Oświadczenie Klubu „Przymierze” w sprawie wydarzeń w Kaliszu

Symboliczne spalenie tekstu Statutu Kaliskiego jest karygodnym aktem antysemityzmu, całkowitym wypaczeniem postawy patriotycznej i działaniem jawnie sprzecznym z nauką Kościoła katolickiego.

symboliczne spalenie "Satutu Kaliskiego"

Żródło:Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

Jako członkowie Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, stawiający sobie za cel budowanie wspólnej przyszłości, pozostajemy wciąż w szoku po wydarzeniach, jakie miały miejsce 11 listopada w Kaliszu.

Symboliczne spalenie tekstu Statutu Kaliskiego jest karygodnym aktem antysemityzmu, całkowitym wypaczeniem postawy patriotycznej i działaniem jawnie sprzecznym z nauką Kościoła katolickiego. Jest złem i nie można go nazwać inaczej. Głęboko niepokoi również fakt, że czyn ten spotkał się z aprobatą zgromadzonych, a wznoszone hasła budziły skojarzenia z okresem, którego tragicznym finałem stała się Zagłada sześciu milionów Żydów. Co więcej, w obronie sprawców staje m.in. polski parlamentarzysta, a organizatorzy zapowiadają kolejne akcje.

Budzi naszą nadzieję szybka i jednogłośna reakcja przedstawicieli wielu Kościołów, wspólnot religijnych i organizacji. Podpisujemy się pod wyrażanymi przez nich słowami potępienia wobec antysemickiego zajścia i pod wyrazami wsparcia dla członków społeczności żydowskiej w Polsce. Chcemy jednak, by taka mobilizacja nie była nigdy więcej potrzebna.

Oczekujemy od władz krajowych i samorządowych nie tylko zdecydowanych działań wobec uczestników wydarzeń z Kalisza, ale przede wszystkim aktywnej i konsekwentnej polityki, która uniemożliwi podobne haniebne akty w przyszłości.

Zarząd w imieniu Członków Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”