Oby wspólny Bóg Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów zechciał wysłuchać naszej modlitwy

Naczelny Rabin Polski zaprasza do wspólnej publicznej modlitwy o pokój

Zaproszenie rabina Schudricha

Oby wspólny Bóg Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów zechciał wysłuchać naszej modlitwy!

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących, Żydów, Polaków, Ukraińców, Arabów, Rosjan i przynależnych do wszelkich innych narodowości do udziału we wspólnej, publicznej modlitwie o pokój w Izraelu i na świecie.

Piątek, 13 października 2023 r. o godz. 14:00

Na Placu Zamkowym pod Kolumną Zygmunta