Bogdan Białek zaprasza na spotkanie wokół tomiku wierszy „Ostatni Hiob”

Bogdan Białek

Bogdan Białek

O Ostatnim Hiobie, o biblijnym Hiobie i o Hiobie w każdym z nas rozmawiać będą Anna Dodziuk van Kooten, Barbara Strzałkowska, Krzysztof Dorosz, a wszystko pięknie artystycznie oprawią Maja Komorowska, Ania Karpowicz, Sławomir Holland, oraz będę oczywiście ja, Bogdan Białek. Gospodarz spotkania - niepowtarzalny ks. Grzegorz Michalczyk wprowadzi nas w klimat
😉.

Nadzwyczajny to będzie warszawski wieczór, nawiązujący do cyklu „Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie”, które przed laty organizowałem będąc chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (Maria Tajchman, Marta Titaniec, Zbigniew Nosowski, Stanisław Krajewski, Stas Wojciechowicz, Ewa Trafna, Ewa Klinger, Anna Sobolewska) - serdecznie zapraszam.

Wszystkich serdecznie zapraszam.
Bogdan Białek

Czytaj więcej:

Transmisja na żywo