Żydowscy imigranci w londyńskich gangach końca XIX wieku

Ilustracja pochodzi z archiwum The Jewish London Museum, sygnatura: C 1986.7.12.

Ilustracja pochodzi z archiwum The Jewish London Museum, sygnatura: C 1986.7.12.

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Wystąpienie koncentrować się będzie wokół przestępczości w Londynie końca XIX wieku, poruszy także temat zaangażowania w ten proceder żydowskich imigrantów tłumnie napływających do tego miasta od 1881 roku. Czy brali oni udział w tworzeniu i funkcjonowaniu gangów? Czym się parali i jakich przestępstw dopuszczali się najczęściej? Poruszone zostaną także zagadnienia różnic kulturowych i tego, czy miały one wpływ na tworzenie się przestępczości zorganizowanej, „wojny gangów”, handel kobietami i paserstwo.

Anna M. Rosner, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, obecnie bada relacje holokaustowe, zebrane przez Centralny Komitet Żydów Polskich. Opisywała i badała rejestrację ocalałych, prowadzoną przez CKŻP. Jej doktorat dotyczył historii migracji aszkenazyjskich do Londynu oraz wpływu jaki miały one na kulturę i politykę Wielkiej Brytanii.

Spotkanie odbędzie się 3 marca o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie.