G - bibliografia dialogu

G

Galicja (muzeum)

Gambash Gil

Garber Z.

 • Holocaust, Judaic Theology and the, w: Encyclopaedia of Judaism, ed. by J. Neusner [i in.], vol. 1, Leiden-Boston-Köln 2000,

Gawryś Cezary

 • Za późno. (19.01.2020) Coś niedobrego dzieje się z polskim chrześcijaństwem.

Gawkowska Aneta

 • Być katoliczką, być feministką, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

GĄDECKI Stanisław (abp)

Gąsiorowski Stefan

 • Żydzi na szlaku Krzyżowców w drodze do Ziemi świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty) w IV krucjata historia, reperkusje, konsekwencje; Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława J. Kijasa OFMConv i Macieja Salamona Wydawnictwo WAM Kraków 2005.

Gebert Konstanty

 • 54 komentarze do Tory, (Austeria), Kraków 2004.

Гершензон М.О.

Ghiles-Meilhac Samuel

Gilbert Maurice SJ

 • MĄDROŚĆ SALOMONA TOM 1 i 2, wydanie pierwsze, WAM grudzień 2002

Gillet Lev

 • Communion in the Messiah, STUDIES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JUDAISM AND CHRISTIANITY WITH A FOREWORD BY THE BISHOP OF CHICHESTER, LUTTERWORTH LIBRARY, Vol. XIV Missionary Research Series, No. 3, 1942

Gluchowski Leszek W., Polonsky Antony

 • Forty Years After. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 1968: Forty Years After. Gluchowski, Leszek W.Polonsky, Antony

Goshen-Gottstein Alon

Goślińska Małgorzata

 • Pięć dolarow i wyjeżdżasz od dziś nie jesteś Polakiem. /magazyn-tvn24/

Gottstein Therese Andrevon

 • **Elijah Voices on Nostra Aetate - Dr. Therese Andrevon Gottstein. " Every two years, the Jesuit magazine Recherche de science religieuse, organizes a theological conference, which gathers most of the professors and students of their Paris Faculty. Last November, I was honoured to be invited to give a lecture there. To mark the 50th anniversary of the Conciliar Declaration Nostra Aetate, chapter 4, on the Jews, they dedicated their entire conference to this issue. I opened the session with a ninety minute presentation of the text of the document, its fecundity, and the challenges for the Catholic Church today, in its dialogue with the Jews and its theology in general.. Dr. Therese Andrevon Gottstein is a member of the Elijah Think Tank who completed her doctoral work on Nostra Aetate at the University of Leuven and the Catholic Institute of Paris. She made presentations at two major events to mark the jubilee year of its passing"

Górka Bogusław

 • BIBLIA I CYWILIZACJA BOGA, wydanie drugie, WAM, październik 2004,

Grabowski Jan

 • Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów, "Czarne", 25.03.2020, ISBN: 978-83-8049-986-7, e-book-ISBN: 978-83-8191-013-2.
  "Długo pocieszaliśmy się, że nie mieliśmy rodzimego SS, jak w Łotwie czy w Ukrainie. Dzięki książce Jana Grabowskiego dowiadujemy się, że było gorzej – granatowi policjanci, wywodzący się z Policji Państwowej II RP, uczestniczyli w Holokauście. Eskortowali, wyłapywali i mordowali Żydów. Jürgen Stroop był im wdzięczny – wzięli udział w pacyfikacji powstania w getcie warszawskim. Autor dotarł do nieznanych wcześniej świadectw i materiałów. Jego książka to najważniejsza pozycja od czasów Sąsiadów Jana Tomasza Grossa.
  • prof. Marcin Zaremba (UW)""
 • THE POLISH POLICE COLLABORATION IN THE HOLOCAUST - wykład w United States Holocaust Memorial Museum o policji granatowej
 • Pomagaliśmy Niemcom zabijać Żydów. /wyborcza.pl - Ale Historia/ (PDF)
 • Szraga Fajwel Bielawski, Ostatni Żyd z Węgrowa, Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą, Warszawa, 2015. (Edycja/edited)
 • Klucze i Kasa. Losy mienia żydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945] Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zaglada, Warsaw, 2014, 608p. [Edycja - Co-edited with Dariusz Libionka]
 • Aaron Elster, Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokolowa Podlaskiego [Saved From the Holocaust. Recollections of a Boy from Sokolow Podlaski], Warsaw, [Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zagładą], 2014, 139 p. [Edycja - co-edited with Barbara Engelking]Jews in Warsaw, 1939-1943. Documents of the Warsaw Jewish Council, Jewish Historical Institute and Deutsches Historisches Institut Warschau, Warsaw, 2012, 1811 p. (Edycja - co-edited with Jozef Kazimierski)
 • Hunt for the Jews. Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2013, 303 p. [angielska wersja/English-language version of: Judenjagd. Polowanie na Zydów, 1942-1945. Studium Dziejów Pewnego Powiatu], Polish Center for Holocaust Research, Warsaw 2011. 282 p.
 • JUDENJAGD. Polowanie na Żydów, 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów,, Warszawa 2011. 282 s.
 • Zarys Krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów, 1942-1945, Warsaw, 2011, 532 p. [redakcja razem z Barbarą Engelking]
 • Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią! "Przestępczość" Żydów w Warszawie 1939 1942, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wraszawa, 2010 , 211 s. [współautor Barbara Engelking]
 • Niemcy w Krakowie, dziennik Teodora Kubalskiego, Austeria, Kraków, 2010. [Austeria publishing House, Krakow, [edycja razem ze Zbigniewem R. Grabowskim]
 • Rescue for Money: Paid Helpers in Poland, 1939-1945, Search and Research Series, Yad Vashem - The International Institute for Holocaust Research, 55p. Jérusalem, 2008.
 • "Dzienniki" Franciszka Wyszyńskiego, 1941-1944 , Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa, 2007. (wspólnie z Zbigniew R. Grabowski)
 • "Ja tego Żyda znam!" Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-1943, ("I know this Jew!" Blackmailing the Jews in Warsaw, 1939-1943) IFiS PAN, (Institute of Sociology and Philosophy, Polish Academy of Sciences), Warsaw, 2004 , 137p. ( tłumaczenie francuskie: Ť Je le connais, c est un Juif! Varsovie 1939-1943. Le chantage contre les Juifs ť, éditions Calmann-Lévy, Paris, 2008. 176 p). Historia Kanady, Prószyński i Ska, Warszawa, 2001
 • The Role of "Bystanders" in the Implementation of the "Final Solution" in Occupied Poland, in: Yad Vashem Studies, (43), 1, 2015, p. 113-133.
 • A Scholar on the Rez. About Erica Lehrer s Jewish Poland Revisited, in: Yad Vashem Studies, 42(2), 2014, 251-25
 • Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei (Kripo) w "ostatecznym rozwiazaniu kwestii zydowskiej", [Hunting down Emanuel Ringelblum: the Role of the Polish Criminal Police (Kripo) in the Final Solution of the Jewish Question"], in: Zagada Zydów, 10 (2014), p. 27-57.
 • Zarzad Powierniczy i nieruchomosci zydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. Co mozna skonfiskowac? W zasadzie wszystko. [Trustee Administration and the Jewish Real Estate in the Generalgouvernement: What can be seized? In principle, everything"]. in: Klucze i Kasa. Losy mienia zydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945], pp. 73-113.
 • La dénonciation des Juifs en Pologne pendant la Deuxieme Guerre mondiale, Archives juives. Revue d histoire des Juifs de France, 46(1), 2013, p. 77-90.
 • Rural Society and the Jews in Hiding: Elders, Night Watches, Firefighters, Hostages and Manhunts, Yad Vashem Studies, 40 (1), 2012, p. 49-74.
 • La "chasse aux Juifs" dans la société rurale en Pologne: 1942-1945, dans: Pour une microhistoire de la Shoah, Le genre humain, Seuil, Paris, 2012, sous la direction de Claire Zalc, Tal Bruttman et Nicolas Mariot.
 • I have only fulfilled my duties as a soldier of the Home Army. Miechow AK and the killings of Jews in Redziny-Borek. A Case Study in: Jan T. Gross (ed.), The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Interpretations, Lang, Frankfurt, 2012, p. 115-131.
 • German Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939 1945: Inciting Hate through Posters, Films, and Exhibitions, Holocaust and Genocide Studies 23, no. 3 (Hiver 2009): 381 412
 • Prostytucja w okupowanej Warszawie i w Dystrykcie (1939-1945), w : Jolanta Żyndul (wyd.), Parlamentaryzm, Konserwatyzm, Nacjonalizm, Warszawa, 2010, p. 271-289.
 • Poza progiem niezrozumienia - o Kanadzie inaczej, Przegląd Historyczny, v. 100 (1), 2009, p. 113-124.
 • "A Country Built on Self-Doubt"?, dans : De la fondation de Québec au Canada d aujourd hui (1608-2008) : Rétrospectives, parcours et défis, Krzysztof Jarosz (éd). Katowice, 2009, p. 15-27.
 • Die anti-jüdische Politik in Regierungsbezirk Zichenau****, [ Anti-Jewish policies in Regierungsbezirk Zichenau"] in: Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939 1945, ed. Jochen Böhler, Jacek Mlynarczyk, p. 99-117, Fibre, Osnabruck, 2010. Po polsku : " Polityka antyzydowska na terenie Rejencji Ciechanowskiej , dans: Zaglada Zydow na Polskich Terenach Wcielonych do Rzeszy, IPN, Warszawa, 2008, p. 59-69
 • Le chantage et la dénonciation des Juifs a Varsovie, 1939-1943, dans: Juifs et Polonais, 1939-2008, Jean-Charles Szurek et Annette Wieviorka, (eds), Albin Michel, Paris, 2008, p. 17-33.
 • Ratowanie Żydów za pieniadze. Przemysł pomocy,Zagłada Żydów, (4), 2008, 81-110.
 • Rewriting the History of Polish-Jewish Relations from a Nationalist Perspective: The Recent Publications of the Institute of National Remembrance, Yad Vashem Studies, 2008, v. 36 (1), p. 253-270. Jewish Defendants in German and Polish Courts in the Warsaw District. Yad Vashem Studies, v. 35 (1), p. 49-81, (2007).
 • Żydzi przed obliczem niemieckich i polskich sądów w Dystrykcie Warszawskim Generalnej Guberni, 1939-1942, "Prowincja Noc,.p. 75-119, Warszawa, 2007.
 • Hail to the Chief - The Changing Structure of Aboriginal Self-Government in Canada**, dans: Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Proceedings of the 3rd International Conference of Central European Canadianists; Kraków, Poland. Cracow, 2005, p. 135-145
 • Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki, w: Zagłada Żydow vol 1 (1), 2005, p. 253-260. Warszawscy Zydzi wydaleni ze Szwajcarii do Generalnego Gubernatorstwa. Studium przypadku", Zagłada Żydów- t.1 (1), 2005, s. 261-269. Published in English in Holocaust Studies and Materials, Polish Center for Holocaust Research, 2008, p. 355-364.
 • Holocaust in Northern Mazovia (Poland) in the Light of the Archives of Ciechanów Gestapo, Holocaust and Genocide Studies 18 (3), 460-477, zima 2004.
 • Germans in the Eyes of the Gestapo, Ciechanow District, 1939-1945, Contemporary European History, 13(1), 2004, 21- 43. Współautor: Zbigniew R. Grabowski
 • Szmalcownicy warszawscy, 1939-1942, Zeszyty Historyczne, 2003, (No. 143) p. 85-117.

Gradwohl Roland (Rabin dr.)

 • Lud Boży w historycznym pluralizmie. Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa)

Greenberg Blu

 • Być ortodoksyjną Żydówką, być feministką, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.
 • Gościnność i dobra nowina, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Greenberg Rabbi Eric J.

Greenberg Rabin Irving

 • Nowy model żydowskiej afirmacji chrześcijaństwa tłum. Violetta Reder, Znak, styczeń 2003 nr 572 "Każda wspólnota wiary doświadczająca miłości Boga i wybrania przez Boga doznawała pokusy, by stwierdzić: jestem jedyną wybraną. Ludzki błąd polegał na tym, że nie rozumiano, iż w Bogu jest wystarczająco dużo miłości, aby wciąż wybierał na nowo."
 • The Jewish Way: Living the Holidays (1988)
 • Living in the Image of God: Jewish Teachings to Perfect the World, (1998)
 • For the Sake of Heaven and Earth: The New Encounter between Judaism and Christianity (Jewish Publication Society, 2004)
 • Od wzajemnej pogardy do dialogu. Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.
 • Covenent Partners in Postmodern World, w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.
 • Pluralizm and Partership, w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.

Grayzel S.

 • The Church and the Jews in the XIIIth Century, 2. ed., New York 1966;

Gronkiewicz-Waltz Hanna

 • Bóg i proza życia, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Gross Jan Tomasz

Grosfeld Jan

 • Chrześcijańskie opłakiwanie Szoa. PDF Wykład prof Jana Grosfelda w ramach cyklu „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów”
 • Judaizm bliski czy daleki? Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? - pierwszy z tego cyklu wykład prof. Jana Grosfelda dla Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach
 • Czy dialog jest możliwy? Jan Grosfeld - Słowo z okazji wręczenia nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2019 wygłoszone 6 marca 2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • "50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła". red. Jan Grosfeld. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2014, ss. 209. "Sobór Watykański II, od którego zwołania minęło już ponad pół wieku, był największym wydarzeniem w dziejach Kościoła w XX wieku. Odbywał się w momencie niezwykłego przyśpieszenia historii świata, zawrotnego na ówczesne czasy postępu naukowo-technicznego oraz zmian cywilizacyjnych, obejmujących zarówno globalną sytuację polityczną, jak i masową świadomość społeczną. Poza wszelkimi dokonaniami, Sobór wrócił do przewijającej się przez całe dzieje chrześcijaństwa dyskusji, w jakim zakresie Kościół ma przystosowywać się do świata i w jaki sposób celnie odpowiadać na tęsknoty i najgłębsze pragnienia człowieka. Do dzisiaj zakres soborowych zmian w nauczaniu katolickim i praktyce duszpasterskiej budzi sporo emocji, sprzecznych opinii i oczekiwań w łonie samej wspólnoty wiernych. Jedni uważają, że Vaticanum II zmienił zbyt wiele i osłabił tradycyjnie nauczanie Kościoła, inni z kolei wzywają wręcz do zwołania następnego soboru powszechnego, dopełniającego niedokończone ich zdaniem dzieło zgromadzenia biskupów z lat sześćdziesiątych."
 • Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, Święty Wojciech, Poznań, 2016. ISBN:978-83-8065-011-4 "Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."
 • Od lęku do nadziei. Chrześcijanie-Żydzi-świat. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7505-705-8.
  "Nie można zrozumieć istoty chrześcijaństwa i Kościoła bez ponownego odkrycia żydowskich korzeni tej wiary. Dopiero powrót do źródeł i przyjęcie nowości Ewangelii umożliwia chrześcijanom pełnienie swej misji. Jan Grosfeld przygląda się specyfice chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz bada ich wpływ na życie społeczne. Podkreśla konieczność realizacji i rozwoju dzieła Soboru Watykańskiego II oraz rolę czytelnego i autentycznego świadectwa." /WAM/
 • Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
 • Żydowski wymiar chrześcijaństwa w "Chrześcijaństwo Świat Polityka", Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła, No 2[3] 2007 Instytut Politologii, UKSW Warszawa
 • Dabru emet - ważne wydarzenie w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, "Studia Judaica" 4: 2001 nr 1-2
 • Das Verhaltnis der polnischen Bevolkerung zu Shoah und Judentum nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems. W: Erinnerungskulturen im Dialog, Hamburg 2002,UNRAST-Verlag
 • Czekanie na Mesjasza. Wydawnictwo WAM, Kraków, 2003
 • Kim jest dla nas Abraham? w: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach, PRCHiZ, Warszawa 1998 ISBN 83-904394-09

Gross Jan Tomasz

Gruber Ruth Ellen

Грубер Даниэль

Grunewald Jacquot

Grupińska Anka

Gutmann Joseph

 • Are the origins of Christian art Jewish? Some findings at the Dura-Europos Synagogue, SIDIC Periodical VI-1973/1 (35-37)