Oświadczenie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku ws. pomocy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku

Źródło: Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku

Od kilkunastu dni jesteśmy świadkami kryzysowej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie kilkadziesiąt osób, uchodźców z Bliskiego Wschodu, cierpi z powodu głodu, chłodu i obojętności. Nie możemy patrzeć na ich cierpienie jedynie ze smutkiem i bezsilnością. Motywowani poczuciem ludzkiej solidarności, wzywamy kompetentne polskie władze, aby przebywającym w strefie przygranicznej uchodźcom niezwłocznie udzieliły niezbędnej pomocy humanitarnej: dostarczyły ciepłe posiłki, napoje, lekarstwa oraz zapewniły pomoc lekarską. Jest to nasz ludzki obowiązek wobec potrzebujących - niezależnie od ich obecnego i przyszłego statusu prawnego.

Imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak
Redaktor naczelna kwartalnika "Jednota"
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Rabinka Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Prof. Stanisław Krajewski
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony żydowskiej

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski
Redaktor naczelny kwartalnika "Więź"
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Dr Sebastian Rejak
p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Ks. Prof. Andrzej Szostek
b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(1998-2004)

Czytaj więcej: