestwa Bożego
  w: "Jezus z Nazaretu" ss. 115-157
  Podziękowanie za odrzucenie przez Papieża "fałszywych oskarżeń, które służyły za podstawę do szerzenia przez stulecia nienawiści wobec Żydów", przesłał Benjamin Netanjahu.
  Premier Izraela jest przekonany, że "jasność i odwaga" wykazana przez Benedykta XVI wzmocni relacje między Żydami a chrześcijanami. Zadowolenie ze słów papieża wyraziły również Światowy Kongres Żydów i żydowska Liga przeciw Zniesławieniu. "Ci, którzy przeżyli Holokaust, wiedzą aż nazbyt dobrze, jak bardzo wielowiekowe obciążanie Żydów zarzutami o zabójstwo Chrystusa stworzyło zatruty klimat nienawiści, który legł u podstaw antysemickich prześladowań, których ostatecznym wyrazem był Holokaust" - powiedział Elan Steinberg z Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i ich Potomków.
  Papież w drugiej części książki "Jezus z Nazaretu" mówi o "fatalnym w skutkach" poszerzeniu u Mateusza Ewangelisty znaczenia słowa "tłum" we fragmentach mówiących o procesie Jezusa. "Jeśli według Mateusza "cały lud" wołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla.
  Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich" - napisał Benedykt XVI.
  Rabin David Rosen, odpowiedzialny po stronie żydowskiej za dialog z Watykanem, oświadczył, że nowa książka Papieża może mieć jeszcze większe znaczenie niż słynna soborowa deklaracja "Nostra aetate", która zdjęła z Żydów odium "bogobójców", gdyż wierni bardziej czytają Pismo Święte i komentarze do niego niż dokumenty kościelne."
 • Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016
 • Ratzinger Józef
  • Die neuen Heiden und die Kirche, „Hochland”, Oktober 1958. Tłumaczenie polskie: J. Ratzinger, „Neopoganie i Kościół, w: „Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald”, Kraków 2016, s. 297–307.
  • Neopoganie i Kościół, w: Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016, s. 297–307.
 • Deus caritas est, Encyklika.
 • Spe salvi Encyklika
 • Caritas in veritate Encyklika

Bensahel Jean-Francois (President of the "Union Libérale Israélite de France") et ...

 • Déclaration pour le Jubilé de fraternité a venir
  On November 23, 2015 to mark the 50th jubilee of Nostra Aetate, the Chief Rabbi of France, Haim Korsia, presented to the Archbishop of Paris, Cardinal André Vingt-Trois, a declaration on the upcoming jubilee of brotherhood, expressing "A New Jewish View of Jewish-Christian Relations." This "Déclaration pour le Jubilé de fraternité a venir" (" Declaration for the Upcoming Jubilee of Brotherhood") was written by Jean-Francois Bensahel (President of the "Union Libérale Israélite de France"), Philippe Haddad (Rabbi of the "Union Libérale Israélite de France"), Rivon Krygier (Rabbi of the Massorti congregation "Adath Shalom"), Raphy Marciano (Director of "Espace Culturel et Universitaire Juif d Europe") and Franklin Rausky (Program Director of the "Institut Universitaire d Études Juives Elie Wiesel").

Berline Paul

 • Russian Religious Philosophers and the Jews
  Jewish Social Studies (1947)

Bernheim Gilles, Barbarin Philippe

 • Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj
  Paryż 2008
  "... Szanse, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." (z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.)

Berger Joel

 • Rabbiner wirft Kirche Unglaubwürdigkeit
  "epd-Wochenspiegel", nr 48 z 1999 r.

Berkovic Sally

Bethge Eberhard

 • Dietrich Banhoeffer und die Juden
  w: H. Kremers, L. Siegele-Wenschkewitz, B. Klappert (red.)
 • Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden. Geschichte, Wirkungsgeschichte Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

Bettori Giuseppe (cardinal)

Bialik Chajim Nachman (1873 - 1934)

 • Halacha VeAggada
  (Halacha i Haggada, 1916).

Białek Bogdan

Białkowska Monika

Bielawski Krzysztof

Беличков Евгений

Bierdiajew Nikołaj (Н.А.Бердяев)

Bikont Anna

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Bilewicz Michał, Wójcik Adrian

Bilewicz Michał

 • (Nie)pamięć zbiorowa Polaków jako skuteczna regulacja emocji, teksty drugie 2016, nr 6, s. 52–67, DOI: 10.18318/td.2016.6.4, Artykuł powstał w ramach grantu NCN Beethoven 2014/15/G/HS6/04589 dotyczącego społecznej percepcji historii.
 • Psychologiczne źródła dystansu.Czyli dlaczego unikamy kontaktu z obcymi?
 • Holocaust as the Prototype of Genocide. On Some Problems with the Modern State Crime Paradigm. "The Holocaust plays a prominent role in Americans’ representation of genocide. Mazur and Vollhardt (2015) show that for this population, the prototypical genocide is a systematic large‐scale racist killing, perpetrated by the modern state as part of war. Seeking the roots of such representations, this article reviews philosophical, historical, psychological, and sociological writings that put the modernization, civilization, authoritarianism, and state at the center of their theorizing about genocide. Such a “modern state crime” paradigm can lead to biased views of the nature of genocide, as well as of the psychological factors responsible for its occurrence."
 • The Dark Side of Emotion Regulation: Historical Defensiveness as an Obstacle in Reconciliation "The main aim of this article is to explain potential mechanisms of historical defensiveness that constitute the downregulation process of collective guilt, shame, regret, and sense of responsibility. Such processes, if well functioning, are obviously detrimental to any post-conflict reconciliation efforts. Based on this model I suggest that successful reconciliation strategies not only should be based on emotion regulation, but they should also address identity, as a key antecedent of these emotions."

Bilewicz Michał, Cehajic-Clancy Sabina

 • Fostering Reconciliation Through Historical Moral Exemplars in a Postconflict Society. "Damaged intergroup relations in postconflict contexts marked by histories of war and human rights violations constitute a major obstacle to peace-building and reconciliation. In addition, intergroup relations tend to be affected by polarized narratives about the past that inhibit the positive consequences of ingroup contact. In this article, we examined the effects of a contact intervention containing narratives of moral exemplars on reconciliation processes in the postgenocide setting of Bosnia and Herzegovina. Results from our 2 studies showed significant positive changes after the contact interventions that highlighted and focused on documented stories of individuals (moral exemplars) saving the lives of their adversaries. We found that focusing on moral exemplars increased reconciliatory beliefs due to enhanced forgiveness. The second study confirmed the positive effects of such interventions on more specific affective, cognitive and behavioral aspects of reconciliation among both former victims and perpetrators. We discuss the importance of the historical narratives used in intervention programs in postconflict settings and draw practical implications from our results."

Klar Yechiel & Bilewicz Michał

 • From socially motivated lay historians to lay censors: Epistemic conformity and defensive group identification. Abstract: This article examines why people cooperate with the silencing and censorship efforts of authorities that deprive them of historical knowledge. We analyze two motivational factors that account for people’s adherence to the “official” historical narrative and their willingness to serve as lay censors silencing and suppressing alternative historical narratives of the group. The first factor is epistemic conformity which is the motivation to believe in the veridicality of the consensual ingroup’s historical narrative. The second factor is a defensive form of identification with the group in glorifying and narcissistic ways. Polish and Israeli examples are discussed to illustrate societal backlash to historical discoveries that present the national ingroup in a negative manner.

Bilewicz Michał, Wojcik Adrian Dominik

 • Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization among High School Students. "Secondary traumatic stress has been intensively studied among survivors’ therapists, family members, and trauma researchers. We claim that people who are exposed to reminders of past traumatic experiences when visiting places of memory or museum exhibitions could also develop secondary trauma symptoms. Thus, scholars and practitioners must better understand how such places related to historical traumatization (e.g., Holocaust memorial sites) can affect the psychological well-being of visitors. The main aim of this quantitative longitudinal study was to assess the scale of secondary traumatization among visitors to such places. The study found that the syndrome of secondary traumatic stress was observed among 13.2% of high school visitors to the Auschwitz memorial museum. Longitudinal analysis revealed that empathic reactions to the visit in Auschwitz (e.g., a greater inclusion of victims into the self) were associated with higher levels of secondary traumatic stress levels 1 month after the visit. This study suggests that visits to places related to traumatic past events should be preceded by a more intense elaboration of Holocaust history and by proper psychological preparations. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved)""

Bilewicz Michał, Stefaniak Anna, Witkowska Marta

 • "Czy prawda nas wyzwoli". "Przywracanie pamięci wojennej, przede wszystkim zaś pamięci Zagłady, wzmogło zainteresowanie tematyką traumy. Dominowało przekonanie o katartycznym działaniu konfrontacji z mrocznymi kartami historii. Już w trakcie medialnej dyskusji wokół mordu w Jedwabnem niejednokrotnie pisano o "narodowej terapii", "katharsis", a nawet o "zbiorowej kozetce psychoanalityka". Jacek Leociak, wypowiadając się na temat książki Jana T. Grossa „Złote Żniwa”, dość jednoznacznie opisał terapeutyczny aspekt tej formy przedstawiania Holokaustu: "Metody, jakimi się posługuje, mogą być uznawane za drastyczne, ale to jak z elektrowstrząsami: psychiatria humanistyczna je krytykowała, jednak od lat 80. XX wieku znów się do nich powraca w leczeniu niektórych form depresji". Sąd ten, wynikający z naiwnych przekonań na temat zdrowia psychicznego, jest nie do końca zgodny ze współczesną wiedzą psychologiczną. To nie pełna prawda – lecz raczej konstruktywne iluzje i skrzywienia percepcyjne – są warunkiem dobrostanu psychicznego, co stwierdzono m.in. badając osoby straumatyzowane w katastrofach naturalnych, pacjentów z oddziałów nowotworowych i nosicieli wirusa HIV. W niniejszym artykule postaramy się pokazać, jak bardzo nieskuteczna okazuje się sama konfrontacja z prawdą historyczną oraz zastanowić nad potencjalnymi możliwościami przekazywania wiedzy historycznej o zbrodniach na Żydach, które uwzględniają podstawowe ludzkie motywacje oraz potrzeby psychologiczne – a zatem pozwalają wyjść poza „paradygmat elektrowstrząsów”."

Bilewicz Michał, Soral Wiktor, Winiewski Mikołaj

 • Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization "In three studies (two representative nationwide surveys, N = 1,007, N = 682; and one experimental, N = 76) we explored the effects of exposure to hate speech on outgroup prejudice. Following the General Aggression Model, we suggest that frequent and repetitive exposure to hate speech leads to desensitization to this form of verbal violence and subsequently to lower evaluations of the victims and greater distancing, thus increasing outgroup prejudice. In the first survey study, we found that lo...""

Billerbeck Paul 1853-1932 und Hermann Leberecht Strack (1848-1922)

Biskup Maciej (OP)

Bleck Peter (red)

 • Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019

Blet

 • Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich Katowice 2000.

Bloy Léon

Blumsztajn Seweryn

 • Jak ktoś się tak nazywa, to musi nauczyć się z tym żyć. Hejterzy nie są w stanie mnie obrazić. /natemat.pl/

Błoński Jan

Bodzińska Anna NDS

BODZIŃSKA Anna, MÜLLER Maciej

 • „ Złota nitka”,  Tygodnik Powszechny NR 51-52/2022, 13.12.2021, Kraków.

Bodzińska Anna NDS, Anne Denise Rinckwald NDS

Bogucka Teresa

 • Teresa Bogucka: W '68 biłam się o wolność dla wszystkich, 55 rocznica Marca 68.
 • "Marzec 1968. Współorganizatorka protestów studenckich: Zdusili nas aresztami. A myśmy się zastanawiali, czy można zdeptać trawnik." Z Teresą Bogucką rozmawia Krystyna Naszkowska /gazeta.wyborcza 8 III 2018./
 • I stąd problemy z upamiętnianiem Marca... "Polski Marzec" - Magdalena Wójcik rozmawia z Teresą Bogucką, pisarką, dziennikarką, działaczką opozycji demokratycznej w okresie PRL. Chidusz: Marzec 2018 i 2019
 • SPACER ŚLADAMI TAMTEGO MARCA - Marzec kojarzy się z problemem żydowskim, w który zaplątali się - by zacytować Władysława Gomułkę - "jacyś nasi, Polacy". Przecież nikt z nas nie zwracał uwagi na pochodzenie, tęsknota za swobodą i równością była wspólna - opowiada Teresa Bogucka. /newsweek.pl/

BOISMARD M.-E.

 • A l’aube du christianisme. Avant la naissance des dogmes
  Cerf, Paris 1998.

Boldişor Adrian (Reverend Dr.)

Boniecki Adam (ks.)

Borowitz Eugene B.

 • A Jewish response: the lure and limits of universalizing our faith
  in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 59-68.

Bortnowska Halina - spotkania on line

 • Uwierzyć w Muzeum (2009-2014) - Spotkania w POLIN - omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory W ramach cyklu "Uwierzyć w Muzeum" (2009-2014)
  „Uwierzyć w muzeum” to dyskusje prowadzone przez Halinę Bortnowską i Stanisława Krajewskiego. Rozmawialiśmy o sprawach współczesnych i uniwersalnych, dotyczących każdego z nas. Na każde spotkanie zapraszany był gość specjalny - osoba, która dzieliła się z nami swą wyjątkową wiedzą i doświadczeniem.
  Halina Bortnowska jest publicystką, filozofem i teologiem, byłą redaktorką miesięcznika „Znak”. Od lat komentuje aktualne zjawiska społeczne z perspektywy etycznej i chrześcijańskiej. Jest autorką książek: „Już / jeszcze nie”, „Co to, to nie” i „Wszystko będzie inaczej” (z Jolantą Steciuk).
  Stanisław Krajewski jest profesorem filozofii, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej. Autor m.in. „54 komentarzy do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”.
  Projektrealizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Między religiami - Muzeum POLIN 12.06.2016 - 16.01.2017 - Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Bortnowska Halina

Bortnowska Halina, Czajkowski Michał (ks.), Gebert Konstanty ...

 • Bóg Sema i Jafeta. Dyskusja wokół deklaracji Dabru emet o perspektywach relacji chrześcijańsko-żydowskich
  Rozmawiają: Halina Bortnowska, ks. Michał Czajkowski, Konstanty Gebert, ks. Hanspeter Heinz, Krzysztof Jabłonka, ks. Łukasz Kamykowski, Stanisław Krajewski, John Pawlikowski OSM, rabin Michael A. Signer, Stefan Wilkanowicz, ks. Stanisław Wronka
 • Chrześcijaństwo w oczach Żydów, Znak, styczeń 2003 nr 572

Bosakowski Ryszard

w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku pod redakcją Józefa Majewskiego i Jarosława Makowskiego, Tom II, Biblioteka Więzi, s. 286-289.

Boteach Shmuley

Bouyer Louis

Bousset Wilhelm

 • Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter
  1903

Boys M.C.

 • Has God Only One Blessing? Judaism as a Source of Christian Self-Understanding.
  Published May 1st 2000 by Paulist Press New York 2000.
  "Dramatic changes in theological thought about Judaism have not yet filtered down to most Christians. This compelling book puts the academic scholarship into an accessible narrative form. Foremost, the book challenges Christians to re-examine their traditional belief that Christianity has fulfilled and therefore replaced Judaism. It also details the anti-Jewish bias in history, literature and liturgy, yet does it without reducing such attitudes to simplistic hate. An eye-opening read, Has God Only One Blessing?"
 • The Enduring Covenant
  w: Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation, red. M.C. Boys, Lanham 2005, s. 17-25.
 • Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation
  red. M.C. Boys, Lanham 2005.

Bosman Frank

 • Het probleem van antisemitisme en historische Jezusverfilming by Frank Bosman More Info: Frank Bosman en Henk van Hout, ‘Het probleem van antisemitisme en historische Jezusverfilming’, in: Harm van Grol, Piet van Midden (red.), Een roos in de lente, Faculteit Katholieke Theologie: Utrecht (2009), p. 10-24. Publication Date: May 15, 2009. Research Interests: Theology, Antisemitism (Prejudice), and Film

Bothe Alina

 • Refugees or Deportees?104The Semantics of the First ‘Polenaktion’, Past and Present in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Brent Jonathan and Grabowski Jan

the executive director of the YIVO Institute for Jewish Research, teaches at Bard College. He is the author of "Inside the Stalin Archives and Stalin’s Last Crime."

Brandon S.G.F.

Brettler Marc Zvi and Amy-Jill Levine

 • The Jewish Annotated New Testament. Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017.
  "First published in 2011, The Jewish Annotated New Testament was a groundbreaking work, bringing the New Testament's Jewish background to the attention of students, clergy, and general readers. In this new edition, eighty Jewish scholars bring together unparalleled scholarship to shed new light on the text. This thoroughly revised and greatly expanded second edition brings even more helpful information and new insights to the study of the New Testament."

Bron Michał

BROWN R. E.

 • An Introduction to New Testament Christology
  Paulist Press, New York-Mahwah 1994.

Bruncz Dariusz

Zalc Claire and Bruttmann Tal (editors)

 • MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann** War and GenocideGeneral Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Bratkowski Stefan

 • Krótka historia Żydów w Polsce{.target_blank}. "Między potomkami narodów, które tyle wieków żyły obok siebie na jednej ziemi, powinno być możliwe nie tylko pojednanie, ale i przyjaźń.
  Pisząc swoją książkę „Najkrótsza historia Polski”, starałem się objąć nią także historię narodu, który znalazł swoje schronienie dziejowe na ziemiach polskich. Myślę, że warto dzisiaj pokusić się o krótką historię Żydów w Polsce – by choć trochę oczyścić stosunki polsko-żydowskie z obciążeń zarówno mitami, jak i realnymi urazami, które szkodzą obu stronom."

Brzostek Błażej

 • Rok 1968 to symbol. Różne kraje, narody i różne grupy społeczne mają "swój" 1968.

Buber Martin

 • Ja i Ty przeł. Jan Doktór, Warszawa: IW PAX
 • Dwa typy wiary
  tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.

Buckley-Zistel Susanne (red)

Bucur Bogdan

Buczkowski Leopold

Budiselić Ervin

PhD, currently works at Biblical institute Zagreb. Ervin does research in Atheism and Humanism, Comparative Religion and Abrahamic Religions. Their most recent publication is 'Lessons from the Early Church for Today's Evangelical Christianity'

Bugała Agnieszka

Bultmann R. and K. Jaspers

 • Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth
  Noonday Press, (oryg. niem. 1953).

Bułgakow Siergiej Nikołajewicz (С.Н.Булгаков)

Buren van, P.

 • Discerning the Way
  w: Theology of Jewish-Christian Reality, London 1995

Burkeman Danny

Burnetko Krzysztof, Bereś Witold

 • DUCHOWNY NIEPOKORNY - ROZMOWY Z KSIĘDZEM STANISŁAWEM MUSIAŁEM
  Wyd. świat Książki, Warszawa 2006;

Burds Jeffrey

Holocaust in Rovno:The Massacre at Sosenki Forest, November 1941 by Jeffrey Burds, Northeastern University,Sponsored by the YIVO Institute of Jewish Research, New York.

Bystry A.

 • Kościół wobec religii niechrześcijańskich
  "Katecheta" 1966, nr 3, s. 137-139.