Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

 1. "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./

 2. Patriarcha Bartłomiej I:W sprawie Judaizmu. Lud świadectwa. Olivier Clement, ...Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum. Warszawa 1998, Przekład: Janina Dembska, Maria Żurowska s. 198 - 206

 3. John T. Pawlikowski, OSM: Moving the Christian-Jewish Dialogue to a New Level: Can it Happen? Catholic Theological Union Delivered at the Stadt Heidelberg-ICCJ Agreement, Heidelberg, Germany, March 2008 Studies in Christian-Jewish Relations Volume 3 (2008): CP1-12

 4. Ks Grzegorz Michalczyk: "Rodzinna więź. Kościół katolicki o Żydach i judaizmie". Laboratorium "Więzi", projekt edukacyjny "Korzenie". "Znaczna część duchowego dziedzictwa chrześcijan i Żydów jest wspólna. Mamy te same korzenie, ale często wzajemnie się nie znamy."

 5. Ks. Grzegorz Ignatowski - Odkrywanie Izraela. Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum „Wspólna Radość Tory” zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT „Bobolanum” w Warszawie. Ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 1/2008.

  Teologia katolicka nie może obecnie zaproponować zadowalających teorii relacji między judaizmem a chrześcijaństwem. Należy zatem kontynuować dalsze poszukiwania. Koniecznie zaś należałoby upowszechnić nauczanie Jana Pawła II na ten temat. Posługiwanie się pozytywną terminologią, którą on sam stosował tak chętnie, na pewno przyczyni się do polepszenia wzajemnych relacji i pozwoli na zintensyfikowanie dalszych badań w tej dziedzinie.

 6. Janusz Poniewierski, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, ZNAK, marzec 2015, nr 718. "Czym jest nowa katolicka teologia judaizmu? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czytając soborową deklarację Nostra aetate i analizując konsekwencje, jakie jej treść niesie dla teologii i naszego stosunku do Żydów i judaizmu."

 7. John Connelly From Enemy to Brother The Revolution in Catholic Teaching on the Jews, 1933–1965 Więcej: Stanisław Krajewski, Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej) Listopad 2013, nr 702.
  John Connelly, Od wrogości do braterstwa. Rewolucja w katolickim nauczaniu o Żydach w latach 1933–1965, przeł. Elżbieta Tabakowska, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2022.

 8. Gavin D’Costa: Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II
  W jakich kierunkach może rozwinąć się refleksja teologiczna o narodzie wybranym, a wraz z nią – relacje katolicko-żydowskie. 13/12/2022

 9. Chrétiens et Juifs Document de travail de l'E.K.D. (Église évangélique en Allemagne, 24 mai 1975)

 10. Léon Bloy, Le Salut par les Juifs, Joseph Victorion et Cie, 1906 (pp. iii-165).

 11. RACIALIZING JEWISH DIFFERENCE: WILHELM BOUSSET, THE HISTORY OF RELIGION(S) AND THE DISCOURSE OF CHRISTIAN ORIGINS By: Diane M. Segroves

Więcej: "Kontrowersje wokół dialogu".