Teksty kluczowe

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

16/05/2001 r.

Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej

Tematem centralnym w teologii Ojców Kościoła była wewnętrzna spójność Biblii składającej się ze Starego i Nowego Testamentu. Że nie był to bynajmniej tylko problem teoretyczny, można się o tym dotykalnie przekonać śledząc duchową drogę jednego z największych nauczycieli chrześcijaństwa - św. Augustyna z Hippony.

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

01/09/2002 r.

Święty obowiązek - Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu

1. Przymierze Boga z ludem żydowskim trwa na wieki. Przez wieki chrześcijanie utrzymywali, że przymierze żydowskie zostało zastąpione bądź wyparte przez ich przymierze z Bogiem. Odrzucamy to przekonanie. Wierzymy, że Bóg nie odwołuje swych Boskich obietnic. Twierdzimy, że Bóg trwa w przymierzu zarówno z Żydami, jak z chrześcijanami. W sposób tragiczny bojowa teologia zastępstwa ma wciąż jeszcze wpływ na chrześcijańską wiarę, kult i praktyki, pomimo że została odrzucona przez liczne Kościoły chrześcijańskie i wielu chrześcijan już jej nie akceptuje. Uznanie przez nas stałej ważności judaizmu po...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

26/10/2005 r.

Benedykt XVI na 40-lecie "Nostra aetate"

W związku z 40-tą rocznicą przyjęcia przez Sobór Watykański II Deklaracji "Nostra aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich papież skierował specjalny list do kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem.
Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

17/05/2006 r.

Holocaust-Shoah: Its Effects on Christian Theology and Life in Argentina and Latin America

We have gathered in Argentina, in the presence of brothers and sisters from different Jewish communities, in order to hold the First International Symposium of Christian Theology in the San Martín Palacio of the Argentinean Chancellery, offered by the Secretaría de Culto (secretariat for religious affairs) of the Republic, co-organizer of the meeting. Over the course of three days we have reflected upon the relationship between Christians and Jews, beginning with the theme, Holocaust-Shoah: Its effects on Christian Theology and Life in Argentina and Latin America. As we end our meeting, we want to bring together and share the meditations that have blossomed from our interchanges.

ICCJ offices Martin Bubeer House heppenheim

05/07/2009 r.

Dwanaście Punktów z Berlina (ICCJ 2009)

Niniejszy apel składa się z 12 punktów - przedstawionych jako cele - skierowanych do chrześcijan, do Żydów oraz wspólnie do społeczności chrześcijańskich i żydowskich. Po przedstawieniu tych punktów i związanych z każdym z nich zadań niniejszy dokument prezentuje przegląd historii relacji chrześcijan z Żydami; z tej historii wyłaniają się ramy pojęciowe i pobudki dla naszej inicjatywy.
Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

26/11/2013 r.

"Relacje z judaizmem"

"Evangelii Gaudium", pkt. 247, 248 i 249 "Bardzo szczególne spojrzenie kierujemy na naród żydowski, którego Przymierze z Bogiem nie zostało nigdy odwołane, ponieważ «dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne» (Rz 11, 29)."

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

03/12/2015 r.

Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa

Czynić wolę naszego Ojca w niebie: ku partnerstwu Żydów i chrześcijan.
"Po niemal dwóch tysiącleciach wzajemnej niechęci i obcości my – rabini ortodoksyjni stojącya czele społeczności, instytucji i seminariów w Izraelu, USA i Europie – widzimy teraz przed nami historyczną szansę."

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

10/12/2015 r.

„Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29)

Poniższe rozważania mają na celu spojrzenie z wdzięcznością na wszystko, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich dziesięcioleci w relacjach żydowsko-katolickich,zapewniając jednocześnie nowy impuls dla przyszłości. Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

ICCJ offices Martin Buber House Heppenheim

27/08/2021 r.

ICCJ Backgrounder on Paul's Letter to the Galatians

On the occasion of some irritations and concerns caused by a series of lessons given by Pope Francis on Paul's Letter to the Galatians, the ICCJ Executive Board asked its Honorary President, Dr Philip A. Cunningham, to provide some background on the Letter to the Galatians and the Pope's recent catecheses.
"Christians have an obligation to remember that their words affect the living Jewish community of today. Whether they intend to or not, they will promote either respect or disdain for Jewish spiritual lives and traditions when discussing almost any aspect of Christian faith." - Dr Philip A. Cunningham