D - bibliografia dialogu

D

Dancig Awraham

 • Tefila zaka. "Modlitwę tę ułożył Rabin Awraham Dancig, autor Chajei Adam. Zalecał on odmawiać ją przed zapadnięciem zmroku w Jom Kipur, ale godny pochwały jest ten, kto odmawia ją także rano. Modlitwa ta wyraża nasz żal za to, że wszystkich sposobności, które dał nam Bóg, używaliśmy, aby lekceważyć Jego wolę, a nie po to, by Mu służyć. Tefila zaka odmawia się przed Kol nidrei. Modlitwa ta została ułożona dla mężczyzn. Jeśli chce ją odmówić kobieta, powinna pominąć słowa ujęte w nawiasy. "

Daniélou Jean

Datner Helena

 • Zacieranie różnicy… | z Ewą Koźmińską-Frejlak, autorką książki „Po Zagładzie" rozmawia Helena Datner
 • Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? "Więź" 2001 i 2019. "W dyskusji panelowej prowadzonej przez Sławomira Żurka w Warszawie wzięli udział: Helena Datner, przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej w latach 1999-2000; ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.
 • Polacy i Żydzi w upiornej dekadziedyskusja 1999. "Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?"

Dawe Donald and Carman J.B.

Dawidowski Wiesław

Dąbkiewicz Grzegorz OP

D’Costa Gavin

Deklaracja sztokholmska

Deklaracja terezińska.

Demacopoulos George

Deselaers Manfred (ks.) (redakcja)

Deselaers Manfred, L. Łysień L, Nowak J. (redakcja)

 • Bóg i Auschwitz, o Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, redakcja M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak. Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.
 • Miłość w obliczu Auschwitz, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Deselaers Manfred

Le Sourt/Coudray/Desbois:

Deutsche Bischöfekonferenz

Deutscher Koordinierungsrat

Dobieszewski Janusz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii)

Dolan Timothy (cardinal)

Dołowy Patrycja

Doktór Jan

 • Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, IFiS PAN, Warszawa 1991
 • Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, tom 1-2, Wyd. Semper, Warszawa 1997
 • Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wyd. Leopoldinum, Warszawa 1998
 • W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747, Wyd. Tikkun, Warszawa 1999
 • Początki chasydyzmu polskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Domagalska Małgorzata

 • Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912). Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydawnictwo Neriton, 2016

Dorosz Krzysztof

Dostatni Tomasz (ks.)

Draguła Andrzej (ks.)

Drath Jakub

 • Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Dreifuss Havi

 • Changing Perspectives on Polish-Jewish relations During the Holocaust, 2012 © Yad Vashem 2012 P.O.B. 3477 Jerusalem 91034 ISBN 978-965-308-422-3 Printed in Israel 2012 by Printiv, Jerusalem (Dr. Havi Dreifuss is a historian of the Holocaust in Eastern Europe and a senior lecturer in the Department of Jewish History at Tel – Aviv University.)
 • Jewish Historiography of theHolocaust in Eastern Europe. POLIN, STUDIES IN POLISH JEWRY, VOLUME TWENTY-NINE, Writing Jewish History in Eastern Europe. "Research into the Holocaust has been extensive: tens of thousands of books andhundreds of thousands of articles have been written about it, and it has given riseto animated historicaldebates. The murder of the Jews of Europe was carried out primarily in the eastern part of the continent where most of the population andorganizations of European Jewry were concentrated. This chapter traces the evo-lution of research into east European Jewry during the Holocaust, concentratingon those works which consider the Jews not merely as victims of German per-secution but also as individuals and members of families and active communitiesand discuss the reality of their complicated lives. It examines which topics wereimportant to early researchers into the subject and how and why these changed.""
 • Nowa wyobraźnia dialogu, Ks. Andrzej Draguła, Zbigniew Nosowski 31/01/2008.

Duch-Dyngosz Marta

 • Rekolekcje narodowe,
  "Najwyższe wskaźniki antysemityzmu notuje się w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których przed Zagładą społeczności żydowskie były najliczniejsze. W tych regionach wiara w mord rytualny jest najsilniejsza, a Żyd wciąż bywa postrzegany jako postać demoniczna." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogow.ie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Nie zmarnujmy tej szansy. "Co zrobić, by inicjatywy, w myśl których różne grupy upamiętniają przeszłość, nie przebiegały niezależnie i obok siebie, lecz by odmienne perspektywy wzajemnie się uwzględniały? Dotyczy to nie tylko pamięci polskiej i żydowskiej, ale także pamięci polskiej i ukraińskiej, polskiej i litewskiej, polskiej i niemieckiej."
 • Brzmienie życia, z Januszem Makuchem rozmawia Marta Duch-Dyngosz CZERWIEC 2012. "Zwykle elementem wiążącym naszą wspólną polsko-żydowską pamięć jest Zagłada. Dla mnie ważniejsze jest życie, jakie na przestrzeni setek i tysięcy lat wydało nieśmiertelne dzieła ludzkiego umysłu, które na stałe weszły do kanonu kultury zarówno żydowskiej, jak i polskiej. To jest źródło mojej inspiracji, mój świat. Sześć lat Zagłady nie może wtrącić w zapomnienie niemal tysiąca lat życia."
 • Węzeł pamięci. "Z jednej strony Kazimierz to najlepsze w Polsce miejsce, w którym możemy spróbować zbliżyć się do żydowskiego dziedzictwa, z drugiej – to przestrzeń naznaczona dramatyczną pustką. Od nas zależy, czy przekroczymy granicę, za którą zaczyna się fikcja."

Duda Sebastian

Adamczyk-Garbowska M., Duda H.

 • Terminy Holokaust, Zagłada, Szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym
  w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003,

Duhaime Jean

Jean DUHAIME es profesor emérito de interpretación bíblica de la Universidad de Montreal y redactor de la sección en francés de este sitio. Interviene en el diálogo interreligioso desde hace muchos años. Fue presidente del Diálogo Judeo-Cristiano de Montreal (DJCM). Es miembro de la Comunidad Cristiana St-Albert-le-Grand de Montreal.

Dupuis Jacques SJ

 • CHRZEŚCIJAŃSTWO I RELIGIE Od konfrontacji do dialogu, wydanie pierwsze, WAM sierpień 2003.

Dylewski Adam

 • Żydzi w Polsce odrodzonej, czyli 1191 stron sprzed Zagłady /sztetl.org.pl/: 'Wielu zainteresowanych tematyką żydowską działa czasem nieco po omacku, starając się złożyć obraz całości z niewielkich części, nie zawsze do siebie przystających. Tymczasem, na półkach bibliotecznych czekają na chętnych, a także w Internecie (o czym poniżej) Żydzi w Polsce Odrodzonej – dzieło w pełni przekrojowe, stworzone w epoce, przez najlepsze pióra żydowskie, ilustrowane czarno-biało i w kolorze (m.in. Gotlieb, Szyk, Lilien), przede wszystkim łatwo dostępne - po polsku.'

Dziaczkowska Magdalena

Dziwisz Stanisław (kardynał)

Dziwisz Stanisław, Rosen D.

 • Bracia odnalezieni**. Dialog katolicko-żydowski, Kraków 2009.