Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Wycinanka

2021-10-01

Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów od 2013, ale i wcześniej

Najpierw Bliskie Spotkania, organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, miały charakter "gazety mówionej" . Zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną.

Formuła spotkań podlegała zmianom.

Coroczne spotkanie modlitewne Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

2024-07-17

Znaczące inicjatywy

"...zebraliśmy się by wspólnie czytać i rozważać natchnione słowo, bo Tora dla Żydów i chrześcijan jest Księgą Świętą i źródłem życia. Zakończył swoje słowo kierując naszą uwagę na rzeczywistego Autora radosnego spotkania: "Powodowała nami przyjaźń boża rozlana w naszych sercach". ks. Roman Indrzejczyk

Spotkania chrześcijańsko - żydowskie

2018-02-27

Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - 2018

- 27 II 2018. 18:00. Spotkanie Wokół Psalmu 145 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145,14), Synagoga Ec Chaim .
- 4 XII 2018. Chanukowe spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Psalmu 30. 18:00-19:30 "Wysławiać będę Ciebie, Panie, żeś podniósł mnie, a nie dałeś moim wrogom triumfować nade mną" (Ps 30, tłum. Czesław Miłosz). W trzecim dniu żydowskiego święta Chanuki Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza na kolejne Bliskie Spotkanie wokół Psalmów - tym razem wokół Psalmu 30.

Spotkanie chrześcijan i Żydów

2014-05-05

Krakowskie Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Cierpienie, okrucieństwo i zło są prawdziwe, ciągle obecne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich , teraz, tutaj i tam, w życiu całej ludzkości i całego świata. Obecność zła wymaga naszej aktywne postawy. Po doświadczeniu Zagłady świat niewiele się nauczył i niewiele się zmienił.