R - bibliografia dialogu

R

Rabini ortodoksyjni

Rabini francuscy

Chief Rabbinate of Israel and Vatican Commission:

Race Alan

 • Pluralism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 70-105.
 • The problem + Exclusivism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 1-9 oraz 10-37.
 • Inclusivism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 38-69.

Radacz Halina (ks.)

Radzik Zuzanna

Rambachan Anantanand

 • Expanding the Meaning of Liberation: Resources and Challenges for a Hindu Theology of Liberation. (31.01.2016) "Nostra Aetate and the associated Vatican II declarations extended beyond Christian-Jewish relations. Hindu member of the Elijah Academy, Professor Anantanand Rambachan, was invited to present a paper in May at a seminar at Georgtown University on the theme of “Vatican II: Remembering the Future”. Professor Rambachan’s paper was entitled “Expanding the Meaning of Liberation: Resources and Challenges for a Hindu Theology of Liberation.” Some extracts from his presentation follow:"

RAPOPORT ICCHAK (rabin), ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB.)

 • Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976] "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

Rásky Béla (red)

 • Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019

RATZINGER Józef

 • Wielość religii i jedno Przymierze**, W Drodze, Poznań 2004.
 • Die neuen Heiden und die Kirche, „Hochland”, Oktober 1958. Tłumaczenie polskie: J. Ratzinger, „Neopoganie i Kościół, w: „Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald”, Kraków 2016, s. 297–307.
 • Neopoganie i Kościół, w: Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016, s. 297–307.
 • Benedykt XVI
  • Gnade und Berufung ohne Reue
  • Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania Papież senior ponownie chwycił za pióro i opublikował na łamach Communio rozprawę na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
  • Kościół jako gmina oraz Izrael jako miejsce realizacji Królestwa Bożego
   w: "Jezus z Nazaretu" ss. 115-157
   Podziękowanie za odrzucenie przez Papieża "fałszywych oskarżeń, które służyły za podstawę do szerzenia przez stulecia nienawiści wobec Żydów", przesłał Benjamin Netanjahu.
   Premier Izraela jest przekonany, że "jasność i odwaga" wykazana przez Benedykta XVI wzmocni relacje między Żydami a chrześcijanami. Zadowolenie ze słów papieża wyraziły również Światowy Kongres Żydów i żydowska Liga przeciw Zniesławieniu. "Ci, którzy przeżyli Holokaust, wiedzą aż nazbyt dobrze, jak bardzo wielowiekowe obciążanie Żydów zarzutami o zabójstwo Chrystusa stworzyło zatruty klimat nienawiści, który legł u podstaw antysemickich prześladowań, których ostatecznym wyrazem był Holokaust" - powiedział Elan Steinberg z Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i ich Potomków.
   Papież w drugiej części książki "Jezus z Nazaretu" mówi o "fatalnym w skutkach" poszerzeniu u Mateusza Ewangelisty znaczenia słowa "tłum" we fragmentach mówiących o procesie Jezusa. "Jeśli według Mateusza "cały lud" wołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla.
   Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich" - napisał Benedykt XVI.
   Rabin David Rosen, odpowiedzialny po stronie żydowskiej za dialog z Watykanem, oświadczył, że nowa książka Papieża może mieć jeszcze większe znaczenie niż słynna soborowa deklaracja "Nostra aetate", która zdjęła z Żydów odium "bogobójców", gdyż wierni bardziej czytają Pismo Święte i komentarze do niego niż dokumenty kościelne."
  • Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016

RECK U.

 • Das Judentum im katholischen Religionsunterricht. Wandel und Neuenentwicklung, Freiburg im. Breisgau 1990.

Reder Violetta (s. CHR)

Reinhartz Adele

 • Cast Out of the Covenant Jews and Anti-Judaism in the Gospel of John. 'The Gospel of John presents its readers, listeners, and interpreters with a serious problem: how can we reconcile the Gospel's exalted spirituality and deep knowledge of Judaism with its portrayal of the Jews as the children of the devil (John 8:44) who persecuted Christ and his followers? One widespread solution to this problem is the so-called "expulsion hypothesis." According to this view, the Fourth Gospel was addressed to a Jewish group of believers in Christ that had been expelled from the synagogue due to their faith. The anti-Jewish elements express their natural resentment of how they had been treated; the Jewish elements of the Gospel, on the other hand, reflect the Jewishness of this group and also soften the force of the Gospel's anti-Jewish comments. In Cast out of the Covenant, this book, Adele Reinhartz presents a detailed critique of the expulsion hypothesis on literary and historical grounds. She argues that, far from softening the Gospel's anti-Jewishness, the Gospel's Jewish elements in fact contribute to it. Focusing on the Gospel's persuasive language and intentions, Reinhartz shows that the Gospel's anti-Jewishness is evident not only in the Gospel's hostile comments about the Jews but also in its appropriation of Torah, Temple, and Covenant that were so central to first-century Jewish identity. Through its skillful use of rhetoric, the Gospel attempts to convince its audience that God's favor had turned away from the Jews to the Gentiles; that there is a deep rift between the synagogue and those who confess Christ as Messiah; and that, in the Gospel's view, this rift was initiated in Jesus' own lifetime. The Fourth Gospel, Reinhartz argues, appropriates Jewishness at the same time as it repudiates Jews. In doing so, it also promotes a "parting of the ways" between those who believe that Jesus is the messiah, the Son of God, and those who do not, that is, the Jews. This rhetorical program, she suggests, may have been used to promote outreach or even an organized mission to the Gentiles, following in the footsteps of Paul and his mid-first-century contemporaries.'

Rejak S.

 • Judaizm wobec szoah. Debata na łamach amerykańskich periodyków żydowskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" MCCLXVI "Studia Religiologica" 2003 z. 36,

Remaud Michel

 • "Kościół i Synagoga". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

Revel-Neher Elisabeth

 • Jewish elements in early Christian iconography, SIDIC Periodical VI-1973/1, (38-40)

Review of Ecumenical Studies

 • Jewish-Christian Dialogue and the Orthodox Church, Review of Ecumenical Studies 2, 2019

  One of the first issues of our journal was dedicated to the topic of “Jewish-Christian dialogue in the Orthodox space”. The decision of the earlier editorial team was no coincidence. It is an expression of the conviction that the Jewish-Christian dialogue is not simply about cultivating one of the many interreligious relationships. Rather, it gives voice to the reflection on the first major break that shaped early Christianity, namely, that be-tween the Jews who believed in Jesus as the Messiah and those who rejected Him.

Rice Monika

Gratz College, Holocaust and Genocide Studies, Director. More.

 • Envisioning Poles Polish-Jewish Relations at the Beginning of the German Occupation. 2018, Yad Vashem Studies 46, no. 1. "This article is a discussion of the results of the author’s research of personal diaries and memoirs in the collection of the Jew-ish Historical Institute (ŻIH; Żydowski Instytut Historyczny) in Warsaw. From these sources, it is possible to reconstruct, analyze, and understand Jewish perceptions of their Polish surround-ings at the beginning of World War II. The source base of the research consists of over 330 diaries and memoirs that constitute the entire ŻIH Collection 302."

Richardson Jerimiah

Riegner M.G.

 • Nostra aetate: Twenty Years After, w: Fifteen Years of Catholic- Jewish Dialogue, 1970-1985: Selected Papers, Vatican City 1988,

Rigamonti Magdalena

Rijk C. A.

 • The importance of Jewish-Christian relations for Christian Liturgy, SIDIC Periodical VI-1973/1 (29 - 34)

Rinckwald Anne Denise NDS, Bodzińska Anna NDS,

Ringelblum Emanuel

Roberts James:

Roloff Jürgen (prof. dr.)

 • Znaczenie pojęcia "Przymierze" w nowym określeniu stosunku miedzy chrześcijanami i Żydami. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 26.3.1999 (Amsterdam).

Romanik Henryk (ks.)

Ronen R.

 • Constructing Memory in Israeli Literature: Acting-Out versus Working- -Through , Kwartalnik Historii Żydów" 2008, nr 4, s. 515-520.
 • Polin A Land of Forests and Rivers. Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature, Warszawa 2007.

Dziwisz S., D. Rosen D.

 • Bracia odnalezieni. Dialog katolicko-żydowski, Kraków 2009.

Rosen David (rabbi)

 • Economy and Social Justice. Speech given at the International Meeting "PATHS OF PEACE: Religions and cultures in dialogue"(September 10th to 12th 2017) in the German cities of Münster and Osnabrück. Can we say that the Hebrew Bible identifies the most desirable economic system for humanity ? Yesand no. The Bible does not offer us a comprehensive economic program, but it does provide us withguiding principles for a moral economy.
 • Nostra Aetate – A Religious Revolution In Our Time-transforming Christian-Jewish and Interfaith Relations. Rabbi David Rosen–12 May 2015 Page 1of 6 Nostra Aetate –A Religious Revolution In Our Time transforming Christian-Jewish and Interfaith Relations Rabbi David Rosen, 12 May 2015, Great Hall, Manchester Town Hall. Discussion Panel:Rabbi David Rosen, Rt Rev John Arnold – Catholic Bishop of Salford, Rt Rev David Walker –Anglican Bishop of Manchester, Rabbi Arnold Saunders –Emeritus Rabbi, Higher Crumpsall Shul.

Rosenbaum Alan

Rosenzweig Franz

 • GWIAZDA ZBAWIENIA (Der Stern der Erlösung), Tłum.: Tadeusz Gadacz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków. 1998,ISBN 83-7006-610-0

ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB

RAPOPORT ICCHAK (rabin), ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB.)

 • RAPOPORT ICCHAK (rabin), ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB.) Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976] "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

Rubinstein R.

 • After Auschwitz. Radical Theology and Contemporary Judaism, New York 1966.

Rudin James (rabin)

Ruether R.

 • Faith and Fratricide, New York 1974.

Russki Joachim

 • Węzeł pamięci, ZNAK 685 6/2012, z Joachimem Russkiem rozmawia Marta Duch-Dyngosz CZERWIEC 2012. "Z jednej strony Kazimierz to najlepsze w Polsce miejsce, w którym możemy spróbować zbliżyć się do żydowskiego dziedzictwa, z drugiej – to przestrzeń naznaczona dramatyczną pustką. Od nas zależy, czy przekroczymy granicę, za którą zaczyna się fikcja."

Rybicka Ula

 • 10 izraelskich książek, które musisz przeczytać: Ula Rybicka: Recenzuje i tłumaczy literaturę. Polskim czytelnikom przybliża w szczególności współczesną prozę hebrajską. Publikowała m.in. w magazynie „Chidusz” i „Midrasz”. Założycielka Żydoteki

Rychert Michał

Ryś Grzegorz (abp/kard.)

Rytel-Andrianik Fr. Pawel:

P. Pawel Rytel-Andrianik: 80 ans du soulèvement du ghetto, pluie d’hommages à Varsovie. Comptes-rendus