Z wypowiedzi Kościołów Reformacji o stosunkach z Żydami i religią żydowską

Z logo PRChiŻ
 1. 2020 -Deklaracja ewangelickiego Kościoła Krajowego Lippe (Lippische Landeskirche) z okazji wyzwolenia przed 75 laty Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau (2020)

 2. 2017 - Rok Reformacji. Marcin Luter i Żydzi - refleksja współczesnego luteranizmu.

 3. 2016.11.30 - "… he keeps faith forever." (Psalm 146:6). A Declaration concerning Christians and Jews as Witnesses of God's Faithfulness. Synod of the Evangelical Church in Germany.
  Declaration of the 12th Synod of the Evangelical Church in Germany in its 3rd Session.
  "In the autumn of 2015, in the run-up to the Reformation Anniversary of 2017, the Synod of the EKD discussed Martin Luther's relations with the Jews. It distanced itself from Luther's vilifications of Jewish people and stated that his views concerning Judaism were not compatible with today's understanding of God's faithfulness to his people as presented in the Bible. In its declaration of 11th November 2015, the Synod identified the necessity to take further steps of repentance and renewal. As part of this journey of repentance and renewal, we will discuss the question of the so-called 'Mission to the Jews' at this year's conference. In so doing, we are aware that this topic affects the identity of both Jews and Christians, albeit in different ways. For the Christian Church, this topic relates to its understanding of itself as the Church of Jesus Christ. For Jews, this topic is associated with a long and painful history of forced conversion and the disputation of their enduring identity as God's chosen people."

 4. 2016 - „Luter i współczesne stosunki międzyreligijne. Z panelu konsultacyjnego ELCA poświęconego stosunkom luterańsko-żydowskim”. W 2013 roku Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA) przygotował dokument pt. „Why follow Luther past 2017? A Contemporary Lutheran Approach to Inter-Religious Relation” [„Dlaczego podążać za Lutrem po roku 2017? Współczesne nastawienie luteran do relacji międzyreligijnych”]. Dokument ten został na nowo opracowany w roku 2016 jako właśnie „Luter i współczesne stosunki międzyreligijne. Z panelu konsultacyjnego ELCA poświęconego stosunkom luterańsko-żydowskim”.

 5. 2015 - Martin Luther and the Jews. A necessary reminder on the occasion of the Reformation anniversary. EVANGELICAL CHURCH IN GERMANY (EKD) | 01.03.2016 Declaration, adopted during the 2nd session of the 12th Synod of the Evangelical Church in Germany (EKD), 8 to 11 November 2015, Bremen.

 6. 2015 - "...in our time..." 01.12.2015 A statement on relations between the Presbytery of Chicago and the Jewish community in metropolitan Chicago. Proposed to the Presbytery of Chicago November 21, 2015

 7. W 2015 roku ukazało się oświadczenie przygotowane na forum Ewangelickiego Kościoła Niemiec zatytułowane: „Marcin Luter i Żydzi. Konieczne przypomnienie z okazji jubileuszu Reformacji Deklaracja niemieckich ewangelików”

 8. W 2014 r. Synod Kościoła Ewangelickiego w Hesji u Nassau przyjął dokument „Tak zwane «Pisma żydowskie» Marcina Lutra w świetle Oświadczenia Doktrynalnego EKHN (1991) i Jubileuszu Reformacji (2017)”

 9. W 2013 roku Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA) przygotował dokument pt. „Why follow Luther past 2017? A Contemporary Lutheran Approach to Inter-Religious Relation” [„Dlaczego podążać za Lutrem po roku 2017? Współczesne nastawienie luteran do relacji międzyreligijnych”]. Dokument ten został na nowo opracowany w roku 2016 jako „Luter i współczesne stosunki międzyreligijne. Z panelu konsultacyjnego ELCA poświęconego stosunkom luterańsko-żydowskim”. Więcej: New Lutheran Publication on Interreligious Relations by Kathryn M. Lohre

 10. 2013 - Jerusalem Declaration PROTESTANT CONSULTATION ON ISRAEL AND THE MIDDLE EAST (PCIME) | 01.01.2013 Concluding Statement from the Jerusalem Consultation on the Mainline Protestant Churches and the State of Israel (November 5-8, 2012)

 11. 01 XII 2012 On the relationship of the Protestant churches of Europe to Judaism COMMUNITY OF PROTESTANT CHURCHES IN EUROPE (CEPE) "Here we have brought together the most important sections. This should make the position of our churches clear. Precisely because there are still tendences towards "forgetfulness of Israel“ and anti-Semitism in the Protestant churches too, the documents should be studied and their recommendations for action implemented." "In the struggle against all forms of discrimination, racism and anti-Semitism, the Church knows it stands side by side with Israel" (Church and Israel I, 1, 1, 2). Community of Protestant Churches in Europe (CEPE) - Leuenberg Church Fellowship A Collection of texts on the relationship of the Protestant churches of Europe to Judaism

 12. 2011 - OŚWIADCZENIE SYNODU KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W SPRAWIE WYDARZEŃ W JEDWABNEM, BIAŁYMSTOKU, PUŃSKU I ORLI

 13. Statement on Antisemitism This statement was adopted by the European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ), in which 25 Lutheran church bodies in Europe are represented, at its annual meeting in Cluj-Klausenberg, Romania, on May 9, 2004.

 14. "The Passion of the Christ": Concerns and Recommendations in Anticipation of the Forthcoming Film Consultative Panel on Lutheran-Jewish Relations Department for Ecumenical Affairs Evangelical Lutheran Church in America January 6, 2004

 15. A Response to Dabru Emet European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People. Graz, Austria May 12, 2003

 16. Recommendations for the Liturgy European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People These recommendations were adopted unanimously by the LEKKJ delegates at their annual meeting for the year 2003.

 17. Life in Diversity - On God's Trail Mission and Ecumenicity, Witness and Dialogue As Central Fields of Work of the Church A statement by the Office for Mission and Ecumenical Affairs of the Protestant Church in Hesse and Nassau (EKHN) Frankfurt on the Main, 4th November 2003

 18. An American Baptist Response to "Dabru Emet [To Speak the Truth]: A Jewish Statement on Christians and Christianity". 2002-07-10

 19. „Polscy luteranie a Żydzi” - oświadczenie Kościóła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce poświęcone relacjom luterańsko-żydowskim. Przyjęte przez Synod Kościoła 19 marca 2000 r. Było częścią procesu konsultacyjnego dotyczącego dokumentu Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów) zatytułowanego „Kościół i Izrael”. Dokument ten został przyjęty na jej V Zgromadzeniu Ogólnym w Belfaście w 2001 r. (jego tłumaczenie opublikowano w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, r. 2000, nr 1(45), s. 153n).

 20. Kościół i Izrael Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999

 21. Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r. - odrzucenie działalności misyjnej wśród Żydów przez Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii. W listopadzie 1999 r. odrzucenie działalności misyjnej wśród Żydów zadeklarował Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii. Por. "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999. EKD und Kirchen - "Judenmission": Eine theologische Sternstunde der Synode; Klare Worte zur Judenmission?; EKD-Synode distanziert sich von Judenmission

 22. "Declaration of the ELCA to the Jewish Community" (18.04.1994) - potępienie antyżydowskich wypowiedzi Lutra.

 23. Tekst oficjalnie przyjęty w 1984. na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Budapeszcie w sprawie oświadczenia „Marcin Luter, luteranie i Żydzi”

 24. Dialog między Światową Federacją Luterańską a Międzynarodowym Komitetem Żydowskim do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych. Ich spotkanie w Sztokholmie, które miało miejsce 11-13 lipca 1983 r. przyniosło oświadczenie zatytułowane „Marcin Luter, luteranizm i Żydzi”

 25. Chrétiens et Juifs Document de travail de l'E.K.D. (Église évangélique en Allemagne, 24 mai 1975)

Więcej:

 1. K. Karski, Luter i luteranizm a Żydzi, „Jednota”, r. 1987, nr 9-10, s. 5-7.
 2. Ł. Barański, Marcin Luter a Żydzi, „Zwiastun Ewangelicki”, r. 2015, nr 1, s. 10-12.
 3. J. Sojka, Marcin Luter a Żydzi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, r. 2016, nr 1 (78), s. 30-52.
 4. Z. Paszta, Specyfika postawy Lutra wobec Żydów i Judaizmu, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, r. 2009, nr 1(64), s. 60-80.