Antysemicki akt w Kaliszu /11 XI 2021/

Reakcje w Polsce i na świecie

Spłonęła kopia „Statutu Kaliskiego” - aktu prawnego nadanego Żydom przez Bolesława Pobożnego w 1264 roku. Symbolicznego spalenia dokonano publicznie na wiecu z okazji Święta Niepodległości. Padły bardzo ostre słowa.

<p><i>Spalenie w Kaliszu kopii Statutu Kaliskiego </i></p>

Kalisz - symboliczne spalenie Statutu Kaliskiego i - oburzenie

Czym jest "Statut Kaliski" i co się wydarzyło? | Historia

Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu

Jak nam być wobec takiego czegoś? | Etyka

Statut Kaliski

Na stronie od 2021-11-24

24/11/2021 r.

Statut Kaliski i jego rola w kształtowaniu polsko-żydowskich relacji

Niedawno byliśmy świadkami bezpardonowych i brutalnych wydarzeń w Kaliszu, gdzie uczestnicy marszu organizowanego z okazji Święta Niepodległości, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na Główny Rynek i spalili tekst Statutu Kaliskiego. Aby przybliżyć historię i znaczenie tego dokumentu zapraszamy na specjalny wykład online prof. Hanny Zaremskiej.

symboliczne spalenie "Satutu Kaliskiego"

Na stronie od 2021-11-17

17/11/2021 r.

Oświadczenie Klubu „Przymierze” w sprawie wydarzeń w Kaliszu

Oczekujemy od władz krajowych i samorządowych nie tylko zdecydowanych działań wobec uczestników wydarzeń z Kalisza, ale przede wszystkim aktywnej i konsekwentnej polityki, która uniemożliwi podobne haniebne akty w przyszłości.

Abp Grzegorz Ryś

Na stronie od 2021-11-17

17/11/2021 r.

Abp Ryś: "Spalenie kopii statutów kaliskich to czyste diabelstwo"

"To było czyste diabelstwo" - powiedział arcybiskup Grzegorz Ryś na konferencji "Ku pojednaniu". Tak łódzki metropolita nazwał spalenie kopii statutów kaliskich. Do incydentu doszło 11 listopada w Kaliszu podczas antysemickiego marszu.

Spalenie kopii Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-15

15/11/2021 r.

Muzeum POLIN - oświadczenie ws. wydarzeń w Kaliszu

Wielka odpowiedzialność ciąży teraz na sprawujących władzę nad państwem i wymiarem sprawiedliwości. Wzywamy polskie władze do stanowczej i jednoznacznej walki z antysemityzmem i delegalizacji wszelkich faszyzujących organizacji, notorycznie łamiących prawo. Robimy to nie tylko jako polscy Żydzi, dumni ze swego pochodzenia i oddani polskim sprawom, ale przede wszystkim jako obywatele, by pokazać, że na wydarzenia z Kalisza nie ma miejsca w XXI-wiecznej Polsce. Chcemy wierzyć, że Rzeczpospolita jest dziś inna, dojrzała, świadoma przeszłości i roztropna. Że jest naszym wspólnym dobrem i domem. /Muzeum POLIN/

Kalisz. Manifestacja pod hasłem "Kalisz wolny od faszyzmu"

Na stronie od 2021-11-15

14/11/2021 r.

"Kalisz wolny od faszyzmu". Manifestacja po antysemickim marszu 11 listopada

Mieszkańcy Kalisza postanowili zareagować na wydarzenia, które miały miejsce w mieście w czwartek 11 listopada, gdy ulicami przeszedł marsz, na którym wznoszone były antysemickie hasła. - Kaliszowi napluto w twarz, Kaliszanie nie są faszystami, nie są nacjonalistami - mówili organizatorzy.

Spalenie tekstu Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-13

13/11/2021 r.

Wspólnoty chrześcijańskie w Kaliszu reagują na antysemickie wydarzenia z 11 listopada

Wydarzenia z 11 listopada, jakie miały miejsce w naszym mieście podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób, które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani – napisali we wspólnym oświadczeniu duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu. Protestują w ten sposób przeciwko wydarzeniom, do których doszło w tym mieście w Święto Niepodległości. Podczas zgromadzenia narodowców m.in. wykrzykiwano tam antysemickie hasła i spalono tekst „Statutu Kaliskiego” – przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego w XIII w.