Honorowa nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka

Honorową nagrodę im.  ks. Romana Indrzejczyka ustanowiła Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.

Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Pierwszym laureatem nagrody został  ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.

Kalendarium:

11:30 - 12:30, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, Al. Solidarności 74.  /Laboratorium Więzi/

Wręczenie Nagrody w Poznaniu 10 stycznia 2017. w siedzibie gminy żydowskiej poznańskiej. "Ksiądz Jerzy Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia  Coexist,  które jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym (...) od wielu lat organizuje obchody Dnia Judaizmu w diecezji poznańskiej, które z biegiem czasu przekształciły się w wielodniowe, a nawet kilkutygodniowe festiwale, bogate w spotkania, debaty, koncerty i wystawy."

 Cerkiew przy ul. Lelechowskiej 5 (blisko Pl. Narutowicza). Początek nabożeństwa – godz. 10.00, a uroczystości 11.30. "Ksiądz Henryk Paprocki od wielu lat współuczestniczy w cyklu programów telewizyjnych, m. in. Szma Israel, w których wraz z rabinem Symchą Kellerem czy naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem prowadzi bardzo owocny, żywy i otwarty dialog chrześcijańsko-żydowski, tworząc wzorzec dla poszukujących porozumienia w duchu wzajemnego szacunku i uznania odrębności."

  • 26.I.2015 Kielce:  Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka ) dla ks. Janusza Daszuty, pastora kieleckiej parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego zwieńczeniem tygodniowych modlitw ekumenicznych.  Relacja fotograficzna. Relacja  filmowa.

  • 20.01.2014, Sieradz,  wręczenie księdzu Marianowi Bronikowskiemu nagrody im. księdza  Romana Indrzejczyka, godz. 10.00, Centrum Kultury: Słowo o ks. Indrzejczyku - ks. Grzegorz Michalczyk. Laudacja - Bogdan Białek. Wręczenie nagrody - Marta Titaniec, Ewa Trafna. Występ Chóru Szir-Awiw z Warszawy.  Relacja:  Tegoroczny laureat Nagrody* im.  Ks. Romana Indrzejczyka ks.  Marian Bronikowski z Sieradza od wielu lat, jako jeden z nielicznych proboszczów polskich organizuje  uroczyste obchody Dnia Judaizmu, stale współpracuje ze społecznością żydowską, zwłaszcza łódzką, organizując spotkania, wystawy, koncerty. Chcemy wyrazić Mu nie tylko naszą wdzięczność, ale także wskazać na niego jako wzór do naśladowania dla polskich proboszczów, którzy często wymawiają się od aktywności na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego powołując się na "brak Żydów" na terenie ich działania lub brak zainteresowania kurii biskupiej. Ks. Bronikowskiemu nie tylko to nie przeszkadza, ale udało mu się właśnie kurię i biskupa miejsca w swoje aktywności zaangażować. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, przełożony ks. Bronikowskiego przyjął naszą decyzję z radością i wziął osobisty udział w uroczystości wręczenia Nagrody.

  • W niedzielę 8 stycznia 2012 po raz pierwszy została przyznana nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka. Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady. Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Pierwszym laureatem nagrody został  ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.