Religijne znaczenie pamięci o Auschwitz

Forum Dialogu - logo

Źródło: Forum Dialogu, YouTube

Spotkanie z ks. Manfredem Deselaersem, niemieckim księdzem i wiceprezesem Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Porozmawiamy roli dialogu w jego w wieloletniej pracy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie religijne znaczenie pamięci o Auschwitz. Rozmowę poprowadzi Marta Titaniec, Sekretarz Generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca (wtorek) o godzinie 19.00 na platformie Zoom. Zapraszamy do rejestracji!
Rejestracja na spotkanie

Wydarzenie jest też dostępne na profilu FB Forum Dialogu. Zachęcamy do przekazywania informacji o wydarzeniu osobom, które mogą być zainteresowane tematem.

ks. dr Manfred Deselaers jest wiceprezesem Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz odpowiada za dział programowy. W 1989 r. rozpoczął w Polsce służbę na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę doktorską „Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz”. Jest m.in. wykładowcą teologii fundamentalnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz tytułem Człowieka Pojednania przyznawanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Marta Titaniec – członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, W latach 2010-2018 odpowiadała za projekty zagraniczne w Caritas Polska. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezeska Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Prezeska Fundacji św. Józefa, współpomysłodawczyni inicjatywy Zranieni w Kościele, telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.

Więcej: