Łódzkie obchody XXIV Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim

XXIV Dzień Judaizmu w Łodzi

Źródło:Archidiecezja Łódzka

Podobnie jak w latach ubiegłych tak samo i w tym roku Archidiecezja Łódzka czynnie włączyła się w obchody XXIV Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Choć trwająca pandemia nie pozwoliła - jak w latach ubiegłych - spotkać się w namiocie spotkania, to jednak łódzkie obchody i tak się odbyły – choć w wersji wirtualnej za pomocą transmisji on-line.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce - obchody począwszy od inauguracji w 1998 r.

Pierwszym punktem łódzkich obchodów było Spotkanie przy Słowie, w którym – w domu biskupów łódzkich – wziął udział abp Grzegorz Ryś oraz Dawid Szychowski – rabin Łodzi. Tematem rozważań był tekst z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt. 30.15), który został najpierw odczytany po hebrajsku przez Rabina, a następnie po Polsku przez arcybiskupa łódzkiego. Następnie duchowni dokonali interpretacji tego tekstu wg swoich tradycji religijnych. Spotkanie zakończyło zapalenie menory i wspólna modlitwa – rabina za Kościół, a arcybiskupa za Naród Żydowski

Dopełnieniem Spotkania przy Słowie był wykład prof. dr hab. Krzysztofa Stefańskiego - historyka sztuki i kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego - który przedstawił współpracę mieszkańców XIX i XX wiecznej Łodzi, należących do różnych wyznań i religii. Zwrócił uwagę na to, że łódzcy żydowscy fabrykanci i bankierzy potrafili partycypować przy wznoszeniu i wyposażaniu obiektów sakralnych Łodzi, które miały służyć pracownikom ich fabryk.

Oba wydarzenia były transmitowane on-line przez media Archidiecezji Łódzkiej i dostępne są w sieci. – miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie możliwe spotkać się w takiej formie jak dotychczas - miejscu, gdzie przed laty stała synagoga żydowska. – mówił na zakończenie spotkania arcybiskup Ryś.

Zobacz także: Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Stefańskiego - historyka sztuki i kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego - XXIV Dzień Judaizmu 2021

Dzień Judaizmu, który został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest obchodzony corocznie 17 stycznia, a więc w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego obchody mają na celu odkrycie korzeni i więzi, które łączą chrześcijan z judaizmem poprzez Stary Testament tak ważny dla Narodu Wybranego. Łódź będzie już po raz drugi gospodarzem centralnych obchodów Dnia Judaizmu. Poprzednim razem było to w 2001 roku. Wybór Łodzi nie jest przypadkowy, gdyż w tym mieście przed II Wojną Światową mieszkało blisko 250 tyś. Żydów. To w tym mieście żył Izrael Poznański, który wzniósł olbrzymią fabrykę włókienniczą, pobudował dla siebie pałac, a dla swoich pracowników przybywających do Łodzi za chlebem kamieniczne mieszkania, szpital, a nawet kościół. To w Łodzi znajdowało się drugie, co do wielkości (zaraz po Warszawie) Litzmannstadt Ghetto. To w tutaj jest największy w środkowo wschodniej Europie cmentarz żydowski, na którym pochowani są między innymi rodzice Juliana Tuwima.

Więcej: Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce - obchody począwszy od inauguracji w 1998 r.