O kalendarzu żydowskim

Na ilustracji: grafika z Sefer erwonot, XVIII w., zbiory ŻIH

Na ilustracji: grafika z Sefer erwonot, XVIII w., zbiory ŻIH

Źródło: ŻIH

Zaproszenie Żydowskiego Istytutu Historycznego

Ostatni lutowy Czwartek na Tłomackiem odbędzie się w szczególny dzień – w końcu 29 lutego zdarza się tylko raz na cztery lata. Ponadto w kalendarzu żydowskim trwa właśnie miesiąc Adar, a niecałe dwa tygodnie później rozpocznie się Adar Szeni (hebr. drugi Adar), zwany też Adarem Bet – miesiąc przestępny, który przypada siedem razy w czasie dziewiętnastoletniego cyklu. To oznacza, że w trwającym właśnie roku 5784 jest trzynaście, a nie dwanaście miesięcy.

Przy tej wyjątkowej okazji zapraszamy na spotkanie, podczas którego porozmawiamy o kalendarzu żydowskim. Jaka była geneza jego powstania? Skąd wzięła się jego słoneczno-księżycowa struktura? Jak wyliczane są lata przestępne? Na te i inne pytania odpowiedzą rabin Stas Wojciechowicz i dr Paweł Fijałkowski z Działu Naukowego ŻIH.

Spotkanie odbędzie się na żywo w Żydowskim Instytucie Historycznym 29 lutego 2024 r. o godzinie 18:00.


rabin Stas Wojciechowicz – urodził się Taszkiencie w rodzinie o polsko-żydowskich korzeniach, w 1994 r. razem z rodziną wyemigrował do Izraela, gdzie studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hajfie. Studiował także w nowojorskim Hebrew Union College, a w 2006 r. otrzymał smichę rabinacką. Od 2010 r. jest rabinem Centrum Społeczności Postępowej Ec Chaim w ramach Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

dr Paweł Fijałkowski – historyk i archeolog, pracownik Działu Naukowego ŻIH. Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej. Autor m.in. książek Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w. (1999), Androgynia, dionizyjskość, homoerotyzm. Niezwykłe wątki europejskiej tożsamości (2016). Współkurator wystawy Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918 i współautor katalogu tej wystawy.


Wydarzenie jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy