Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie - spotkanie II przed XVII Dniem Judaizmu

Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie - spotkanie II przed XVII Dniem Judaizmu

Pan jest moją mocą (...) Jemu zawdzięczam moje ocalenie (Wj 15,2)

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Wtorek 14 stycznia 2014 r., godz. 18.30 Synagoga Nożyków, ul. Twarda 6, Warszawa. Relacja - (gość.pl) oraz Relacja fotograficzna. Prowadzenie: Bogdan Białek, r. Stas Wojciechowicz Powitanie: rabin Michel Schudrich, ks. Andrzej Tulej Psalm 150 - odczytanie po polsku i hebrajsku oraz komentarz:

  • r. Stas Wojciechowicz,
  • ks. Grzegorz Michalczyk Chór z cerkwi pw. św. Mikołaja z Kielc wykona trzy psalmy w języku starocerkiewnosłowiańskim

Wystąpienia głównych mówców:

  • ks. Wojciech Pracki, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  • prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego "Za co jestem wdzięczny chrześcijanom" ,
  • prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Za co jestem wdzięczny Żydom"
  • red. Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Życzenia i zaproszenia
  • Andrzej Ahmed Saramowicz, dyr. Szkoły Nauk Sufich, muzułmański współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów Gość specjalny
  • Pan Józef Hen odczyta jedno z ostatnich swoich opowiadań Poczęstunek, rozmowy, spotkania