Zagadnienia dialogu

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

02/02/2023 r.

Dialog a liturgia

W nawiązaniu do Motu Proprio Summorum Pontificium w sprawie możliwości używania ostatniego przedsoborowego wydania Mszału Rzymskiego (z 1962 r.) Ojciec Święty Benedykt XVI zaaprobował nową wersję wezwania modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Piątku według tegoż Mszału. To nowe wezwanie winno być używane począwszy od najbliższego Wielkiego Piątku przez tych, którzy będą - zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wspomnianym dokumencie - celebrować tę liturgię według Mszału z 1962 r.

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

02/02/2023 r.

Dialog chrześcijańsko żydowski a ikonografia

"When Josef Strygowski suggested some seven decades ago that illuminated Christian Old Testament manuscripts might be rooted in a hitherto undiscovered tradition of illustrated Jewish manuscripts, there was no literary evidence and hardly any artistic evidence to support his contention."

Dialog - obrazek

31/08/2021 r.

Kontrowersje wokół dialogu chrześcijańsko - żydowskiego w Polsce i na świecie:

"Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski [...] Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." - Rabin z polskim krzyżem - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów , (Rzeczpospolita PlusMinus)