Pastor Wiesław Didoszak uhonorowany nagrodą im. ks. Indrzejczyka 2019-2021 przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

Pastor Wiesław Didoszak laureat nagrody im ks. Romana Indrzejczyka

Pastor Wiesław Didoszak laureat nagrody im ks. Romana Indrzejczyka

Nagroda została wręczona w czasie modlitewnego spotkania chrześcijan i Żydów "Wspólna Radość Tory" organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów od 2001. Nagrodą uhonorowano również dk.Halinę Radacz i s. Judytę Pudełko PDDM.

Wspólna Radość Tory wraz z uroczystością uhonorowania Laureata<<<

  • O Nagrodzie i pracach Kapituły - Ewa Trafna
  • Świadectwo - laureat
  • Laudacja - red. Janusz Poniewierski

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów duchownym chrześcijańskim i osobom konsekrowanym, które swymi dokonaniami, działalnością, a także postawą życiową czy niezłomnością charakteru przyczyniły się istotnie do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Pastor Wiesław Didoszak

Wiesław Didoszak jest członkiem Kościoła zielonoświątkowego, pastorem zboru „Betlejem”. Krakowskim Żydom i ludziom zaangażowanym w dialog chrześcijańsko-żydowski pastor Didoszak dał się poznać, gdy – wraz z rzymskokatolickim biskupem Grzegorzem Rysiem oraz rabinem Avim Baumolem – czynnie wsparł inicjatywę I krakowskiego Marszu Pamięci i Życia (11 IX 2016), a następnie wziął w nim udział i wygłosił przejmującą modlitwę.

Pastor Didoszak jako chrześcijański duchowny i kaznodzieja, od wielu lat otwiera głowy i serca swoich parafian na żydowskie korzenie chrześcijaństwa, uwrażliwia ich na zło antysemityzmu.

Kierowany przezeń zbór „Betlejem” otwarty jest na prelekcje i spotkania poświęcone tradycji żydowskiej i Izraelowi (nie tylko jego historii, ale i współczesności): regularnie, ok 2 razy w miesiącu (a czasem częściej), odbywają się tu tzw. Spotkania z Izraelem (z udziałem gości z Izraela lub Żydów mieszkających w innych częściach świata).

Udziela realnej pomocy gminom żydowskim na Ukrainie i Białorusi (chodzi głównie o dofinansowywanie koszernych stołówek dla najuboższych i porządkowanie zaniedbanych cmentarzy przez wolontariuszy z Krakowa), a także wspieranie lokalnych (tzn. krakowskich) działań kulturalnych i edukacyjnych, których celem jest promowanie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego.

Zbór

  • Krakowski Zbór "Betlejem": Wierzący z narodów w kontekście żydowskim.<<<