Wspólna Radość Tory 2021

Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów od 1991

Polska Rada Chrześcijan i Żydów
PROGRAM I PSALMY [ Pobierz PDF ]

Zapraszamy do modlitwy w kościele

Kościół Środowisk Twórczych, Warszawa, Plac Teatralny 18
Niedziela, 3 X 2021, godz. 18:00

ONLINE

Spotkanie będzie równocześnie transmitowane na żywo online
na kanale YouTube warszawskiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

WIĘŹ - Patron medialny

Program: PDF

1. Komentarze

Tora (Pwp 29,8-29) Do czego nas zobowiązuje przymierze z Bogiem?

Komentarz żydowski: Anna Dodziuk
psychoterapeutka, publicystka, założyła i kieruje Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji „Prometea” przy Stowarzyszeniu Profilaktyki Problemowej PROFIPRO

Komentarz chrześcijański: dk. Halina Radacz
duchowna luterańskadiakon Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, działaczka ekumeniczna, kierownik Redakcji Ekumenicznej TVP.

2. Wręczenie Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów duchownym chrześcijańskim i osobom konsekrowanym, które swymi dokonaniami, działalnością, a także postawą życiową czy niezłomnością charakteru przyczyniły się istotnie do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Honorowa nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za lata 2019-2021
Laureaci: s. Judyta Pudełko, dk. Halina Radacz i pastor Wiesław Didoszak

3. Śpiew psalmów

Lektura dodatkowa:

Wspólna Radosć Tory - program i modlitwy [JPG]: