Krakowskie Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów

Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata

Spotkanie chrześcijan i Żydów

Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego serdecznie zapraszają na Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów w Krakowie.

Odbędą się one 5 maja (poniedziałek) w krakowskim kościele św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty). Początek o godzinie szóstej trzydzieści po południu.

Przedmiotem Spotkań będzie debata pomiędzy biskupem drem hab. Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: "Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata".

W Bliskich Spotkaniach Chrześcijan i Żydów w Krakowie wezmą udział także:

  • dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz
  • mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz do Psalmu 51);
  • Agnieszka Kowalczyk – śpiew, oraz
  • Witold Góral - gitara (część artystyczna).
  • Prowadzenie: Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz
  • Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze".

Spotkania chrześcijańsko-żydowskie od pięciu lat odbywają się w Kielcach, od ubiegłego roku w Warszawie, w maju tego roku inaugurujemy je w Krakowie, w czerwcu w Białymstoku, a w listopadzie w Sandomierzu.

W każdym miejscu mają one inną formułę i częstotliwość, a także różnych partnerów organizacyjnych, choć wszędzie inicjatorami i głównymi organizatorami Spotkań pozostają Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Cel Spotkań także jest wspólny: stworzenie przestrzeni do praktykowania dialogu międzyreligijnego jako spotkania osób - oraz ich wrażliwość, doświadczenia i świadectwa. Chodzi nam - organizatorom i inicjatorom - o rozwijanie "kultury spotkania", jak to określił papież Franciszek, a zatem możliwości bycia ze sobą w pełni prawdy o sobie i w duchu szacunku i uznania dla drugiego.

Krakowskie Bliskie Spotkania będą miały charakter debat filozoficzno- teologicznych. Debatujący, po przedstawieniu swoich stanowisk, będą wzajemnie zadawali sobie pytania. Celem tej rozmowy nie jest uzgodnienie jakiegoś wspólnego stanowiska ani określenie różnic, ale wzajemne wzbogacenie siebie.

Tematem pierwszej krakowskiej debaty jest zaangażowanie w naprawę świata.

  • Co my, Żydzi i chrześcijanie, możemy i powinniśmy robić, aby ten świat był lepszy, ażeby ograniczyć cierpienie, ból i nędzę egzystencji?
  • Czy jesteśmy odpowiedzialni za cały świat, czy tylko za nasze najbliższe otoczenie?
  • Czy wszyscy powinniśmy się angażować całym sobą, czy wystarczy, że niektóre jednostki, przy wsparciu pozostałych, poświęcą swoje życie dla innych?

Punktem wyjścia jest następująca refleksja:

Cierpienie, okrucieństwo i zło są prawdziwe, ciągle obecne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich , teraz, tutaj i tam, w życiu całej ludzkości i całego świata. Obecność zła wymaga naszej aktywne postawy. Po doświadczeniu Zagłady świat niewiele się nauczył i niewiele się zmienił. Od zakończenia II wojny światowej ciągle mamy do czynienia z ludobójstwem, nienawiścią, zbrodnią i przemocą. Ciągle znajduje się gdzieś ktoś, kto uzurpuje sobie prawo do stanowienia, kto ma żyć pełnią życia, kogo należy zmarginalizować lub wręcz unicestwić. Jesteśmy świadkami niesłychanej eskalacji wrogości między ludźmi. I musimy sobie postawić pytanie: jakimi świadkami jesteśmy, kim jesteśmy, jakimi ludźmi jesteśmy?

Bogdan Białek