Bartłomiej I: Prawosławie przeżywa kryzys

Przemówienie i modlitwa Patriarchy Barłomieja I w cerkwi Mądrości Bożej w Warszawie 28 marca 2022 roku

Patriarcha Barłomiej I w cerkwi Mądrości Bożej w Warszawie (28 marca 2022)
fot. Aleksandry Kipko, źródło: Parafia Mądrości Bożej w Warszawie

Bartłomiej I, Patriarcha Konstantynopola, 28 marca 2022 roku w świątyni Mądrości Bożej w Warszawie modlił się wspólnie z Metropolitą Sawą i przedstawicielami Cerkwi Prawosławnej w Polsce oraz z przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich i związków wyznaniowych w Polsce o natychmiastowe przerwanie wojny na Ukrainie, o przezwyciężenie kryzysu w Prawosławiu oraz za uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce doświadczają gościny i wsparcia, a są ofiarami niesprawiedliwej, nieuzasadnionej i niespodziewanej wojny.

Głos Patriarchy z tego wystąpienia nie był dotąd (14 kwietnia 2022) w całości publikowany.
Poniżej czynimy temu zadość.

Umiłowany w Chrystusie Metropolito Warszawy i Całej Polski Wielce Błogosławiony Sawo!
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!

Ta chwila jest dla mnie momentem wielkiej radości duchowej, wielkiego wesela duchowego. Słusznie Eminencja zauważył, przed laty położyliśmy kamień węgielny pod tą świątynię. Miałem później jeszcze okazję złożyć wizytę w tej Świątyni, kiedy już ściany zostały wzniesione, kiedy prace budowlane były kontynuowane. A obecnie jestem świadkiem ogromnego postępu tych prac. Można powiedzieć, że prace zbliżają się ku finalizacji. I podzielam wraz z Wami radość z tego powodu. Poświęciliście tę Świątynię Mądrości Bożej ku czci Świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu. Niestety Hagia Sophia w Konstantynopolu została w niedawnym czasie znowu przekształcona w muzułmański meczet i służy tylko potrzebom religijnym muzułmanów.

Cerkiew Matka Konstantynopol, jak również również umiłowana Córka naszej Cerkwi,Cerkiew Prawosławna w Polsce zawsze podążały ramię w ramię. I wkrótce będziecie obchodzić stulecie autokefalii Waszej Cerkwi.

Na poziomie również osobistym razem z Waszą Eminencją spotykamy się od wielu lat, spotykamy się na forach różnych spotkań międzyprawosławnych. Ostatnio najbardziej w trosce o jedność Prawosławia, które przeżywa pewien kryzys. Mamy nadzieję i modlimy się o to, aby jak najszybciej pokonać ten kryzys w relacjach międzyprawosławnych, abyśmy wszyscy razem prawosławni mogli wyznawać bez przeszkód wspólną wiarę i przystępować do wspólnego Kielicha.

Chciałbym Wam wyjaśnić, że przybywam do waszego gościnnego, szlachetnego, dysponującego ogromną historią kraju w szczególnym celu, aby udzielić słowa wsparcia, poparcia, pocieszenia dla tych milionów ludzi, którzy cierpią i przybywają do Waszego kraju. A w tym kraju otrzymują gościnę. Zostają przyjęci z otwartymi ramionami. W imieniu Patriarchatu Ekumenicznego chciałbym Wam pogratulować tego ogromnego przykładu człowieczeństwa jakie okazujecie w tych trudnych czasach.

Ta wojna, która od ponad miesiąca toczy się w sąsiedniej Ukrainie jest niesprawiedliwa, nieuzasadniona i niespodziewana. I o ile każda wojna jest godna potępienia, o tyle wojna pomiędzy prawosławni jest czymś nie do przyjęcia, czymś nie do zaakceptowania. Dziękuję Waszej Eminencji za szlachetne zaproszenie. Dziękuję również Panu Prezydentowi Rzeczy Pospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za zaproszenie skierowane pod moim adresem, abym mógł tu przybyć i okazać swoje wsparcie, i okazać swoją czułą miłość wobec tych, którzy potrzebują wsparcia, wobec uchodźców z Ukrainy. Dzisiaj w południe miałem zaszczyt wraz z osobami mi towarzyszącymi mieć spotkanie z Prezydentem Rzeczy Pospolitej Polskiej oraz z jego małżonką. Z panem Prezydentem mieliśmy okazję wymienić opinie na temat sytuacji panującej na Ukrainie, jak również mieliśmy okazję spotkania z dziennikarzami i przekazania im owoców naszego spotkania.

Obecnie chciałby powitać i również podziękować za obecność przedstawicieli kościołów chrześcijańskich obecnych na dzisiejszej uroczystości, na dzisiejszej modlitwie. I chciałbym przekazać wszystkim członkom Polskiej Rady Ekumenicznej wyrazy swojego uznania, wyrazy wdzięczności za Waszą obecność na dzisiejszym nabożeństwie, na dzisiejszym spotkaniu.

Od początku swojej kościelnej działalności zawsze cechowały mnie otwartość poglądów i duch ekumeniczny, który jest niezbędny dla rozwoju zdrowych relacji międzychrześcijańskich. Dlatego też nazwa Patriarchat Ekumeniczny jest tego najlepszym przykładem. Tak więc uczestniczyłem w wielu inicjatywach Światowej Rady Kościołów. Uczestniczyłem w szeregu konferencji ekumenicznych na całym świecie. A to wszystko czynię dlatego, że jestem głęboko przekonany, że tylko wzajemna miłość, wzajemny dialog może nas kiedyś doprowadzić do jedności chrześcijańskiej.

Życzę, aby w Polsce zawsze panowały harmonijne, spokojne i odpowiednie, właściwe relacje pomiędzy kościołami chrześcijańskimi w Polsce.

Wszystkim prawosławnym biskupom oraz duchownym, którzy reprezentują wszystkich wiernych w Cerkwi w Polsce pozdrawiam i przekazuję im swoje błogosławieństwo. Panu Ekscelencjo dziękuję za wsparcie jakie państwo polskie udziela kościołom i związkom wyznaniowym w Polsce.

Znajdujemy się w połowie okresu Wielkiego Postu. Kontynuujemy naszą drogę ku Świętu Zmartwychwstania. Życzę, abyśmy cały pozostały czas Wielkiego Postu spędzili w żarliwej modlitwie i aby z tym większą radością spotkać Zmartwychwstanie Chrystusa, Świętą Paschę.

I pozdrawiamy szczególnie serdecznie ukraińskich uchodźców, którzy z powodu sytuacji w ich kraju zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i zostaną zmuszeni do spędzenia tych Świąt na obczyźnie. Nasza modlitwa dotyczy tego, aby natychmiast zakończyła się wojna, aby natychmiast wstrzymano ogień, ażeby wszyscy uciekinierzy mogli wrócić do swoich wiosek, do swoich miast, ażeby jak najszybciej mogli tam spędzać swoje święta.

Eminencjo serdecznie dziękuję za okazję pobytu tutaj i podziwiania tego wspaniałego dokonania Waszego, waszych rąk w postaci świątyni Hagii Sophii.

Czytaj więcej